Mapa oborových příležitostí

Mapa oborových příležitostí připravená MZV ve spolupráci s CzechTrade a MPO přináší nový pohled na exportní příležitosti pro české exportéry. Data je možné zobrazit na základě teritoriálního nebo oborového členění s možností filtrace dle HS kódu.

Mapa globálních oborových příležitostí představuje unikátní nástroj podpory ekonomické diplomacie prostřednictvím hledání oborových příležitostí českého exportu. Je výsledkem analýzy, jejímž cílem je identifikovat perspektivní možnosti uplatnění českých podniků na zahraničních trzích a přiblížit tak potenciálním exportérům přehled o konkrétních příležitostech vývozu do konkrétních teritorií.

Zaměřuje se především na sektory s nevyužitým potenciálem, přičemž bere v úvahu exportní kapacitu na straně českého vývozu a strukturu a specifika místní ekonomiky. Výčet oborů je zaměřený na sektory, ve kterých na cílových trzích stabilně roste poptávka a v nichž v současné době není plně využit exportní potenciál České republiky.

Mapa je též dostupná ke stažení v PDF verzi jako celek, i po jednotlivých světadílech.

Indonésie

Perspektivní obor Země Konkrétní příležitosti
Automobilový průmysl Indonésie HS 8539 - Žárovky, výbojky el. ultrafial., infra., obloukovky
Indonésie HS 8605 - Železniční, tramvajové osobní vozy aj. vozy bez vlastního pohonu
Indonésie HS 8607 - Části železničních nebo tramvajových lokomotiv nebo kolejových vozidel
Indonésie HS 8702 - Motorová vozidla pro dopravu deseti nebo více osob, včetně řidiče
Indonésie HS 8703 - Osobní automobily aj. motorová vozidla pro přepravu osob
Indonésie HS 8704 - Motorová vozidla pro přepravu nákladu
Civilní letecký průmysl Indonésie HS 8526 - Radiolokační a radiosondážní přístroje, radionavigační a radiové přístroje pro dálkové řízení
Indonésie HS 8527 - Přijímací přístroje pro rozhlasové vysílání
Indonésie HS 8529 - Části a součásti vysílacích, přijímacích televizí
Indonésie HS 8538 - Části přístrojů k ochraně ap obvodů, rozvaděčů aj.
Indonésie HS 8802 - Ost. letadla (například vrtulníky, letouny); kosmické lodě
Indonésie HS 8805 - Letecké katapulty ap. přístroje a zařízení
Indonésie HS 9014 - Busoly, včetně navigačních kompasů; ost. navigační nástroje a přístroje
Energetický průmysl Indonésie HS 8402 - Parní kotle zvané "na přehřátou vodu"
Indonésie HS 8406 - Parní turbíny
Indonésie HS 8410 - Vodní turbíny, vodní kola a jejich regulátory
Indonésie HS 8411 - Proudové motory, turbovrtulové pohony a ost. plynové turbíny
Indonésie HS 8413 - Čerpadla na kapaliny, též vybavená měřicím zařízením; zdviže na kapaliny
Indonésie HS 8414 - Čerpadla vývěvy vzduchové kompresory aj.
Indonésie HS 8503 - Části a součásti motorů, elektr. Generátorů, soustrojí ap.

Na zpracování Mapy globálních oborových příležitostí se podíleli Ministerstvo zahraničních věcí, zastupitelské úřady České republiky v zahraničí, Ministerstvo průmyslu a obchodu a zahraniční kanceláře agentury CzechTrade. Seznamy pro jednotlivé země byly verifikovány ze strany podnikatelských asociací.

Zkratka sem na Mapu oborových příležitostí: www.businessinfo.cz/mop nebo BusinessInfo.cz/mop

Logo Klientského centra pro exportMáte nějaký dotaz k zobrazeným exportním příležitostem? Potřebujete podrobnější informace?

Využijte Klientské centrum pro export!

Centrum poskytuje podnikatelům konzultace jejich exportních a investičních záměrů. Prostřednictvím Jednotné zahraniční sítě zastupitelských úřadů ČR a zahraničních kanceláří CzechTrade je schopné zprostředkovat služby ve více než 90 zemích světa. Klientské centrum se nachází v sídle agentury CzechTrade v Praze.

Jak kontaktovat specialisty Klientského centra pro export?

 • telefonem +420 224 907 576
 • e-mailem kcexport@businessinfo.cz
 • nebo přímo v sídle agentury CzechTrade:
  Dittrichova 21
  128 01 Praha 2

 • Úřední hodiny Klientského centra pro export:
  v pracovní dny
  9 až 12 a 13 až 16 hodin
 • Osobní konzultace zajišťují specialisté Klientského centra po předchozí domluvě každý den od 8 do 16:30 hodin.