Mapa oborových příležitostí

Mapa oborových příležitostí připravená MZV ve spolupráci s CzechTrade a MPO přináší nový pohled na exportní příležitosti pro české exportéry. Data je možné zobrazit na základě teritoriálního nebo oborového členění s možností filtrace dle HS kódu.

Mapa globálních oborových příležitostí představuje unikátní nástroj podpory ekonomické diplomacie prostřednictvím hledání oborových příležitostí českého exportu. Je výsledkem analýzy, jejímž cílem je identifikovat perspektivní možnosti uplatnění českých podniků na zahraničních trzích a přiblížit tak potenciálním exportérům přehled o konkrétních příležitostech vývozu do konkrétních teritorií.

Zaměřuje se především na sektory s nevyužitým potenciálem, přičemž bere v úvahu exportní kapacitu na straně českého vývozu a strukturu a specifika místní ekonomiky. Výčet oborů je zaměřený na sektory, ve kterých na cílových trzích stabilně roste poptávka a v nichž v současné době není plně využit exportní potenciál České republiky.

Mapa je též dostupná ke stažení v PDF verzi jako celek, i po jednotlivých světadílech.

Čína

Perspektivní obor Země Konkrétní příležitosti
Civilní letecký průmysl Čína HS 8501 - Elektrické motory a generátory (kromě generátorových soustrojí)
Čína HS 8526 - Radiolokační a radiosondážní přístroje, radionavigační a radiové přístroje pro dálkové řízení
Čína HS 8802 - Ost. letadla (například vrtulníky, letouny); kosmické lodě
Čína HS 8803 - Části a součásti výrobků čísel 8801 nebo 8802
Čína HS 8804 - Padáky (včetně řiditelných padáků a paraglidingů) a rotující padáky
Čína HS 8805 - Letecké katapulty ap. přístroje a zařízení
Čína Služby - trénink pilotů, instruktorů apod.
Energetický průmysl Čína HS 8413 - Čerpadla na kapaliny, též vybavená měřicím zařízením; zdviže na kapaliny
Čína HS 8414 - Čerpadla vývěvy vzduchové kompresory aj.
Čína HS 8481 - Kohouty, ventily ap. zařízení pro potrubí, kotle, vany aj.
Sklářský a keramický průmysl Čína HS 7003 - Lité a válcované sklo v tabulích aj. neopracované
Čína HS 7013 - Stolní, kuchyňské, toaletní, kancelářské skleněné výrobky, pro výzdobu aj. účely
Čína HS 7018 - Skleněné korálky, imitace perel, imitace drahokamů ap. zboží ze skla, jn. než bižuterie
Čína HS 7019 - Skleněná vlákna a výrobky z nich (například příze, tkaniny)
Služby Čína CPA 37 - Služby související s odpadními vodami
Čína CPA 72 - Výzkum a vývoj, autorská práva
Strojírenský průmysl Čína HS 8409 - Části a součásti vhodné pro motory pístové
Čína HS 8411 - Proudové motory, turbovrtulové pohony a ost. plynové turbíny
Čína HS 8415 - Stroje přístroje klimatizační
Čína HS 8431 - Části a součásti jeřábů, vozíků, buldozerů, fréz aj.

Na zpracování Mapy globálních oborových příležitostí se podíleli Ministerstvo zahraničních věcí, zastupitelské úřady České republiky v zahraničí, Ministerstvo průmyslu a obchodu a zahraniční kanceláře agentury CzechTrade. Seznamy pro jednotlivé země byly verifikovány ze strany podnikatelských asociací.

Zkratka sem na Mapu oborových příležitostí: www.businessinfo.cz/mop nebo BusinessInfo.cz/mop

Logo Klientského centra pro exportMáte nějaký dotaz k zobrazeným exportním příležitostem? Potřebujete podrobnější informace?

Využijte Klientské centrum pro export!

Centrum poskytuje podnikatelům konzultace jejich exportních a investičních záměrů. Prostřednictvím Jednotné zahraniční sítě zastupitelských úřadů ČR a zahraničních kanceláří CzechTrade je schopné zprostředkovat služby ve více než 90 zemích světa. Klientské centrum se nachází v sídle agentury CzechTrade v Praze.

Jak kontaktovat specialisty Klientského centra pro export?

 • telefonem +420 224 907 576
 • e-mailem kcexport@businessinfo.cz
 • nebo přímo v sídle agentury CzechTrade:
  Dittrichova 21
  128 01 Praha 2

 • Úřední hodiny Klientského centra pro export:
  v pracovní dny
  9 až 12 a 13 až 16 hodin
 • Osobní konzultace zajišťují specialisté Klientského centra po předchozí domluvě každý den od 8 do 16:30 hodin.