Mapa oborových příležitostí

Mapa oborových příležitostí připravená MZV ve spolupráci s CzechTrade a MPO přináší nový pohled na exportní příležitosti pro české exportéry. Data je možné zobrazit na základě teritoriálního nebo oborového členění s možností filtrace dle HS kódu.

Mapa globálních oborových příležitostí představuje unikátní nástroj podpory ekonomické diplomacie prostřednictvím hledání oborových příležitostí českého exportu. Je výsledkem analýzy, jejímž cílem je identifikovat perspektivní možnosti uplatnění českých podniků na zahraničních trzích a přiblížit tak potenciálním exportérům přehled o konkrétních příležitostech vývozu do konkrétních teritorií.

Zaměřuje se především na sektory s nevyužitým potenciálem, přičemž bere v úvahu exportní kapacitu na straně českého vývozu a strukturu a specifika místní ekonomiky. Výčet oborů je zaměřený na sektory, ve kterých na cílových trzích stabilně roste poptávka a v nichž v současné době není plně využit exportní potenciál České republiky.

Mapa je též dostupná ke stažení v PDF verzi jako celek, i po jednotlivých světadílech.

Francie

Perspektivní obor Země Konkrétní příležitosti
Automobilový průmysl Francie HS 3917 - Trubky, potrubí a hadice a jejich příslušenství z plastů
Francie HS 4011 - Nové pneumatiky z kaučuku
Francie HS 7007 - Bezpečnostní sklo sestávající z tvrzeného nebo vrstveného skla
Francie HS 7308 - Konstrukce jn. a části a součásti pro použití v konstrukcích , ze železa, oceli
Francie HS 7315 - Řetězy, řetízky, jejich části z železa, oceli
Francie HS 7325 - Ost. výrobky odlité ze železa, oceli
Francie HS 7610 - Hliníkové konstrukce, desky, tyče, profily, trubky ap.
Francie HS 8702 - Motorová vozidla pro dopravu deseti nebo více osob, včetně řidiče
Francie HS 8703 - Osobní automobily aj. motorová vozidla pro přepravu osob
Francie HS 8707 - Karoserie (kabiny pro řidiče) pro motorová vozidla čísel 8701 až 8705
Francie HS 8708 - Části, součásti motorových vozidel čísel 8701 až 8705
Civilní letecký průmysl Francie HS 8411 - Proudové motory, turbovrtulové pohony a ost. plynové turbíny
Francie HS 8801 - Balony a vzducholodě; kluzáky, rogala a ost. bezmotorové prostředky pro létání
Francie HS 8803 - Části a součásti výrobků čísel 8801 nebo 8802
Francie HS 8804 - Padáky (včetně řiditelných padáků a paraglidingů) a rotující padáky
Energetický průmysl Francie HS 8401 - Jaderné reaktory; neozářené palivové články pro jaderné reaktory
Francie HS 8501 - Elektrické motory a generátory (kromě generátorových soustrojí)
Francie HS 8502 - Elektrická generátorová soustrojí a rotační měniče
Obranný průmysl Francie HS 9301 - Vojenské zbraně, jiné než revolvery, pistole a zbraně čísla 9307
Francie HS 9302 - Revolvery a pistole, jiné než čísel 9303 nebo 9304

Na zpracování Mapy globálních oborových příležitostí se podíleli Ministerstvo zahraničních věcí, zastupitelské úřady České republiky v zahraničí, Ministerstvo průmyslu a obchodu a zahraniční kanceláře agentury CzechTrade. Seznamy pro jednotlivé země byly verifikovány ze strany podnikatelských asociací.

Zkratka sem na Mapu oborových příležitostí: www.businessinfo.cz/mop nebo BusinessInfo.cz/mop

Logo Klientského centra pro exportMáte nějaký dotaz k zobrazeným exportním příležitostem? Potřebujete podrobnější informace?

Využijte Klientské centrum pro export!

Centrum poskytuje podnikatelům konzultace jejich exportních a investičních záměrů. Prostřednictvím Jednotné zahraniční sítě zastupitelských úřadů ČR a zahraničních kanceláří CzechTrade je schopné zprostředkovat služby ve více než 90 zemích světa. Klientské centrum se nachází v sídle agentury CzechTrade v Praze.

Jak kontaktovat specialisty Klientského centra pro export?

 • telefonem +420 224 907 576
 • e-mailem kcexport@businessinfo.cz
 • nebo přímo v sídle agentury CzechTrade:
  Dittrichova 21
  128 01 Praha 2

 • Úřední hodiny Klientského centra pro export:
  v pracovní dny
  9 až 12 a 13 až 16 hodin
 • Osobní konzultace zajišťují specialisté Klientského centra po předchozí domluvě každý den od 8 do 16:30 hodin.