Mapa oborových příležitostí

Mapa oborových příležitostí připravená MZV ve spolupráci s CzechTrade a MPO přináší nový pohled na exportní příležitosti pro české exportéry. Data je možné zobrazit na základě teritoriálního nebo oborového členění s možností filtrace dle HS kódu.

Mapa globálních oborových příležitostí představuje unikátní nástroj podpory ekonomické diplomacie prostřednictvím hledání oborových příležitostí českého exportu. Je výsledkem analýzy, jejímž cílem je identifikovat perspektivní možnosti uplatnění českých podniků na zahraničních trzích a přiblížit tak potenciálním exportérům přehled o konkrétních příležitostech vývozu do konkrétních teritorií.

Zaměřuje se především na sektory s nevyužitým potenciálem, přičemž bere v úvahu exportní kapacitu na straně českého vývozu a strukturu a specifika místní ekonomiky. Výčet oborů je zaměřený na sektory, ve kterých na cílových trzích stabilně roste poptávka a v nichž v současné době není plně využit exportní potenciál České republiky.

Mapa je též dostupná ke stažení v PDF verzi jako celek, i po jednotlivých světadílech.

Španělsko

Perspektivní obor Země Konkrétní příležitosti
Energetický průmysl Španělsko HS 8402 - Parní kotle zvané "na přehřátou vodu"
Španělsko HS 8406 - Parní turbíny
Španělsko HS 8409 - Části a součásti vhodné pro motory pístové
Španělsko HS 8411 - Proudové motory, turbovrtulové pohony a ost. plynové turbíny
Španělsko HS 8471 - Zařízení pro automat. zpracování dat a jejich jednotky; snímače ap.
Španělsko HS 8501 - Elektrické motory a generátory (kromě generátorových soustrojí)
Španělsko HS 8502 - Elektrická generátorová soustrojí a rotační měniče
Španělsko HS 8547 - Izolační části pro el. stroje; elektroinstalační trubky
Chemický průmysl Španělsko HS 2803 - Uhlík, uhlíkové saze a jiné formy uhlíku
Španělsko HS 2814 - Amoniak bezvodý a ve vodném roztoku
Španělsko HS 2815 - Hydroxid sodný (louh sodný); hydroxid draselný (louh draselný); peroxidy sodíku nebo draslíku
Španělsko HS 2834 - Dusitany dusičnany
Španělsko HS 2844 - Radioaktivní chemické prvky a radioaktivní izotopy a směsi
Španělsko HS 2933 - Sloučeniny heterocyk s heteroatomem dusíku ap
Španělsko HS 2934 - Nukleové kyseliny a jejich soli
ICT Španělsko CPA 62 - Služby v oblasti programování a poradenství a související služby
Španělsko HS 8471 - Zařízení pro automat. zpracování dat a jejich jednotky; snímače ap.
Španělsko HS 8517 - Telefonní a ost. přístroje pro vysílání, přijímání hlasu, obrazů aj. dat
Španělsko HS 8526 - Radiolokační a radiosondážní přístroje, radionavigační a radiové přístroje pro dálkové řízení
Španělsko HS 8537 - Tabule, panely, ovládací stoly, pulty, skříně a. základny pro el. ovládání

Na zpracování Mapy globálních oborových příležitostí se podíleli Ministerstvo zahraničních věcí, zastupitelské úřady České republiky v zahraničí, Ministerstvo průmyslu a obchodu a zahraniční kanceláře agentury CzechTrade. Seznamy pro jednotlivé země byly verifikovány ze strany podnikatelských asociací.

Zkratka sem na Mapu oborových příležitostí: www.businessinfo.cz/mop nebo BusinessInfo.cz/mop

Logo Klientského centra pro exportMáte nějaký dotaz k zobrazeným exportním příležitostem? Potřebujete podrobnější informace?

Využijte Klientské centrum pro export!

Centrum poskytuje podnikatelům konzultace jejich exportních a investičních záměrů. Prostřednictvím Jednotné zahraniční sítě zastupitelských úřadů ČR a zahraničních kanceláří CzechTrade je schopné zprostředkovat služby ve více než 90 zemích světa. Klientské centrum se nachází v sídle agentury CzechTrade v Praze.

Jak kontaktovat specialisty Klientského centra pro export?

 • telefonem +420 224 907 576
 • e-mailem kcexport@businessinfo.cz
 • nebo přímo v sídle agentury CzechTrade:
  Dittrichova 21
  128 01 Praha 2

 • Úřední hodiny Klientského centra pro export:
  v pracovní dny
  9 až 12 a 13 až 16 hodin
 • Osobní konzultace zajišťují specialisté Klientského centra po předchozí domluvě každý den od 8 do 16:30 hodin.