Mapa oborových příležitostí

Mapa oborových příležitostí připravená MZV ve spolupráci s CzechTrade a MPO přináší nový pohled na exportní příležitosti pro české exportéry. Data je možné zobrazit na základě teritoriálního nebo oborového členění s možností filtrace dle HS kódu.

Mapa globálních oborových příležitostí představuje unikátní nástroj podpory ekonomické diplomacie prostřednictvím hledání oborových příležitostí českého exportu. Je výsledkem analýzy, jejímž cílem je identifikovat perspektivní možnosti uplatnění českých podniků na zahraničních trzích a přiblížit tak potenciálním exportérům přehled o konkrétních příležitostech vývozu do konkrétních teritorií.

Zaměřuje se především na sektory s nevyužitým potenciálem, přičemž bere v úvahu exportní kapacitu na straně českého vývozu a strukturu a specifika místní ekonomiky. Výčet oborů je zaměřený na sektory, ve kterých na cílových trzích stabilně roste poptávka a v nichž v současné době není plně využit exportní potenciál České republiky.

Mapa je též dostupná ke stažení v PDF verzi jako celek, i po jednotlivých světadílech.

Kanada

Perspektivní obor Země Konkrétní příležitosti
Automobilový průmysl Kanada HS 8483 - Převodové hřídele a kliky; ložisková pouzdra; převodovky, setrvačníky, spojky aj.
Kanada HS 8501 - Elektrické motory a generátory (kromě generátorových soustrojí)
Kanada HS 8708 - Části, součásti motorových vozidel čísel 8701 až 8705
Civilní letecký průmysl Kanada HS 8411 - Proudové motory, turbovrtulové pohony a ost. plynové turbíny
Kanada HS 8803 - Části a součásti výrobků čísel 8801 nebo 8802
Důlní, těžební a ropný průmysl Kanada HS 7306 - Ost. trouby, trubky a duté profily ze železa nebo oceli
Kanada HS 7307 - Příslušenství (fitinky) pro trouby nebo trubky, ze železa nebo oceli
Kanada HS 8413 - Čerpadla na kapaliny, též vybavená měřicím zařízením; zdviže na kapaliny
Kanada HS 8428 - ost. zvedací, manipulační, nakládací nebo vykládací zařízení
Kanada HS 8430 - Ost. srovnávací, vyrovnávací, škrabací, vrtací aj. stroje; sněhové pluhy a frézy
Kanada HS 8431 - Části a součásti jeřábů, vozíků, buldozerů, fréz aj.
Kanada HS 8536 - El. zařízení k vypínání, spínání nebo k ochraně el. obvodů aj. < 1 000 V
ICT Kanada CPA 62 - Služby v oblasti poradenství a programování a související služby
Kanada CPA 63 - Informační služby
Zdravotnický a farmaceutický průmysl Kanada HS 3003 - Léky neodměřené, ne krev, antisera ap., vata aj.
Kanada HS 8421 - Odstředivky, odstředivé ždímačky; stroje k filtrování, čištění kapalin nebo plynů
Kanada HS 9018 - Lékařské, zubolékařské nebo zvěrolékařské nástroje a přístroje aj.
Kanada HS 9022 - Rentgenové přístroje aj. používající záření, pro lékařské, zubolékařské, zvěrolékařské účely aj.
Zemědělský a potravinářský průmysl Kanada HS 2203 - Pivo ze sladu
Kanada HS 8432 - Stroje a přístroje pro zemědělství, zahradnictví a lesnictví ap.

Na zpracování Mapy globálních oborových příležitostí se podíleli Ministerstvo zahraničních věcí, zastupitelské úřady České republiky v zahraničí, Ministerstvo průmyslu a obchodu a zahraniční kanceláře agentury CzechTrade. Seznamy pro jednotlivé země byly verifikovány ze strany podnikatelských asociací.

Zkratka sem na Mapu oborových příležitostí: www.businessinfo.cz/mop nebo BusinessInfo.cz/mop

Logo Klientského centra pro exportMáte nějaký dotaz k zobrazeným exportním příležitostem? Potřebujete podrobnější informace?

Využijte Klientské centrum pro export!

Centrum poskytuje podnikatelům konzultace jejich exportních a investičních záměrů. Prostřednictvím Jednotné zahraniční sítě zastupitelských úřadů ČR a zahraničních kanceláří CzechTrade je schopné zprostředkovat služby ve více než 90 zemích světa. Klientské centrum se nachází v sídle agentury CzechTrade v Praze.

Jak kontaktovat specialisty Klientského centra pro export?

 • telefonem +420 224 907 576
 • e-mailem kcexport@businessinfo.cz
 • nebo přímo v sídle agentury CzechTrade:
  Dittrichova 21
  128 01 Praha 2

 • Úřední hodiny Klientského centra pro export:
  v pracovní dny
  9 až 12 a 13 až 16 hodin
 • Osobní konzultace zajišťují specialisté Klientského centra po předchozí domluvě každý den od 8 do 16:30 hodin.