Mapa oborových příležitostí

Mapa oborových příležitostí připravená MZV ve spolupráci s CzechTrade a MPO přináší nový pohled na exportní příležitosti pro české exportéry. Data je možné zobrazit na základě teritoriálního nebo oborového členění s možností filtrace dle HS kódu.

Mapa globálních oborových příležitostí představuje unikátní nástroj podpory ekonomické diplomacie prostřednictvím hledání oborových příležitostí českého exportu. Je výsledkem analýzy, jejímž cílem je identifikovat perspektivní možnosti uplatnění českých podniků na zahraničních trzích a přiblížit tak potenciálním exportérům přehled o konkrétních příležitostech vývozu do konkrétních teritorií.

Zaměřuje se především na sektory s nevyužitým potenciálem, přičemž bere v úvahu exportní kapacitu na straně českého vývozu a strukturu a specifika místní ekonomiky. Výčet oborů je zaměřený na sektory, ve kterých na cílových trzích stabilně roste poptávka a v nichž v současné době není plně využit exportní potenciál České republiky.

Mapa je též dostupná ke stažení v PDF verzi jako celek, i po jednotlivých světadílech.

Švýcarsko

Perspektivní obor Země Konkrétní příležitosti
Automobilový průmysl Švýcarsko HS 8702 - Motorová vozidla pro dopravu deseti nebo více osob, včetně řidiče
Chemický průmysl Švýcarsko HS 2942 - ost. organické sloučeniny
Švýcarsko HS 3101 - Živočišná nebo rostlinná hnojiva, též smíchaná nebo chemicky upravená
Švýcarsko HS 3805 - Terpentýnová silice, borová nebo sulfátová terpentýnová silice aj.
Švýcarsko HS 4702 - Chemická dřevná buničina, druhů pro rozpouštění
Švýcarsko HS 6909 - Keramické zboží pro laboratorní, chemické aj. technické účely
Civilní letecký průmysl Švýcarsko HS 8802 - Ost. letadla (například vrtulníky, letouny); kosmické lodě
Švýcarsko HS 8803 - Části a součásti výrobků čísel 8801 nebo 8802
Dopravní průmysl a infrastruktura Švýcarsko HS 8603 - Železniční nebo tramvajové osobní vozy a nákladní vozy, s vlastním pohonem
Švýcarsko HS 8703 - Osobní automobily aj. motorová vozidla pro přepravu osob
Energetický průmysl Švýcarsko HS 8402 - Parní kotle zvané "na přehřátou vodu"
Švýcarsko HS 8403 - Kotle k ústřednímu vytápění, jiné než parní kotle
Švýcarsko HS 8406 - Parní turbíny
Švýcarsko HS 8409 - Části a součásti vhodné pro motory pístové
Švýcarsko HS 8410 - Vodní turbíny, vodní kola a jejich regulátory
Švýcarsko HS 8411 - Proudové motory, turbovrtulové pohony a ost. plynové turbíny
Švýcarsko HS 8414 - Čerpadla vývěvy vzduchové kompresory aj.
Švýcarsko HS 8416 - Hořáky pro topeniště, mechanická přikládací zařízení, včetně roštů,ap. zařízení
Švýcarsko HS 8481 - Kohouty, ventily ap. zařízení pro potrubí, kotle, vany aj.
Švýcarsko HS 8535 - El. zařízení k vypínání, spínání nebo k ochraně el. obvodů aj. > 1 000 V

Na zpracování Mapy globálních oborových příležitostí se podíleli Ministerstvo zahraničních věcí, zastupitelské úřady České republiky v zahraničí, Ministerstvo průmyslu a obchodu a zahraniční kanceláře agentury CzechTrade. Seznamy pro jednotlivé země byly verifikovány ze strany podnikatelských asociací.

Zkratka sem na Mapu oborových příležitostí: www.businessinfo.cz/mop nebo BusinessInfo.cz/mop

Logo Klientského centra pro exportMáte nějaký dotaz k zobrazeným exportním příležitostem? Potřebujete podrobnější informace?

Využijte Klientské centrum pro export!

Centrum poskytuje podnikatelům konzultace jejich exportních a investičních záměrů. Prostřednictvím Jednotné zahraniční sítě zastupitelských úřadů ČR a zahraničních kanceláří CzechTrade je schopné zprostředkovat služby ve více než 90 zemích světa. Klientské centrum se nachází v sídle agentury CzechTrade v Praze.

Jak kontaktovat specialisty Klientského centra pro export?

 • telefonem +420 224 907 576
 • e-mailem kcexport@businessinfo.cz
 • nebo přímo v sídle agentury CzechTrade:
  Dittrichova 21
  128 01 Praha 2

 • Úřední hodiny Klientského centra pro export:
  v pracovní dny
  9 až 12 a 13 až 16 hodin
 • Osobní konzultace zajišťují specialisté Klientského centra po předchozí domluvě každý den od 8 do 16:30 hodin.