Mapa oborových příležitostí

Mapa oborových příležitostí připravená MZV ve spolupráci s CzechTrade a MPO přináší nový pohled na exportní příležitosti pro české exportéry. Data je možné zobrazit na základě teritoriálního nebo oborového členění s možností filtrace dle HS kódu.

Mapa globálních oborových příležitostí představuje unikátní nástroj podpory ekonomické diplomacie prostřednictvím hledání oborových příležitostí českého exportu. Je výsledkem analýzy, jejímž cílem je identifikovat perspektivní možnosti uplatnění českých podniků na zahraničních trzích a přiblížit tak potenciálním exportérům přehled o konkrétních příležitostech vývozu do konkrétních teritorií.

Zaměřuje se především na sektory s nevyužitým potenciálem, přičemž bere v úvahu exportní kapacitu na straně českého vývozu a strukturu a specifika místní ekonomiky. Výčet oborů je zaměřený na sektory, ve kterých na cílových trzích stabilně roste poptávka a v nichž v současné době není plně využit exportní potenciál České republiky.

Mapa je též dostupná ke stažení v PDF verzi jako celek, i po jednotlivých světadílech.

Ghana

Perspektivní obor Země Konkrétní příležitosti
Automobilový průmysl Ghana HS 8701 - Traktory a tahače
Ghana HS 8703 - Osobní automobily aj. motorová vozidla pro přepravu osob
Ghana HS 8707 - Karoserie (kabiny pro řidiče) pro motorová vozidla čísel 8701 až 8705
Ghana HS 8708 - Části, součásti motorových vozidel čísel 8701 až 8705
Chemický průmysl Ghana HS 2827 - Chloridy, chlorid-oxidy a chlorid-hydroxidy; bromidy a bromid-oxidy; jodidy a jodid-oxidy
Ghana HS 2837 - Kyanidy, kyanid-oxidy a komplexní kyanidy
Ghana HS 2902 - Cyklické uhlovodíky
Ghana HS 2904 - Sulfo-, nitro- nebo nitrosoderiváty uhlovodíků, též halogenované
Ghana HS 2921 - Sloučeniny s aminovou funkcí
Ghana HS 2939 - Alkaloidy, přírodní nebo reprodukované syntézou, a jejich soli, ethery, estery a ost. deriváty
Ghana HS 2942 - ost. organické sloučeniny
Energetický průmysl Ghana HS 8402 - Parní kotle zvané "na přehřátou vodu"
Ghana HS 8406 - Parní turbíny
Ghana HS 8411 - Proudové motory, turbovrtulové pohony a ost. plynové turbíny
Ghana HS 8501 - Elektrické motory a generátory (kromě generátorových soustrojí)
Ghana HS 8502 - Elektrická generátorová soustrojí a rotační měniče
Ghana HS 8535 - El. zařízení k vypínání, spínání nebo k ochraně el. obvodů aj. > 1 000 V
Obranný průmysl Ghana HS 9301 - Vojenské zbraně, jiné než revolvery, pistole a zbraně čísla 9307
Ghana HS 9302 - Revolvery a pistole, jiné než čísel 9303 nebo 9304
Ghana HS 9303 - Ost. střelné zbraně ap zařízení využívající ke střelbě výbušné náplně

Na zpracování Mapy globálních oborových příležitostí se podíleli Ministerstvo zahraničních věcí, zastupitelské úřady České republiky v zahraničí, Ministerstvo průmyslu a obchodu a zahraniční kanceláře agentury CzechTrade. Seznamy pro jednotlivé země byly verifikovány ze strany podnikatelských asociací.

Zkratka sem na Mapu oborových příležitostí: www.businessinfo.cz/mop nebo BusinessInfo.cz/mop

Logo Klientského centra pro exportMáte nějaký dotaz k zobrazeným exportním příležitostem? Potřebujete podrobnější informace?

Využijte Klientské centrum pro export!

Centrum poskytuje podnikatelům konzultace jejich exportních a investičních záměrů. Prostřednictvím Jednotné zahraniční sítě zastupitelských úřadů ČR a zahraničních kanceláří CzechTrade je schopné zprostředkovat služby ve více než 90 zemích světa. Klientské centrum se nachází v sídle agentury CzechTrade v Praze.

Jak kontaktovat specialisty Klientského centra pro export?

 • telefonem +420 224 907 576
 • e-mailem kcexport@businessinfo.cz
 • nebo přímo v sídle agentury CzechTrade:
  Dittrichova 21
  128 01 Praha 2

 • Úřední hodiny Klientského centra pro export:
  v pracovní dny
  9 až 12 a 13 až 16 hodin
 • Osobní konzultace zajišťují specialisté Klientského centra po předchozí domluvě každý den od 8 do 16:30 hodin.