Mapa oborových příležitostí

Mapa oborových příležitostí připravená MZV ve spolupráci s CzechTrade a MPO přináší nový pohled na exportní příležitosti pro české exportéry. Data je možné zobrazit na základě teritoriálního nebo oborového členění s možností filtrace dle HS kódu.

Mapa globálních oborových příležitostí představuje unikátní nástroj podpory ekonomické diplomacie prostřednictvím hledání oborových příležitostí českého exportu. Je výsledkem analýzy, jejímž cílem je identifikovat perspektivní možnosti uplatnění českých podniků na zahraničních trzích a přiblížit tak potenciálním exportérům přehled o konkrétních příležitostech vývozu do konkrétních teritorií.

Zaměřuje se především na sektory s nevyužitým potenciálem, přičemž bere v úvahu exportní kapacitu na straně českého vývozu a strukturu a specifika místní ekonomiky. Výčet oborů je zaměřený na sektory, ve kterých na cílových trzích stabilně roste poptávka a v nichž v současné době není plně využit exportní potenciál České republiky.

Mapa je též dostupná ke stažení v PDF verzi jako celek, i po jednotlivých světadílech.

Velká Británie

Perspektivní obor Země Konkrétní příležitosti
Automobilový průmysl Velká Británie HS 8702 - Motorová vozidla pro dopravu deseti nebo více osob, včetně řidiče
Chemický průmysl Velká Británie HS 2808 - Kyselina dusičná, směs kyseliny sírové, dusičné
Velká Británie HS 3903 - Polymery styrenu v primárních formách
Velká Británie HS 4705 - Dřevná buničina získávaná kombinací mechanického a chemického rozvlákňovacího postupu
Elektrotechnika Velká Británie HS 8507 - Elektrické akumulátory, včetně separátorů
Velká Británie HS 8544 - Izolované dráty, kabely aj. izolované elektrické vodiče
Energetický průmysl Velká Británie HS 2704 - Koks a polokoks z černého uhlí, hnědého uhlí nebo rašeliny, též aglomerovaný; retortové uhlí
ICT Velká Británie CPC 84 - Služby (Specifická IT/softwarová řešení,perspektivní oblasti kybernetické bezpečnosti)
Nábytkářský průmysl Velká Británie HS 4103 - Kůže surové, ost.
Velká Británie HS 4414 - Dřevěné rámy na obrazy, fotografie, zrcadla nebo podobné předměty
Velká Británie HS 6301 - Přikrývky, koberečky, cestovní
Velká Británie HS 6502 - Šišáky, formy kloboukové, splétané, nezformované
Velká Británie HS 9504 - Videoherní konzole, automaty, výrobky lunaparkové, stolní, společenské hry ap.
Velká Británie HS 9610 - Břidlicové tabulky a tabule k psaní nebo kreslení, též zarámované
Sklářský a keramický průmysl Velká Británie HS 7013 - Stolní, kuchyňské, toaletní, kancelářské skleněné výrobky, pro výzdobu aj. účely
Velká Británie HS 7018 - Skleněné korálky, imitace perel, imitace drahokamů ap. zboží ze skla, jn. než bižuterie
Stavební průmysl Velká Británie HS 2618 - Granulovaná struska z výroby železa nebo oceli
Velká Británie HS 3925 - Stavební výrobky z plastů, jinde neuved.
Velká Británie HS 4410 - Třískové desky ap. desky ze dřeva nebo z jiných dřevitých materiálů
Velká Británie HS 4418 - Výrobky stavebního truhlářství a tesařství, ap. dřeva

Na zpracování Mapy globálních oborových příležitostí se podíleli Ministerstvo zahraničních věcí, zastupitelské úřady České republiky v zahraničí, Ministerstvo průmyslu a obchodu a zahraniční kanceláře agentury CzechTrade. Seznamy pro jednotlivé země byly verifikovány ze strany podnikatelských asociací.

Zkratka sem na Mapu oborových příležitostí: www.businessinfo.cz/mop nebo BusinessInfo.cz/mop

Logo Klientského centra pro exportMáte nějaký dotaz k zobrazeným exportním příležitostem? Potřebujete podrobnější informace?

Využijte Klientské centrum pro export!

Centrum poskytuje podnikatelům konzultace jejich exportních a investičních záměrů. Prostřednictvím Jednotné zahraniční sítě zastupitelských úřadů ČR a zahraničních kanceláří CzechTrade je schopné zprostředkovat služby ve více než 90 zemích světa. Klientské centrum se nachází v sídle agentury CzechTrade v Praze.

Jak kontaktovat specialisty Klientského centra pro export?

 • telefonem +420 224 907 576
 • e-mailem kcexport@businessinfo.cz
 • nebo přímo v sídle agentury CzechTrade:
  Dittrichova 21
  128 01 Praha 2

 • Úřední hodiny Klientského centra pro export:
  v pracovní dny
  9 až 12 a 13 až 16 hodin
 • Osobní konzultace zajišťují specialisté Klientského centra po předchozí domluvě každý den od 8 do 16:30 hodin.