Mapa oborových příležitostí

Mapa oborových příležitostí připravená MZV ve spolupráci s CzechTrade a MPO přináší nový pohled na exportní příležitosti pro české exportéry. Data je možné zobrazit na základě teritoriálního nebo oborového členění s možností filtrace dle HS kódu.

Mapa globálních oborových příležitostí představuje unikátní nástroj podpory ekonomické diplomacie prostřednictvím hledání oborových příležitostí českého exportu. Je výsledkem analýzy, jejímž cílem je identifikovat perspektivní možnosti uplatnění českých podniků na zahraničních trzích a přiblížit tak potenciálním exportérům přehled o konkrétních příležitostech vývozu do konkrétních teritorií.

Zaměřuje se především na sektory s nevyužitým potenciálem, přičemž bere v úvahu exportní kapacitu na straně českého vývozu a strukturu a specifika místní ekonomiky. Výčet oborů je zaměřený na sektory, ve kterých na cílových trzích stabilně roste poptávka a v nichž v současné době není plně využit exportní potenciál České republiky.

Mapa je též dostupná ke stažení v PDF verzi jako celek, i po jednotlivých světadílech.

Egypt

Perspektivní obor Země Konkrétní příležitosti
Dopravní průmysl a infrastruktura Egypt HS 5330 - Jeřáby přepravní, portálové
Egypt HS 6065 - Lokomotivy dieselelektrické
Egypt HS 6074 - Vagóny nákladní, pro žel. aj. dopravu, kolejovou
Egypt HS 6089 - Materiál kolejový, svrškový, přístr. návěstní apod.
Egypt HS 6090 - Materiál svrškový kolej., přístr. mech. návěst. apod.
Egypt HS 6099 - Vozidla motorová pro dopravu veřejnou, osobní
Egypt HS 7302 - Konstrukční materiál pro stavbu železničních nebo tramvajových tratí ze železa nebo oceli
Egypt HS 8526 - Radiolokační a radiosondážní přístroje, radionavigační a radiové přístroje pro dálkové řízení
Egypt HS 8712 - Jízdní kola a jiná kola (tříkolky), bez motoru
Egypt HS 8901 - Lodě pro osobní dopravu, turistické, trajektové ap. plavidla pro přepravu osob nebo nákladů
Egypt HS 8904 - Remorkéry nebo tlačná plavidla
Egypt HS 8905 - Majákové lodě, požární lodě, plovoucí bagry, plovoucí jeřáby a jiná plavidla
Energetický průmysl Egypt HS 4200 - Trouby, armatury potrubí z osinko-buničitocementu neobs. osinek (azbest)
Egypt HS 4632 - Trubky vrtné, bezešvé, ze železa, oceli, ost., pro vrt. těžbu ropy
Egypt HS 5151 - Reaktory, kotle, přístroje, nástroje mechanické
Egypt HS 5217 - Čerpadla, i se zař. měřícím, zdviže na kapaliny
Egypt HS 8402 - Parní kotle zvané "na přehřátou vodu"
Egypt HS 8410 - Vodní turbíny, vodní kola a jejich regulátory
Egypt HS 8501 - Elektrické motory a generátory (kromě generátorových soustrojí)
Egypt HS 8502 - Elektrická generátorová soustrojí a rotační měniče

Na zpracování Mapy globálních oborových příležitostí se podíleli Ministerstvo zahraničních věcí, zastupitelské úřady České republiky v zahraničí, Ministerstvo průmyslu a obchodu a zahraniční kanceláře agentury CzechTrade. Seznamy pro jednotlivé země byly verifikovány ze strany podnikatelských asociací.

Zkratka sem na Mapu oborových příležitostí: www.businessinfo.cz/mop nebo BusinessInfo.cz/mop

Logo Klientského centra pro exportMáte nějaký dotaz k zobrazeným exportním příležitostem? Potřebujete podrobnější informace?

Využijte Klientské centrum pro export!

Centrum poskytuje podnikatelům konzultace jejich exportních a investičních záměrů. Prostřednictvím Jednotné zahraniční sítě zastupitelských úřadů ČR a zahraničních kanceláří CzechTrade je schopné zprostředkovat služby ve více než 90 zemích světa. Klientské centrum se nachází v sídle agentury CzechTrade v Praze.

Jak kontaktovat specialisty Klientského centra pro export?

 • telefonem +420 224 907 576
 • e-mailem kcexport@businessinfo.cz
 • nebo přímo v sídle agentury CzechTrade:
  Dittrichova 21
  128 01 Praha 2

 • Úřední hodiny Klientského centra pro export:
  v pracovní dny
  9 až 12 a 13 až 16 hodin
 • Osobní konzultace zajišťují specialisté Klientského centra po předchozí domluvě každý den od 8 do 16:30 hodin.