Mapa oborových příležitostí

Mapa oborových příležitostí připravená MZV ve spolupráci s CzechTrade a MPO přináší nový pohled na exportní příležitosti pro české exportéry. Data je možné zobrazit na základě teritoriálního nebo oborového členění s možností filtrace dle HS kódu.

Mapa globálních oborových příležitostí představuje unikátní nástroj podpory ekonomické diplomacie prostřednictvím hledání oborových příležitostí českého exportu. Je výsledkem analýzy, jejímž cílem je identifikovat perspektivní možnosti uplatnění českých podniků na zahraničních trzích a přiblížit tak potenciálním exportérům přehled o konkrétních příležitostech vývozu do konkrétních teritorií.

Zaměřuje se především na sektory s nevyužitým potenciálem, přičemž bere v úvahu exportní kapacitu na straně českého vývozu a strukturu a specifika místní ekonomiky. Výčet oborů je zaměřený na sektory, ve kterých na cílových trzích stabilně roste poptávka a v nichž v současné době není plně využit exportní potenciál České republiky.

Mapa je též dostupná ke stažení v PDF verzi jako celek, i po jednotlivých světadílech.

Řecko

Perspektivní obor Země Konkrétní příležitosti
Automobilový průmysl Řecko HS 8703 - Osobní automobily aj. motorová vozidla pro přepravu osob
Řecko HS 8708 - Části, součásti motorových vozidel čísel 8701 až 8705
Chemický průmysl Řecko HS 2715 - Směsi živičné na bázi asfaltu živice dehtu apod.
Řecko HS 2813 - Sulfidy nekovů sulfid fosforitý komerční
Řecko HS 2817 - Oxid zinečnatý peroxid zinku
Řecko HS 2826 - Fluoridy, fluorokřemičitany, fluorohlinitany apod.
Řecko HS 2828 - Chlornany; komerční chlornan vápenatý; chloritany; bromnany
Řecko HS 2906 - Cyklické alkoholy a jejich halogen-, sulfo-, nitro-
Řecko HS 2916 - Nenasycené acyklické a cyklické monokarboxylové kyseliny
Řecko HS 2924 - Sloučeniny s karboxyamidovou funkcí; sloučeniny kyseliny uhličité
Řecko HS 3206 - Ost. barviva, anorganické výrobky používané jako luminofory
Řecko HS 3502 - Albuminy albumináty aj deriváty albuminu
Dopravní průmysl a infrastruktura Řecko HS 8429 - Samohybné buldozery, stroje na vyrovnávání terénu, rypadla, ap. s pohonem
Řecko HS 8430 - Ost. srovnávací, vyrovnávací, škrabací, vrtací aj. stroje; sněhové pluhy a frézy
Řecko HS 8431 - Části a součásti jeřábů, vozíků, buldozerů, fréz aj.
Řecko HS 8702 - Motorová vozidla pro dopravu deseti nebo více osob, včetně řidiče
Energetický průmysl Řecko HS 8402 - Parní kotle zvané "na přehřátou vodu"
Řecko HS 8403 - Kotle k ústřednímu vytápění, jiné než parní kotle
Řecko HS 8404 - Pomocná zařízení pro použití s kotli; kondenzátory pro parní pohonné jednotky
Řecko HS 8406 - Parní turbíny

Na zpracování Mapy globálních oborových příležitostí se podíleli Ministerstvo zahraničních věcí, zastupitelské úřady České republiky v zahraničí, Ministerstvo průmyslu a obchodu a zahraniční kanceláře agentury CzechTrade. Seznamy pro jednotlivé země byly verifikovány ze strany podnikatelských asociací.

Zkratka sem na Mapu oborových příležitostí: www.businessinfo.cz/mop nebo BusinessInfo.cz/mop

Logo Klientského centra pro exportMáte nějaký dotaz k zobrazeným exportním příležitostem? Potřebujete podrobnější informace?

Využijte Klientské centrum pro export!

Centrum poskytuje podnikatelům konzultace jejich exportních a investičních záměrů. Prostřednictvím Jednotné zahraniční sítě zastupitelských úřadů ČR a zahraničních kanceláří CzechTrade je schopné zprostředkovat služby ve více než 90 zemích světa. Klientské centrum se nachází v sídle agentury CzechTrade v Praze.

Jak kontaktovat specialisty Klientského centra pro export?

 • telefonem +420 224 907 576
 • e-mailem kcexport@businessinfo.cz
 • nebo přímo v sídle agentury CzechTrade:
  Dittrichova 21
  128 01 Praha 2

 • Úřední hodiny Klientského centra pro export:
  v pracovní dny
  9 až 12 a 13 až 16 hodin
 • Osobní konzultace zajišťují specialisté Klientského centra po předchozí domluvě každý den od 8 do 16:30 hodin.