Mapa oborových příležitostí

Mapa oborových příležitostí připravená MZV ve spolupráci s CzechTrade a MPO přináší nový pohled na exportní příležitosti pro české exportéry. Data je možné zobrazit na základě teritoriálního nebo oborového členění s možností filtrace dle HS kódu.

Mapa globálních oborových příležitostí představuje unikátní nástroj podpory ekonomické diplomacie prostřednictvím hledání oborových příležitostí českého exportu. Je výsledkem analýzy, jejímž cílem je identifikovat perspektivní možnosti uplatnění českých podniků na zahraničních trzích a přiblížit tak potenciálním exportérům přehled o konkrétních příležitostech vývozu do konkrétních teritorií.

Zaměřuje se především na sektory s nevyužitým potenciálem, přičemž bere v úvahu exportní kapacitu na straně českého vývozu a strukturu a specifika místní ekonomiky. Výčet oborů je zaměřený na sektory, ve kterých na cílových trzích stabilně roste poptávka a v nichž v současné době není plně využit exportní potenciál České republiky.

Mapa je též dostupná ke stažení v PDF verzi jako celek, i po jednotlivých světadílech.

Kuba

Perspektivní obor Země Konkrétní příležitosti
Energetický průmysl Kuba HS 8402 - Parní kotle zvané "na přehřátou vodu"
Kuba HS 8406 - Parní turbíny
Kuba HS 8410 - Vodní turbíny, vodní kola a jejich regulátory
Kuba HS 8501 - Elektrické motory a generátory (kromě generátorových soustrojí)
Kuba HS 8502 - Elektrická generátorová soustrojí a rotační měniče
Kuba HS 8504 - Transformátory, el. měniče, statické induktory
Kuba HS 8535 - El. zařízení k vypínání, spínání nebo k ochraně el. obvodů aj. > 1 000 V
Kuba HS 8536 - El. zařízení k vypínání, spínání nebo k ochraně el. obvodů aj. < 1 000 V
Kuba HS 8537 - Tabule, panely, ovládací stoly, pulty, skříně a. základny pro el. ovládání
Kuba HS 8538 - Části přístrojů k ochraně ap obvodů, rozvaděčů aj.
Kuba HS 8544 - Izolované dráty, kabely aj. izolované elektrické vodiče
Stavební průmysl Kuba CPA 71 - Architektonické a inženýrské služby; technické zkoušky a analýzy
Kuba HS 6801 - Dlažební kostky, obrubníky a dlažební desky, z přírodního kamene (vyjma břidlice)
Kuba HS 6805 – Brusiva přírodní, umělá, na podložce
Kuba HS 6810 - Výrobky z cementu, betonu nebo umělého kamene, též vyztužené
Kuba HS 7019 - Skleněná vlákna a výrobky z nich (například příze, tkaniny)
Kuba HS 7020 - ost. skleněné výrobky
Kuba HS 7312 – Lana, kabely, pásy aj. splétané ze železa n. oceli
Kuba HS 7323 – Výrobky pro domácnost stolní apod., ze železa n. oceli
Kuba HS 7324 - Výrobky sanitární části ze železa, oceli

Na zpracování Mapy globálních oborových příležitostí se podíleli Ministerstvo zahraničních věcí, zastupitelské úřady České republiky v zahraničí, Ministerstvo průmyslu a obchodu a zahraniční kanceláře agentury CzechTrade. Seznamy pro jednotlivé země byly verifikovány ze strany podnikatelských asociací.

Zkratka sem na Mapu oborových příležitostí: www.businessinfo.cz/mop nebo BusinessInfo.cz/mop

Logo Klientského centra pro exportMáte nějaký dotaz k zobrazeným exportním příležitostem? Potřebujete podrobnější informace?

Využijte Klientské centrum pro export!

Centrum poskytuje podnikatelům konzultace jejich exportních a investičních záměrů. Prostřednictvím Jednotné zahraniční sítě zastupitelských úřadů ČR a zahraničních kanceláří CzechTrade je schopné zprostředkovat služby ve více než 90 zemích světa. Klientské centrum se nachází v sídle agentury CzechTrade v Praze.

Jak kontaktovat specialisty Klientského centra pro export?

 • telefonem +420 224 907 576
 • e-mailem kcexport@businessinfo.cz
 • nebo přímo v sídle agentury CzechTrade:
  Dittrichova 21
  128 01 Praha 2

 • Úřední hodiny Klientského centra pro export:
  v pracovní dny
  9 až 12 a 13 až 16 hodin
 • Osobní konzultace zajišťují specialisté Klientského centra po předchozí domluvě každý den od 8 do 16:30 hodin.