Mapa oborových příležitostí

Mapa oborových příležitostí připravená MZV ve spolupráci s CzechTrade a MPO přináší nový pohled na exportní příležitosti pro české exportéry. Data je možné zobrazit na základě teritoriálního nebo oborového členění s možností filtrace dle HS kódu.

Mapa globálních oborových příležitostí představuje unikátní nástroj podpory ekonomické diplomacie prostřednictvím hledání oborových příležitostí českého exportu. Je výsledkem analýzy, jejímž cílem je identifikovat perspektivní možnosti uplatnění českých podniků na zahraničních trzích a přiblížit tak potenciálním exportérům přehled o konkrétních příležitostech vývozu do konkrétních teritorií.

Zaměřuje se především na sektory s nevyužitým potenciálem, přičemž bere v úvahu exportní kapacitu na straně českého vývozu a strukturu a specifika místní ekonomiky. Výčet oborů je zaměřený na sektory, ve kterých na cílových trzích stabilně roste poptávka a v nichž v současné době není plně využit exportní potenciál České republiky.

Mapa je též dostupná ke stažení v PDF verzi jako celek, i po jednotlivých světadílech.

Kongo (Kinshasa)

Perspektivní obor Země Konkrétní příležitosti
Automobilový průmysl Kongo (Kinshasa) HS 8703 - Osobní automobily aj. motorová vozidla pro přepravu osob
Kongo (Kinshasa) HS 8704 - Motorová vozidla pro přepravu nákladu
Chemický průmysl Kongo (Kinshasa) HS 2837 - Kyanidy, kyanid-oxidy a komplexní kyanidy
Civilní letecký průmysl Kongo (Kinshasa) HS 8411 - Proudové motory, turbovrtulové pohony a ost. plynové turbíny
Kongo (Kinshasa) HS 8526 - Radiolokační a radiosondážní přístroje, radionavigační a radiové přístroje pro dálkové řízení
Kongo (Kinshasa) HS 8802 - Ost. letadla (například vrtulníky, letouny); kosmické lodě
Důlní, těžební a ropný průmysl Kongo (Kinshasa) HS 8465 - Obráběcí stroje pro opracování dřeva, korku, kostí ap.
Kongo (Kinshasa) HS 8474 - Stroje na třídění, prosévání, oddělování ap. kamenů, zemin aj. nerostných hmot
Elektrotechnika Kongo (Kinshasa) HS 8415 - Stroje přístroje klimatizační
Kongo (Kinshasa) HS 8471 - Zařízení pro automat. zpracování dat a jejich jednotky; snímače ap.
Kongo (Kinshasa) HS 8517 - Telefonní a ost. přístroje pro vysílání, přijímání hlasu, obrazů aj. dat
Energetický průmysl Kongo (Kinshasa) HS 8410 - Vodní turbíny, vodní kola a jejich regulátory
Kongo (Kinshasa) HS 8501 - Elektrické motory a generátory (kromě generátorových soustrojí)
Kongo (Kinshasa) HS 8502 - Elektrická generátorová soustrojí a rotační měniče
Kongo (Kinshasa) HS 8504 - Transformátory, el. měniče statické induktory
Kongo (Kinshasa) HS 8535 - El. zařízení k vypínání, spínání nebo k ochraně el. obvodů aj. > 1 000 V
Kongo (Kinshasa) HS 8538 - Části přístrojů k ochraně ap obvodů, rozvaděčů aj.
Kongo (Kinshasa) HS 8544 - Izolované dráty, kabely aj. izolované elektrické vodiče
Kongo (Kinshasa) HS 8546 - Elektrické izolátory z jakéhokoliv materiálu
Kovozpracovatelský průmysl Kongo (Kinshasa) HS 7211 - Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce < 600 mm, neplátované

Na zpracování Mapy globálních oborových příležitostí se podíleli Ministerstvo zahraničních věcí, zastupitelské úřady České republiky v zahraničí, Ministerstvo průmyslu a obchodu a zahraniční kanceláře agentury CzechTrade. Seznamy pro jednotlivé země byly verifikovány ze strany podnikatelských asociací.

Zkratka sem na Mapu oborových příležitostí: www.businessinfo.cz/mop nebo BusinessInfo.cz/mop

Logo Klientského centra pro exportMáte nějaký dotaz k zobrazeným exportním příležitostem? Potřebujete podrobnější informace?

Využijte Klientské centrum pro export!

Centrum poskytuje podnikatelům konzultace jejich exportních a investičních záměrů. Prostřednictvím Jednotné zahraniční sítě zastupitelských úřadů ČR a zahraničních kanceláří CzechTrade je schopné zprostředkovat služby ve více než 90 zemích světa. Klientské centrum se nachází v sídle agentury CzechTrade v Praze.

Jak kontaktovat specialisty Klientského centra pro export?

 • telefonem +420 224 907 576
 • e-mailem kcexport@businessinfo.cz
 • nebo přímo v sídle agentury CzechTrade:
  Dittrichova 21
  128 01 Praha 2

 • Úřední hodiny Klientského centra pro export:
  v pracovní dny
  9 až 12 a 13 až 16 hodin
 • Osobní konzultace zajišťují specialisté Klientského centra po předchozí domluvě každý den od 8 do 16:30 hodin.