Mapa oborových příležitostí

Mapa oborových příležitostí připravená MZV ve spolupráci s CzechTrade a MPO přináší nový pohled na exportní příležitosti pro české exportéry. Data je možné zobrazit na základě teritoriálního nebo oborového členění s možností filtrace dle HS kódu.

Mapa globálních oborových příležitostí představuje unikátní nástroj podpory ekonomické diplomacie prostřednictvím hledání oborových příležitostí českého exportu. Je výsledkem analýzy, jejímž cílem je identifikovat perspektivní možnosti uplatnění českých podniků na zahraničních trzích a přiblížit tak potenciálním exportérům přehled o konkrétních příležitostech vývozu do konkrétních teritorií.

Zaměřuje se především na sektory s nevyužitým potenciálem, přičemž bere v úvahu exportní kapacitu na straně českého vývozu a strukturu a specifika místní ekonomiky. Výčet oborů je zaměřený na sektory, ve kterých na cílových trzích stabilně roste poptávka a v nichž v současné době není plně využit exportní potenciál České republiky.

Mapa je též dostupná ke stažení v PDF verzi jako celek, i po jednotlivých světadílech.

Německo

Perspektivní obor Země Konkrétní příležitosti
Automobilový průmysl Německo HS 8702 - Motorová vozidla pro dopravu deseti nebo více osob, včetně řidiče
Německo HS 8703 - Osobní automobily aj. motorová vozidla pro přepravu osob
Německo HS 8707 - Karoserie (kabiny pro řidiče) pro motorová vozidla čísel 8701 až 8705
Německo HS 8708 - Části, součásti motorových vozidel čísel 8701 až 8705
Civilní letecký průmysl Německo HS 8803 - Části a součásti výrobků čísel 8801 nebo 8802
Energetický průmysl Německo HS 8501 - Elektrické motory a generátory (kromě generátorových soustrojí)
Německo HS 8502 - Elektrická generátorová soustrojí a rotační měniče
Německo HS 8507 - Elektrické akumulátory, včetně separátorů
Německo HS 8544 - Izolované dráty, kabely aj. izolované elektrické vodiče
ICT Německo CPA 62 - Služby v oblasti programování a poradenství a související služby
Německo CPA 72 - Výzkum a vývoj, autorská práva
Německo HS 8471 - Zařízení pro automat. zpracování dat a jejich jednotky; snímače ap.
Německo HS 8512 - Elektrické přístroje osvětlovací nebo signalizační, elektrické stěrače ap.
Německo HS 8514 - Elektrické průmyslové, laboratorní pece; ost. zařízení pro tepel. zpracování materiálů
Německo HS 8517 - Telefonní a ost. přístroje pro vysílání, přijímání hlasu, obrazů aj. dat
Německo HS 8523 - Disky, pásky, paměťová zařízení, a. média pro záznam zvuku nebo jiného fenoménu ap.
Německo HS 8526 - Radiolokační a radiosondážní přístroje, radionavigační a radiové přístroje pro dálkové řízení
Německo HS 8527 - Přijímací přístroje pro rozhlasové vysílání
Německo HS 8528 - Monitory, projektory, bez TV, přijímače televizní
Německo HS 8530 - El. přístroje signalizační, bezpečnostní nebo pro řízení dopravy

Na zpracování Mapy globálních oborových příležitostí se podíleli Ministerstvo zahraničních věcí, zastupitelské úřady České republiky v zahraničí, Ministerstvo průmyslu a obchodu a zahraniční kanceláře agentury CzechTrade. Seznamy pro jednotlivé země byly verifikovány ze strany podnikatelských asociací.

Zkratka sem na Mapu oborových příležitostí: www.businessinfo.cz/mop nebo BusinessInfo.cz/mop

Logo Klientského centra pro exportMáte nějaký dotaz k zobrazeným exportním příležitostem? Potřebujete podrobnější informace?

Využijte Klientské centrum pro export!

Centrum poskytuje podnikatelům konzultace jejich exportních a investičních záměrů. Prostřednictvím Jednotné zahraniční sítě zastupitelských úřadů ČR a zahraničních kanceláří CzechTrade je schopné zprostředkovat služby ve více než 90 zemích světa. Klientské centrum se nachází v sídle agentury CzechTrade v Praze.

Jak kontaktovat specialisty Klientského centra pro export?

 • telefonem +420 224 907 576
 • e-mailem kcexport@businessinfo.cz
 • nebo přímo v sídle agentury CzechTrade:
  Dittrichova 21
  128 01 Praha 2

 • Úřední hodiny Klientského centra pro export:
  v pracovní dny
  9 až 12 a 13 až 16 hodin
 • Osobní konzultace zajišťují specialisté Klientského centra po předchozí domluvě každý den od 8 do 16:30 hodin.