Mapa oborových příležitostí

Mapa oborových příležitostí připravená MZV ve spolupráci s CzechTrade a MPO přináší nový pohled na exportní příležitosti pro české exportéry. Data je možné zobrazit na základě teritoriálního nebo oborového členění s možností filtrace dle HS kódu.

Mapa globálních oborových příležitostí představuje unikátní nástroj podpory ekonomické diplomacie prostřednictvím hledání oborových příležitostí českého exportu. Je výsledkem analýzy, jejímž cílem je identifikovat perspektivní možnosti uplatnění českých podniků na zahraničních trzích a přiblížit tak potenciálním exportérům přehled o konkrétních příležitostech vývozu do konkrétních teritorií.

Zaměřuje se především na sektory s nevyužitým potenciálem, přičemž bere v úvahu exportní kapacitu na straně českého vývozu a strukturu a specifika místní ekonomiky. Výčet oborů je zaměřený na sektory, ve kterých na cílových trzích stabilně roste poptávka a v nichž v současné době není plně využit exportní potenciál České republiky.

Mapa je též dostupná ke stažení v PDF verzi jako celek, i po jednotlivých světadílech.

Etiopie

Perspektivní obor Země Konkrétní příležitosti
Automobilový průmysl Etiopie HS 8483 - Převodové hřídele a kliky; ložisková pouzdra; převodovky, setrvačníky, spojky aj.
Etiopie HS 8702 - Motorová vozidla pro dopravu deseti nebo více osob, včetně řidiče
Etiopie HS 8704 - Motorová vozidla pro přepravu nákladu
Etiopie HS 8705 - Motorová vozidla pro zvláštní účely, ne vozidla konstruovaná, především pro dopravu osob nebo nákladu
Etiopie HS 8711 - Motocykly a jízdní kola vybavená pomocným motorem, též s postranními vozíky
Energetický průmysl Etiopie HS 8501 - Elektrické motory a generátory (kromě generátorových soustrojí)
Etiopie HS 8502 - Elektrická generátorová soustrojí a rotační měniče
Etiopie HS 8504 - Transformátory, el. měniče statické induktory
Etiopie HS 8507 - Elektrické akumulátory, včetně separátorů
Obranný průmysl Etiopie HS 8517 - Telefonní a ost. přístroje pro vysílání, přijímání hlasu, obrazů aj. dat
Plasty a gumárenský průmysl Etiopie HS 3901 - Polymery ethylenu v primárních formách
Etiopie HS 3904 - Polymery vinylchloridu aj. halogenolefinů
Etiopie HS 3905 - Polymery vinylacetátu aj. vinylesterů
Etiopie HS 3906 - Akrylové polymery v primárních formách
Etiopie HS 3907 - Polyacetaly, ost. polyethery a epoxidové pryskyřice, v primárních formách
Etiopie HS 3908 - Polyamidy v primárních formách
Etiopie HS 3909 - Aminové pryskyřice, fenolové pryskyřice a polyurethany, v primárních formách
Etiopie HS 3910 - Silikony v primárních formách
Etiopie HS 3911 - Pryskyřice ropné, kumaron-indenové polysulfidy
Etiopie HS 3912 - Celulóza, deriváty chemické v primární formě

Na zpracování Mapy globálních oborových příležitostí se podíleli Ministerstvo zahraničních věcí, zastupitelské úřady České republiky v zahraničí, Ministerstvo průmyslu a obchodu a zahraniční kanceláře agentury CzechTrade. Seznamy pro jednotlivé země byly verifikovány ze strany podnikatelských asociací.

Zkratka sem na Mapu oborových příležitostí: www.businessinfo.cz/mop nebo BusinessInfo.cz/mop

Logo Klientského centra pro exportMáte nějaký dotaz k zobrazeným exportním příležitostem? Potřebujete podrobnější informace?

Využijte Klientské centrum pro export!

Centrum poskytuje podnikatelům konzultace jejich exportních a investičních záměrů. Prostřednictvím Jednotné zahraniční sítě zastupitelských úřadů ČR a zahraničních kanceláří CzechTrade je schopné zprostředkovat služby ve více než 90 zemích světa. Klientské centrum se nachází v sídle agentury CzechTrade v Praze.

Jak kontaktovat specialisty Klientského centra pro export?

 • telefonem +420 224 907 576
 • e-mailem kcexport@businessinfo.cz
 • nebo přímo v sídle agentury CzechTrade:
  Dittrichova 21
  128 01 Praha 2

 • Úřední hodiny Klientského centra pro export:
  v pracovní dny
  9 až 12 a 13 až 16 hodin
 • Osobní konzultace zajišťují specialisté Klientského centra po předchozí domluvě každý den od 8 do 16:30 hodin.