Mapa oborových příležitostí

Mapa oborových příležitostí připravená MZV ve spolupráci s CzechTrade a MPO přináší nový pohled na exportní příležitosti pro české exportéry. Data je možné zobrazit na základě teritoriálního nebo oborového členění s možností filtrace dle HS kódu.

Mapa globálních oborových příležitostí představuje unikátní nástroj podpory ekonomické diplomacie prostřednictvím hledání oborových příležitostí českého exportu. Je výsledkem analýzy, jejímž cílem je identifikovat perspektivní možnosti uplatnění českých podniků na zahraničních trzích a přiblížit tak potenciálním exportérům přehled o konkrétních příležitostech vývozu do konkrétních teritorií.

Zaměřuje se především na sektory s nevyužitým potenciálem, přičemž bere v úvahu exportní kapacitu na straně českého vývozu a strukturu a specifika místní ekonomiky. Výčet oborů je zaměřený na sektory, ve kterých na cílových trzích stabilně roste poptávka a v nichž v současné době není plně využit exportní potenciál České republiky.

Mapa je též dostupná ke stažení v PDF verzi jako celek, i po jednotlivých světadílech.

Brazílie

Perspektivní obor Země Konkrétní příležitosti
Automobilový průmysl Brazílie HS 8415 - Stroje přístroje klimatizační
Brazílie HS 8708 - Části, součásti motorových vozidel čísel 8701 až 8705
Chemický průmysl Brazílie HS 2621 - Ost. strusky a popely, popel z mořských řas a zbytky ze spalování komunálního odpadu
Civilní letecký průmysl Brazílie HS 8801 - Balony a vzducholodě; kluzáky, rogala a ost. bezmotorové prostředky pro létání
Brazílie HS 8802 - Ost. letadla (například vrtulníky, letouny); kosmické lodě
Brazílie HS 8803 - Části a součásti výrobků čísel 8801 nebo 8802
Elektrotechnika Brazílie HS 8530 - El. přístroje signalizační, bezpečnostní nebo pro řízení dopravy
Brazílie HS 8536 - El. zařízení k vypínání, spínání nebo k ochraně el. obvodů aj. < 1 000 V
Brazílie HS 8548 - Odpad a zbytky galvanických článků, baterií a el. akumulátorů ap. jinde neuvedené
Energetický průmysl Brazílie HS 8402 - Parní kotle zvané "na přehřátou vodu"
Brazílie HS 8501 - Elektrické motory a generátory (kromě generátorových soustrojí)
ICT Brazílie CPA 61.10 - Služby související s pevnými telekom. sítěmi
Brazílie CPA 62.03 - Správa počítačového vybavení
Brazílie CPA 63.11 - Zpracování dat, hosting a související služby
Kovozpracovatelský průmysl Brazílie HS 8456 - Stroje obráběcí pomocí laserů ultrazvuku ap.
Brazílie HS 8458 - Soustruhy pro obrábění kovů
Brazílie HS 8459 - Obráběcí stroje pro vrtání, vyvrtávání, frézování ap., ne soustruhy
Obranný průmysl Brazílie HS 3822 - Směsi diagnostické, laboratorní reagencie
Brazílie HS 6306 - Plachty nepromokavé lodní, stínící ap., stany aj.
Brazílie HS 9020 - Ost. dýchací přístroje a plynové masky, kromě ochranných masek bez mechanických částí

Na zpracování Mapy globálních oborových příležitostí se podíleli Ministerstvo zahraničních věcí, zastupitelské úřady České republiky v zahraničí, Ministerstvo průmyslu a obchodu a zahraniční kanceláře agentury CzechTrade. Seznamy pro jednotlivé země byly verifikovány ze strany podnikatelských asociací.

Zkratka sem na Mapu oborových příležitostí: www.businessinfo.cz/mop nebo BusinessInfo.cz/mop

Logo Klientského centra pro exportMáte nějaký dotaz k zobrazeným exportním příležitostem? Potřebujete podrobnější informace?

Využijte Klientské centrum pro export!

Centrum poskytuje podnikatelům konzultace jejich exportních a investičních záměrů. Prostřednictvím Jednotné zahraniční sítě zastupitelských úřadů ČR a zahraničních kanceláří CzechTrade je schopné zprostředkovat služby ve více než 90 zemích světa. Klientské centrum se nachází v sídle agentury CzechTrade v Praze.

Jak kontaktovat specialisty Klientského centra pro export?

 • telefonem +420 224 907 576
 • e-mailem kcexport@businessinfo.cz
 • nebo přímo v sídle agentury CzechTrade:
  Dittrichova 21
  128 01 Praha 2

 • Úřední hodiny Klientského centra pro export:
  v pracovní dny
  9 až 12 a 13 až 16 hodin
 • Osobní konzultace zajišťují specialisté Klientského centra po předchozí domluvě každý den od 8 do 16:30 hodin.