Mapa oborových příležitostí

Mapa oborových příležitostí připravená MZV ve spolupráci s CzechTrade a MPO přináší nový pohled na exportní příležitosti pro české exportéry. Data je možné zobrazit na základě teritoriálního nebo oborového členění s možností filtrace dle HS kódu.

Mapa globálních oborových příležitostí představuje unikátní nástroj podpory ekonomické diplomacie prostřednictvím hledání oborových příležitostí českého exportu. Je výsledkem analýzy, jejímž cílem je identifikovat perspektivní možnosti uplatnění českých podniků na zahraničních trzích a přiblížit tak potenciálním exportérům přehled o konkrétních příležitostech vývozu do konkrétních teritorií.

Zaměřuje se především na sektory s nevyužitým potenciálem, přičemž bere v úvahu exportní kapacitu na straně českého vývozu a strukturu a specifika místní ekonomiky. Výčet oborů je zaměřený na sektory, ve kterých na cílových trzích stabilně roste poptávka a v nichž v současné době není plně využit exportní potenciál České republiky.

Mapa je též dostupná ke stažení v PDF verzi jako celek, i po jednotlivých světadílech.

Dánsko

Perspektivní obor Země Konkrétní příležitosti
Energetický průmysl Dánsko HS 7309 - Nádrže, cisterny, kádě ap., ze železa nebo oceli, o objemu > 300 l
Dánsko HS 8402 - Parní kotle zvané "na přehřátou vodu"
Dánsko HS 8405 - Generátory plynové
Dánsko HS 8406 - Parní turbíny
Dánsko HS 8409 - Části a součásti vhodné pro motory pístové
Dánsko HS 8411 - Proudové motory, turbovrtulové pohony a ost. plynové turbíny
Dánsko HS 8414 - Čerpadla vývěvy vzduchové kompresory aj.
Dánsko HS 8507 - Elektrické akumulátory, včetně separátorů
Obranný průmysl Dánsko HS 8526 - Radiolokační a radiosondážní přístroje, radionavigační a radiové přístroje pro dálkové řízení
Dánsko HS 9302 - Revolvery a pistole, jiné než čísel 9303 nebo 9304
Dánsko HS 9303 - Ost. střelné zbraně ap zařízení využívající ke střelbě výbušné náplně
Stavební průmysl Dánsko HS 4408 - Listy na dýhování, překližky, ap., rozřezané, krájené nebo loupané ap., < 6 mm
Dánsko HS 4408 - Listy na dýhování, překližky, ap., rozřezané, krájené nebo loupané ap., < 6 mm
Dánsko HS 5909 - Textilní hadice k čerpadlům ap. hadice, též s armaturou nebo příslušenstvím z jiných materiálů
Dánsko HS 6810 - Výrobky z cementu, betonu nebo umělého kamene, též vyztužené
Dánsko HS 6813 - Třecí materiál a výrobky z něj
Dánsko HS 6815 - Výrobky z kamene nebo jiných nerostných látek jinde neuved.
Dánsko HS 6907 - Keramické dlaždice a obkládačky, obkládačky pro krby nebo stěny; mozaikové ap. výrobky
Dánsko HS 7003 - Lité a válcované sklo v tabulích aj. neopracované
Dánsko HS 7206 - Železo a nelegovaná ocel v ingotech nebo v jiných primárních formách (kromě železa čísla 7203)

Na zpracování Mapy globálních oborových příležitostí se podíleli Ministerstvo zahraničních věcí, zastupitelské úřady České republiky v zahraničí, Ministerstvo průmyslu a obchodu a zahraniční kanceláře agentury CzechTrade. Seznamy pro jednotlivé země byly verifikovány ze strany podnikatelských asociací.

Zkratka sem na Mapu oborových příležitostí: www.businessinfo.cz/mop nebo BusinessInfo.cz/mop

Logo Klientského centra pro exportMáte nějaký dotaz k zobrazeným exportním příležitostem? Potřebujete podrobnější informace?

Využijte Klientské centrum pro export!

Centrum poskytuje podnikatelům konzultace jejich exportních a investičních záměrů. Prostřednictvím Jednotné zahraniční sítě zastupitelských úřadů ČR a zahraničních kanceláří CzechTrade je schopné zprostředkovat služby ve více než 90 zemích světa. Klientské centrum se nachází v sídle agentury CzechTrade v Praze.

Jak kontaktovat specialisty Klientského centra pro export?

 • telefonem +420 224 907 576
 • e-mailem kcexport@businessinfo.cz
 • nebo přímo v sídle agentury CzechTrade:
  Dittrichova 21
  128 01 Praha 2

 • Úřední hodiny Klientského centra pro export:
  v pracovní dny
  9 až 12 a 13 až 16 hodin
 • Osobní konzultace zajišťují specialisté Klientského centra po předchozí domluvě každý den od 8 do 16:30 hodin.