Mapa oborových příležitostí

Mapa oborových příležitostí připravená MZV ve spolupráci s CzechTrade a MPO přináší nový pohled na exportní příležitosti pro české exportéry. Data je možné zobrazit na základě teritoriálního nebo oborového členění s možností filtrace dle HS kódu.

Mapa globálních oborových příležitostí představuje unikátní nástroj podpory ekonomické diplomacie prostřednictvím hledání oborových příležitostí českého exportu. Je výsledkem analýzy, jejímž cílem je identifikovat perspektivní možnosti uplatnění českých podniků na zahraničních trzích a přiblížit tak potenciálním exportérům přehled o konkrétních příležitostech vývozu do konkrétních teritorií.

Zaměřuje se především na sektory s nevyužitým potenciálem, přičemž bere v úvahu exportní kapacitu na straně českého vývozu a strukturu a specifika místní ekonomiky. Výčet oborů je zaměřený na sektory, ve kterých na cílových trzích stabilně roste poptávka a v nichž v současné době není plně využit exportní potenciál České republiky.

Mapa je též dostupná ke stažení v PDF verzi jako celek, i po jednotlivých světadílech.

Chorvatsko

Perspektivní obor Země Konkrétní příležitosti
Automobilový průmysl Chorvatsko HS 8703 - Osobní automobily aj. motorová vozidla pro přepravu osob
Chorvatsko HS 8704 - Motorová vozidla pro přepravu nákladu
Chorvatsko HS 8708 - Části, součásti motorových vozidel čísel 8701 až 8705
Energetický průmysl Chorvatsko HS 7311 - Nádoby na stlačený nebo zkapalněný plyn, ze železa nebo oceli
Chorvatsko HS 8402 - Parní kotle zvané "na přehřátou vodu"
Chorvatsko HS 8406 - Parní turbíny
Chorvatsko HS 8410 - Vodní turbíny, vodní kola a jejich regulátory
Chorvatsko HS 8413 - Čerpadla na kapaliny, též vybavená měřicím zařízením; zdviže na kapaliny
Chorvatsko HS 8414 - Čerpadla vývěvy vzduchové kompresory aj.
Chorvatsko HS 8504 - Transformátory, el. měniče statické induktory
Chorvatsko HS 8544 - Izolované dráty, kabely aj. izolované elektrické vodiče
Plasty a gumárenský průmysl Chorvatsko HS 3917 - Trubky, potrubí a hadice a jejich příslušenství z plastů
Chorvatsko HS 4011 - Nové pneumatiky z kaučuku
Služby Chorvatsko CPA 37 - Služby související s odpadními vodami
Chorvatsko CPA 50 - Vodní doprava
Chorvatsko CPA 55 - Ubytovací služby
Chorvatsko CPA 56 - Stravovací služby
Chorvatsko CPA 79 - Služby cestovních agentur a kanceláří a jiné rezervační a související služby
Strojírenský průmysl Chorvatsko HS 8414 - Čerpadla vývěvy vzduchové kompresory aj.
Chorvatsko HS 8418 - Chladničky, mrazničky aj. chladicí, mrazicí zařízení,čerpadla tepelná

Na zpracování Mapy globálních oborových příležitostí se podíleli Ministerstvo zahraničních věcí, zastupitelské úřady České republiky v zahraničí, Ministerstvo průmyslu a obchodu a zahraniční kanceláře agentury CzechTrade. Seznamy pro jednotlivé země byly verifikovány ze strany podnikatelských asociací.

Zkratka sem na Mapu oborových příležitostí: www.businessinfo.cz/mop nebo BusinessInfo.cz/mop

Logo Klientského centra pro exportMáte nějaký dotaz k zobrazeným exportním příležitostem? Potřebujete podrobnější informace?

Využijte Klientské centrum pro export!

Centrum poskytuje podnikatelům konzultace jejich exportních a investičních záměrů. Prostřednictvím Jednotné zahraniční sítě zastupitelských úřadů ČR a zahraničních kanceláří CzechTrade je schopné zprostředkovat služby ve více než 90 zemích světa. Klientské centrum se nachází v sídle agentury CzechTrade v Praze.

Jak kontaktovat specialisty Klientského centra pro export?

 • telefonem +420 224 907 576
 • e-mailem kcexport@businessinfo.cz
 • nebo přímo v sídle agentury CzechTrade:
  Dittrichova 21
  128 01 Praha 2

 • Úřední hodiny Klientského centra pro export:
  v pracovní dny
  9 až 12 a 13 až 16 hodin
 • Osobní konzultace zajišťují specialisté Klientského centra po předchozí domluvě každý den od 8 do 16:30 hodin.