Mapa oborových příležitostí

Mapa oborových příležitostí připravená MZV ve spolupráci s CzechTrade a MPO přináší nový pohled na exportní příležitosti pro české exportéry. Data je možné zobrazit na základě teritoriálního nebo oborového členění s možností filtrace dle HS kódu.

Mapa globálních oborových příležitostí představuje unikátní nástroj podpory ekonomické diplomacie prostřednictvím hledání oborových příležitostí českého exportu. Je výsledkem analýzy, jejímž cílem je identifikovat perspektivní možnosti uplatnění českých podniků na zahraničních trzích a přiblížit tak potenciálním exportérům přehled o konkrétních příležitostech vývozu do konkrétních teritorií.

Zaměřuje se především na sektory s nevyužitým potenciálem, přičemž bere v úvahu exportní kapacitu na straně českého vývozu a strukturu a specifika místní ekonomiky. Výčet oborů je zaměřený na sektory, ve kterých na cílových trzích stabilně roste poptávka a v nichž v současné době není plně využit exportní potenciál České republiky.

Mapa je též dostupná ke stažení v PDF verzi jako celek, i po jednotlivých světadílech.

Izrael

Perspektivní obor Země Konkrétní příležitosti
Energetický průmysl Izrael HS 7311 - Nádoby na stlačený nebo zkapalněný plyn, ze železa nebo oceli
Izrael HS 7613 - Nádoby hliníkové na plyn stlačený zkapalněný
Izrael HS 8402 - Parní kotle zvané "na přehřátou vodu"
Izrael HS 8404 - Pomocná zařízení pro použití s kotli; kondenzátory pro parní pohonné jednotky
Izrael HS 8410 - Vodní turbíny, vodní kola a jejich regulátory
Izrael HS 8411 - Proudové motory, turbovrtulové pohony a ost. plynové turbíny
Izrael HS 8413 - Čerpadla na kapaliny, též vybavená měřicím zařízením; zdviže na kapaliny
Izrael HS 8501 - Elektrické motory a generátory (kromě generátorových soustrojí)
Izrael HS 8502 - Elektrická generátorová soustrojí a rotační měniče
Izrael HS 8503 - Části a součásti motorů, elektr. Generátorů, soustrojí ap.
Izrael HS 8504 - Transformátory, el. měniče statické induktory
Izrael HS 8505 - Elektromagnety aj zaříz upínací s magnety ap
Chemický průmysl Izrael HS 3804 - Odpadní louhy z výroby dřevné buničiny, též koncentrované, odcukerněné nebo chemicky upravené
Izrael HS 3808 - Insekticidy herbicidy fungicidy ap přípravky
Izrael HS 3809 - Přípravky k úpravě povrchu, k apretování, přípravky k urychlení barvení ap.
Izrael HS 3809 - Přípravky k úpravě povrchu, k apretování, přípravky k urychlení barvení ap.
Izrael HS 5504 - Vlákna střižová umělá nemykaná nečesaná
Izrael HS 5509 - Příze z vláken střižových chemických
ICT Izrael CPA 61 - Telekomunikační služby
Izrael CPA 62 - Služby v oblasti programování a poradenství a související služby

Na zpracování Mapy globálních oborových příležitostí se podíleli Ministerstvo zahraničních věcí, zastupitelské úřady České republiky v zahraničí, Ministerstvo průmyslu a obchodu a zahraniční kanceláře agentury CzechTrade. Seznamy pro jednotlivé země byly verifikovány ze strany podnikatelských asociací.

Zkratka sem na Mapu oborových příležitostí: www.businessinfo.cz/mop nebo BusinessInfo.cz/mop

Logo Klientského centra pro exportMáte nějaký dotaz k zobrazeným exportním příležitostem? Potřebujete podrobnější informace?

Využijte Klientské centrum pro export!

Centrum poskytuje podnikatelům konzultace jejich exportních a investičních záměrů. Prostřednictvím Jednotné zahraniční sítě zastupitelských úřadů ČR a zahraničních kanceláří CzechTrade je schopné zprostředkovat služby ve více než 90 zemích světa. Klientské centrum se nachází v sídle agentury CzechTrade v Praze.

Jak kontaktovat specialisty Klientského centra pro export?

 • telefonem +420 224 907 576
 • e-mailem kcexport@businessinfo.cz
 • nebo přímo v sídle agentury CzechTrade:
  Dittrichova 21
  128 01 Praha 2

 • Úřední hodiny Klientského centra pro export:
  v pracovní dny
  9 až 12 a 13 až 16 hodin
 • Osobní konzultace zajišťují specialisté Klientského centra po předchozí domluvě každý den od 8 do 16:30 hodin.