Mapa oborových příležitostí

Mapa oborových příležitostí připravená MZV ve spolupráci s CzechTrade a MPO přináší nový pohled na exportní příležitosti pro české exportéry. Data je možné zobrazit na základě teritoriálního nebo oborového členění s možností filtrace dle HS kódu.

Mapa globálních oborových příležitostí představuje unikátní nástroj podpory ekonomické diplomacie prostřednictvím hledání oborových příležitostí českého exportu. Je výsledkem analýzy, jejímž cílem je identifikovat perspektivní možnosti uplatnění českých podniků na zahraničních trzích a přiblížit tak potenciálním exportérům přehled o konkrétních příležitostech vývozu do konkrétních teritorií.

Zaměřuje se především na sektory s nevyužitým potenciálem, přičemž bere v úvahu exportní kapacitu na straně českého vývozu a strukturu a specifika místní ekonomiky. Výčet oborů je zaměřený na sektory, ve kterých na cílových trzích stabilně roste poptávka a v nichž v současné době není plně využit exportní potenciál České republiky.

Mapa je též dostupná ke stažení v PDF verzi jako celek, i po jednotlivých světadílech.

Hongkong

Perspektivní obor Země Konkrétní příležitosti
Chemický průmysl Hongkong HS 2508 - Ost. jíly, kyanit a sillimanit aj. nebo dinasové zeminy
Hongkong HS 3809 - Přípravky k úpravě povrchu, k apretování, přípravky k urychlení barvení ap.
Civilní letecký průmysl Hongkong HS 8526 - Radiolokační a radiosondážní přístroje, radionavigační a radiové přístroje pro dálkové řízení
Hongkong HS 8802 - Ost. letadla (například vrtulníky, letouny); kosmické lodě
Hongkong HS 8803 - Části a součásti výrobků čísel 8801 nebo 8802
Dopravní průmysl a infrastruktura Hongkong HS 8429 - Samohybné buldozery, stroje na vyrovnávání terénu, rypadla, ap. s pohonem
Hongkong HS 8530 - El. přístroje signalizační, bezpečnostní nebo pro řízení dopravy
Energetický průmysl Hongkong HS 7311 - Nádoby na stlačený nebo zkapalněný plyn, ze železa nebo oceli
Hongkong HS 8411 - Proudové motory, turbovrtulové pohony a ost. plynové turbíny
Kovozpracovatelský průmysl Hongkong HS 7301 - Štětovnice ze železa nebo oceli, též vrtané, ražené nebo vyrobené ze sestavených prvků
Hongkong HS 7305 - ost. trouby a trubky > 406,4 mm, ze železa nebo oceli
Hongkong HS 7308 - Konstrukce jn. a části a součásti pro použití v konstrukcích , ze železa, oceli
Nábytkářský průmysl Hongkong HS 9403 - Ost. nábytek a jeho části a součásti
Sklářský a keramický průmysl Hongkong HS 7001 - Masivní sklo v kusech
Hongkong HS 7008 - Izolační jednotky z několika skleněných tabulí
Hongkong HS 7010 - Demižony, lahve, sklenice, baňky aj. výrobky ze skla
Hongkong HS 7017 - Laboratorní, hygienické nebo farmaceutické skleněné zboží
Hongkong HS 9405 - Svítidla a osvětlovací zařízení, včetně reflektorů a světlometů
Služby Hongkong CPA 63 - Informační služby
Strojírenský průmysl Hongkong HS 8419 - Stroje, laboratorní přístroje, pro zpracovávání materiálů výrobními postupy změnou teploty

Na zpracování Mapy globálních oborových příležitostí se podíleli Ministerstvo zahraničních věcí, zastupitelské úřady České republiky v zahraničí, Ministerstvo průmyslu a obchodu a zahraniční kanceláře agentury CzechTrade. Seznamy pro jednotlivé země byly verifikovány ze strany podnikatelských asociací.

Zkratka sem na Mapu oborových příležitostí: www.businessinfo.cz/mop nebo BusinessInfo.cz/mop

Logo Klientského centra pro exportMáte nějaký dotaz k zobrazeným exportním příležitostem? Potřebujete podrobnější informace?

Využijte Klientské centrum pro export!

Centrum poskytuje podnikatelům konzultace jejich exportních a investičních záměrů. Prostřednictvím Jednotné zahraniční sítě zastupitelských úřadů ČR a zahraničních kanceláří CzechTrade je schopné zprostředkovat služby ve více než 90 zemích světa. Klientské centrum se nachází v sídle agentury CzechTrade v Praze.

Jak kontaktovat specialisty Klientského centra pro export?

 • telefonem +420 224 907 576
 • e-mailem kcexport@businessinfo.cz
 • nebo přímo v sídle agentury CzechTrade:
  Dittrichova 21
  128 01 Praha 2

 • Úřední hodiny Klientského centra pro export:
  v pracovní dny
  9 až 12 a 13 až 16 hodin
 • Osobní konzultace zajišťují specialisté Klientského centra po předchozí domluvě každý den od 8 do 16:30 hodin.