Mapa oborových příležitostí

Mapa oborových příležitostí připravená MZV ve spolupráci s CzechTrade a MPO přináší nový pohled na exportní příležitosti pro české exportéry. Data je možné zobrazit na základě teritoriálního nebo oborového členění s možností filtrace dle HS kódu.

Mapa globálních oborových příležitostí představuje unikátní nástroj podpory ekonomické diplomacie prostřednictvím hledání oborových příležitostí českého exportu. Je výsledkem analýzy, jejímž cílem je identifikovat perspektivní možnosti uplatnění českých podniků na zahraničních trzích a přiblížit tak potenciálním exportérům přehled o konkrétních příležitostech vývozu do konkrétních teritorií.

Zaměřuje se především na sektory s nevyužitým potenciálem, přičemž bere v úvahu exportní kapacitu na straně českého vývozu a strukturu a specifika místní ekonomiky. Výčet oborů je zaměřený na sektory, ve kterých na cílových trzích stabilně roste poptávka a v nichž v současné době není plně využit exportní potenciál České republiky.

Mapa je též dostupná ke stažení v PDF verzi jako celek, i po jednotlivých světadílech.

Kypr

Perspektivní obor Země Konkrétní příležitosti
Dopravní průmysl a infrastruktura Kypr CZ-CPA 71.12 Inženýrské služby a související technické poradenství
Sklářský a keramický průmysl Kypr HS 7009 - Skleněná zrcadla, též zarámovaná, včetně zpětných zrcátek 
Kypr HS 7013 - Stolní, kuchyňské, toaletní, kancelářské skleněné výrobky, pro výzdobu aj. účely
Kypr HS 7016 - Dlažební kostky, desky, cihly, dlaždice, obkládačky a ost. výrobky z lisovaného skla
Kypr HS 7018 - Skleněné korálky, imitace perel, imitace drahokamů ap. zboží ze skla, jn. než bižuterie
Stavební průmysl Kypr CZ-CPA 41.00 Budovy a výstavba budov
Kypr CZ-CPA 42.2 Inženýrské sítě a jejich výstavba
Kypr CZ-CPA 42.91 Vodní díla a jejich výstavba
Kypr CZ-CPA 42.99 ost. inženýrské stavby a jejich výstavba
Kypr CZ-CPA 42.99.12. Stavby pro sport a rekreaci
Kypr CZ-CPA 43 Specializované stavební práce
Kypr CZ-CPA 71.11 Architektonické služby
Zdravotnický a farmaceutický průmysl Kypr HS 9018 - Lékařské, zubolékařské nebo zvěrolékařské nástroje a přístroje aj.
Kypr HS 9019 - Přístroje pro mechanoterapii; masážní; psychotechnické aj. přístroje
Kypr HS 9020 - Ost. dýchací přístroje a plynové masky, kromě ochranných masek bez mechanických částí
Kypr HS 9021 - Ortopedické pomůcky a přístroje, berle, chirurgické pásy aj.
Kypr HS 9022 - Rentgenové přístroje aj. používající záření, pro lékařské, zubolékařské, zvěrolékařské účely aj.
Zemědělský a potravinářský průmysl Kypr HS 1302 - Rostlinné šťávy a výtažky; pektinové látky a ost. slizy z rostlin ap.
Kypr HS 1602 - Jiné přípravky a konzervy z masa, drobů nebo krve
Kypr HS 1704 - Cukrovinky (včetně bílé čokolády), neobsahující kakao

Na zpracování Mapy globálních oborových příležitostí se podíleli Ministerstvo zahraničních věcí, zastupitelské úřady České republiky v zahraničí, Ministerstvo průmyslu a obchodu a zahraniční kanceláře agentury CzechTrade. Seznamy pro jednotlivé země byly verifikovány ze strany podnikatelských asociací.

Zkratka sem na Mapu oborových příležitostí: www.businessinfo.cz/mop nebo BusinessInfo.cz/mop

Logo Klientského centra pro exportMáte nějaký dotaz k zobrazeným exportním příležitostem? Potřebujete podrobnější informace?

Využijte Klientské centrum pro export!

Centrum poskytuje podnikatelům konzultace jejich exportních a investičních záměrů. Prostřednictvím Jednotné zahraniční sítě zastupitelských úřadů ČR a zahraničních kanceláří CzechTrade je schopné zprostředkovat služby ve více než 90 zemích světa. Klientské centrum se nachází v sídle agentury CzechTrade v Praze.

Jak kontaktovat specialisty Klientského centra pro export?

 • telefonem +420 224 907 576
 • e-mailem kcexport@businessinfo.cz
 • nebo přímo v sídle agentury CzechTrade:
  Dittrichova 21
  128 01 Praha 2

 • Úřední hodiny Klientského centra pro export:
  v pracovní dny
  9 až 12 a 13 až 16 hodin
 • Osobní konzultace zajišťují specialisté Klientského centra po předchozí domluvě každý den od 8 do 16:30 hodin.