Mapa oborových příležitostí

Mapa oborových příležitostí připravená MZV ve spolupráci s CzechTrade a MPO přináší nový pohled na exportní příležitosti pro české exportéry. Data je možné zobrazit na základě teritoriálního nebo oborového členění s možností filtrace dle HS kódu.

Mapa globálních oborových příležitostí představuje unikátní nástroj podpory ekonomické diplomacie prostřednictvím hledání oborových příležitostí českého exportu. Je výsledkem analýzy, jejímž cílem je identifikovat perspektivní možnosti uplatnění českých podniků na zahraničních trzích a přiblížit tak potenciálním exportérům přehled o konkrétních příležitostech vývozu do konkrétních teritorií.

Zaměřuje se především na sektory s nevyužitým potenciálem, přičemž bere v úvahu exportní kapacitu na straně českého vývozu a strukturu a specifika místní ekonomiky. Výčet oborů je zaměřený na sektory, ve kterých na cílových trzích stabilně roste poptávka a v nichž v současné době není plně využit exportní potenciál České republiky.

Mapa je též dostupná ke stažení v PDF verzi jako celek, i po jednotlivých světadílech.

Estonsko

Perspektivní obor Země Konkrétní příležitosti
Dopravní průmysl a infrastruktura Estonsko HS 4013 - Duše pryžové
Elektrotechnika Estonsko HS 8510 - Holicí strojky, stříhací strojky na vlasy a srst a depilační přístroje, s vestavěným elektrickým motorem
Estonsko HS 8519 - Přístroje pro záznam, reprodukci zvuku
Estonsko HS 8536 - El. zařízení k vypínání, spínání nebo k ochraně el. obvodů aj. < 1 000 V
Estonsko HS 8540 - Elektronky a trubice se studenou katodou, se žhavenou katodou nebo fotokatodou
Energetický průmysl Estonsko HS 7217 - Dráty ze železa nebo nelegované oceli
Estonsko HS 7506 - Desky, plechy, pásy, folie niklové
Estonsko HS 7806 - Ost. výrobky z olova
Estonsko HS 8410 - Vodní turbíny, vodní kola a jejich regulátory
Estonsko HS 8411 - Proudové motory, turbovrtulové pohony a ost. plynové turbíny
Estonsko HS 8413 - Čerpadla na kapaliny, též vybavená měřicím zařízením; zdviže na kapaliny
Chemický průmysl Estonsko HS 2707 - Oleje a jiné produkty destilace vysokotepelných černouhelných dehtů; ap. produkty
Estonsko HS 2844 - Radioaktivní chemické prvky a radioaktivní izotopy a směsi
Estonsko HS 3606 - Ferocer aj. pyroforické slitiny ve všech formách
Estonsko HS 3804 - Odpadní louhy z výroby dřevné buničiny, též koncentrované, odcukerněné nebo chemicky upravené
Estonsko HS 3805 - Terpentýnová silice, borová nebo sulfátová terpentýnová silice aj.
Estonsko HS 3913 - Přírodní polymery a modifikované přírodní polymery j.n.
Estonsko HS 4009 - Trubky, potrubí a hadice, z vulkanizovaného kaučuku, jiného než tvrdého kaučuku
Estonsko HS 7110 - Platina, netepaná nebo ve formě polotovarů nebo prachu
Sklářský a keramický průmysl Estonsko HS 7018 - Skleněné korálky, imitace perel, imitace drahokamů ap. zboží ze skla, jn. než bižuterie

Na zpracování Mapy globálních oborových příležitostí se podíleli Ministerstvo zahraničních věcí, zastupitelské úřady České republiky v zahraničí, Ministerstvo průmyslu a obchodu a zahraniční kanceláře agentury CzechTrade. Seznamy pro jednotlivé země byly verifikovány ze strany podnikatelských asociací.

Zkratka sem na Mapu oborových příležitostí: www.businessinfo.cz/mop nebo BusinessInfo.cz/mop

Logo Klientského centra pro exportMáte nějaký dotaz k zobrazeným exportním příležitostem? Potřebujete podrobnější informace?

Využijte Klientské centrum pro export!

Centrum poskytuje podnikatelům konzultace jejich exportních a investičních záměrů. Prostřednictvím Jednotné zahraniční sítě zastupitelských úřadů ČR a zahraničních kanceláří CzechTrade je schopné zprostředkovat služby ve více než 90 zemích světa. Klientské centrum se nachází v sídle agentury CzechTrade v Praze.

Jak kontaktovat specialisty Klientského centra pro export?

 • telefonem +420 224 907 576
 • e-mailem kcexport@businessinfo.cz
 • nebo přímo v sídle agentury CzechTrade:
  Dittrichova 21
  128 01 Praha 2

 • Úřední hodiny Klientského centra pro export:
  v pracovní dny
  9 až 12 a 13 až 16 hodin
 • Osobní konzultace zajišťují specialisté Klientského centra po předchozí domluvě každý den od 8 do 16:30 hodin.