Mapa oborových příležitostí

Mapa oborových příležitostí připravená MZV ve spolupráci s CzechTrade a MPO přináší nový pohled na exportní příležitosti pro české exportéry. Data je možné zobrazit na základě teritoriálního nebo oborového členění s možností filtrace dle HS kódu.

Mapa globálních oborových příležitostí představuje unikátní nástroj podpory ekonomické diplomacie prostřednictvím hledání oborových příležitostí českého exportu. Je výsledkem analýzy, jejímž cílem je identifikovat perspektivní možnosti uplatnění českých podniků na zahraničních trzích a přiblížit tak potenciálním exportérům přehled o konkrétních příležitostech vývozu do konkrétních teritorií.

Zaměřuje se především na sektory s nevyužitým potenciálem, přičemž bere v úvahu exportní kapacitu na straně českého vývozu a strukturu a specifika místní ekonomiky. Výčet oborů je zaměřený na sektory, ve kterých na cílových trzích stabilně roste poptávka a v nichž v současné době není plně využit exportní potenciál České republiky.

Mapa je též dostupná ke stažení v PDF verzi jako celek, i po jednotlivých světadílech.

Gruzie

Perspektivní obor Země Konkrétní příležitosti
Dopravní průmysl a infrastruktura Gruzie HS 8609 - Kontejnery speciálně konstruované a vybavené pro přepravu jedním nebo více druhy dopravy
Gruzie HS 8707 - Karoserie (kabiny pro řidiče) pro motorová vozidla čísel 8701 až 8705
Gruzie HS 8708 - Části, součásti motorových vozidel čísel 8701 až 8705
Gruzie HS 8907 - Ost. Plavidla
Elektrotechnika Gruzie HS 8402 - Parní kotle zvané "na přehřátou vodu"
Gruzie HS 8411 - Proudové motory, turbovrtulové pohony a ost. plynové turbíny
Gruzie HS 8418 - Chladničky, mrazničky aj. chladicí, mrazicí zařízení,čerpadla tepelná
Gruzie HS 8445 - Stroje pro přípravu, spřádání, textilních vláken aj. stroje na výrobu textilních přízí
Gruzie HS 8448 - Zařízení přídavná stavů strojů na spřádání ap
Gruzie HS 8457 - Obráběcí centra, stroje stavebnicové konstrukce aj. obráběcí stroje, pro obrábění kovů
Gruzie HS 8460 - Obráběcí stroje pro odstraňování ostřin, k broušení, honování aj. konečnou úpravu kovů
Gruzie HS 8501 - Elektrické motory a generátory (kromě generátorových soustrojí)
Gruzie HS 8510 - Holicí strojky, stříhací strojky na vlasy a srst a depilační přístroje, s vestavěným elektrickým motorem
Chemický průmysl Gruzie HS 2844 - Radioaktivní chemické prvky a radioaktivní izotopy a směsi
Gruzie HS 2916 - Nenasycené acyklické a cyklické monokarboxylové kyseliny
Gruzie HS 2925 - Sloučeniny s karboxyimidovou iminovou funkcí
Gruzie HS 2933 - Sloučeniny heterocyk s heteroatomem dusíku ap
Gruzie HS 2939 - Alkaloidy, přírodní nebo reprodukované syntézou, a jejich soli, ethery, estery a ost. deriváty
Gruzie HS 3606 - Ferocer aj. pyroforické slitiny ve všech formách
Gruzie HS 3809 - Přípravky k úpravě povrchu, k apretování, přípravky k urychlení barvení ap.

Na zpracování Mapy globálních oborových příležitostí se podíleli Ministerstvo zahraničních věcí, zastupitelské úřady České republiky v zahraničí, Ministerstvo průmyslu a obchodu a zahraniční kanceláře agentury CzechTrade. Seznamy pro jednotlivé země byly verifikovány ze strany podnikatelských asociací.

Zkratka sem na Mapu oborových příležitostí: www.businessinfo.cz/mop nebo BusinessInfo.cz/mop

Logo Klientského centra pro exportMáte nějaký dotaz k zobrazeným exportním příležitostem? Potřebujete podrobnější informace?

Využijte Klientské centrum pro export!

Centrum poskytuje podnikatelům konzultace jejich exportních a investičních záměrů. Prostřednictvím Jednotné zahraniční sítě zastupitelských úřadů ČR a zahraničních kanceláří CzechTrade je schopné zprostředkovat služby ve více než 90 zemích světa. Klientské centrum se nachází v sídle agentury CzechTrade v Praze.

Jak kontaktovat specialisty Klientského centra pro export?

 • telefonem +420 224 907 576
 • e-mailem kcexport@businessinfo.cz
 • nebo přímo v sídle agentury CzechTrade:
  Dittrichova 21
  128 01 Praha 2

 • Úřední hodiny Klientského centra pro export:
  v pracovní dny
  9 až 12 a 13 až 16 hodin
 • Osobní konzultace zajišťují specialisté Klientského centra po předchozí domluvě každý den od 8 do 16:30 hodin.