Mapa oborových příležitostí

Mapa oborových příležitostí připravená MZV ve spolupráci s CzechTrade a MPO přináší nový pohled na exportní příležitosti pro české exportéry. Data je možné zobrazit na základě teritoriálního nebo oborového členění s možností filtrace dle HS kódu.

Mapa globálních oborových příležitostí představuje unikátní nástroj podpory ekonomické diplomacie prostřednictvím hledání oborových příležitostí českého exportu. Je výsledkem analýzy, jejímž cílem je identifikovat perspektivní možnosti uplatnění českých podniků na zahraničních trzích a přiblížit tak potenciálním exportérům přehled o konkrétních příležitostech vývozu do konkrétních teritorií.

Zaměřuje se především na sektory s nevyužitým potenciálem, přičemž bere v úvahu exportní kapacitu na straně českého vývozu a strukturu a specifika místní ekonomiky. Výčet oborů je zaměřený na sektory, ve kterých na cílových trzích stabilně roste poptávka a v nichž v současné době není plně využit exportní potenciál České republiky.

Mapa je též dostupná ke stažení v PDF verzi jako celek, i po jednotlivých světadílech.

Irsko

Perspektivní obor Země Konkrétní příležitosti
Automobilový průmysl Irsko HS 8701 - Traktory a tahače
Irsko HS 8703 - Osobní automobily aj. motorová vozidla pro přepravu osob
Energetický průmysl Irsko HS 8402 - Parní kotle zvané "na přehřátou vodu"
Irsko HS 8403 - Kotle k ústřednímu vytápění, jiné než parní kotle
Irsko HS 8501 - Elektrické motory a generátory (kromě generátorových soustrojí)
Nábytkářský průmysl Irsko HS 9401 - Sedadla (jiná než sedadla čísla 9402), též proměnitelná v lůžka, jejich části
Irsko HS 9403 - Ost. nábytek a jeho části a součásti
Plasty a gumárenský průmysl Irsko HS 3917 - Trubky, potrubí a hadice a jejich příslušenství z plastů
Irsko HS 4011 - Nové pneumatiky z kaučuku
Stavební průmysl Irsko HS 8481 - Kohouty, ventily ap. zařízení pro potrubí, kotle, vany aj.
Vodohospodářský a odpadní průmysl Irsko HS 8413 - Čerpadla na kapaliny, též vybavená měřicím zařízením; zdviže na kapaliny
Irsko HS 8414 - Čerpadla vývěvy vzduchové kompresory aj.
Irsko HS 8421 - Odstředivky, odstředivé ždímačky; stroje k filtrování, čištění kapalin nebo plynů
Zdravotnický a farmaceutický průmysl Irsko HS 3004 - Léky odměřené, ne krev, antiséra ap., vata aj.
Zemědělský a potravinářský průmysl Irsko HS 1204 - Semena lněná i drcená
Irsko HS 1205 - Semena řepky nebo řepky olejky, též drcená
Irsko HS 1207 - ost. olejnatá semena a olejnaté plody, též drcené
Irsko HS 1702 - Ost. cukry, včetně chemicky čisté laktózy, maltózy, glukózy a fruktózy; cukerné sirupy
Irsko HS 2106 - Potravinové přípravky, jinde neuved.
Irsko HS 2203 - Pivo ze sladu

Na zpracování Mapy globálních oborových příležitostí se podíleli Ministerstvo zahraničních věcí, zastupitelské úřady České republiky v zahraničí, Ministerstvo průmyslu a obchodu a zahraniční kanceláře agentury CzechTrade. Seznamy pro jednotlivé země byly verifikovány ze strany podnikatelských asociací.

Zkratka sem na Mapu oborových příležitostí: www.businessinfo.cz/mop nebo BusinessInfo.cz/mop

Logo Klientského centra pro exportMáte nějaký dotaz k zobrazeným exportním příležitostem? Potřebujete podrobnější informace?

Využijte Klientské centrum pro export!

Centrum poskytuje podnikatelům konzultace jejich exportních a investičních záměrů. Prostřednictvím Jednotné zahraniční sítě zastupitelských úřadů ČR a zahraničních kanceláří CzechTrade je schopné zprostředkovat služby ve více než 90 zemích světa. Klientské centrum se nachází v sídle agentury CzechTrade v Praze.

Jak kontaktovat specialisty Klientského centra pro export?

 • telefonem +420 224 907 576
 • e-mailem kcexport@businessinfo.cz
 • nebo přímo v sídle agentury CzechTrade:
  Dittrichova 21
  128 01 Praha 2

 • Úřední hodiny Klientského centra pro export:
  v pracovní dny
  9 až 12 a 13 až 16 hodin
 • Osobní konzultace zajišťují specialisté Klientského centra po předchozí domluvě každý den od 8 do 16:30 hodin.