Mapa oborových příležitostí

Mapa oborových příležitostí připravená MZV ve spolupráci s CzechTrade a MPO přináší nový pohled na exportní příležitosti pro české exportéry. Data je možné zobrazit na základě teritoriálního nebo oborového členění s možností filtrace dle HS kódu.

Mapa globálních oborových příležitostí představuje unikátní nástroj podpory ekonomické diplomacie prostřednictvím hledání oborových příležitostí českého exportu. Je výsledkem analýzy, jejímž cílem je identifikovat perspektivní možnosti uplatnění českých podniků na zahraničních trzích a přiblížit tak potenciálním exportérům přehled o konkrétních příležitostech vývozu do konkrétních teritorií.

Zaměřuje se především na sektory s nevyužitým potenciálem, přičemž bere v úvahu exportní kapacitu na straně českého vývozu a strukturu a specifika místní ekonomiky. Výčet oborů je zaměřený na sektory, ve kterých na cílových trzích stabilně roste poptávka a v nichž v současné době není plně využit exportní potenciál České republiky.

Mapa je též dostupná ke stažení v PDF verzi jako celek, i po jednotlivých světadílech.

Indie

Perspektivní obor Země Konkrétní příležitosti
Automobilový průmysl Indie HS 8702 - Motorová vozidla pro dopravu deseti nebo více osob, včetně řidiče
Indie HS 8703 - Osobní automobily aj. motorová vozidla pro přepravu osob
Indie HS 8704 - Motorová vozidla pro přepravu nákladu
Indie HS 8706 - Podvozky (chassis) vybavené motorem, pro motorová vozidla čísel 8701 až 8705
Civilní letecký průmysl Indie HS 8411 - Proudové motory, turbovrtulové pohony a ost. plynové turbíny
Indie HS 8526 - Radiolokační a radiosondážní přístroje, radionavigační a radiové přístroje pro dálkové řízení
Indie HS 8802 - Ost. letadla (například vrtulníky, letouny); kosmické lodě
Důlní, těžební a ropný průmysl Indie HS 9999 - Těžební zařízení
Energetický průmysl Indie HS 8402 - Parní kotle zvané "na přehřátou vodu"
Indie HS 8406 - Parní turbíny
Indie HS 8411 - Proudové motory, turbovrtulové pohony a ost. plynové turbíny
Indie HS 8481 - Kohouty, ventily ap. zařízení pro potrubí, kotle, vany aj.
Chemický průmysl Indie HS 2808 - Kyselina dusičná, směs kyseliny sírové a dusičné
Indie HS 2916 - Nenasycené acyklické a cyklické monokarboxylové kyseliny
Indie HS 3809 - Přípravky k úpravě povrchu, k apretování, přípravky k urychlení barvení ap.
Indie HS 3824 - Připravená pojidla pro licí formy nebo jádra; chemické výrobky a přípravky chemického průmyslu
Indie HS 4702 - Chemická dřevná buničina, druhů pro rozpouštění
ICT Indie HS 8537 - Tabule, panely, ovládací stoly, pulty, skříně a. základny pro el. ovládání
Kovozpracovatelský průmysl Indie HS 7214 - Ost. tyče a pruty ze železa nebo nelegované oceli
Indie HS 7227 - Tyče a pruty, válcované za tepla, v nepravidelně navinutých svitcích, z ost. legované oceli

Na zpracování Mapy globálních oborových příležitostí se podíleli Ministerstvo zahraničních věcí, zastupitelské úřady České republiky v zahraničí, Ministerstvo průmyslu a obchodu a zahraniční kanceláře agentury CzechTrade. Seznamy pro jednotlivé země byly verifikovány ze strany podnikatelských asociací.

Zkratka sem na Mapu oborových příležitostí: www.businessinfo.cz/mop nebo BusinessInfo.cz/mop

Logo Klientského centra pro exportMáte nějaký dotaz k zobrazeným exportním příležitostem? Potřebujete podrobnější informace?

Využijte Klientské centrum pro export!

Centrum poskytuje podnikatelům konzultace jejich exportních a investičních záměrů. Prostřednictvím Jednotné zahraniční sítě zastupitelských úřadů ČR a zahraničních kanceláří CzechTrade je schopné zprostředkovat služby ve více než 90 zemích světa. Klientské centrum se nachází v sídle agentury CzechTrade v Praze.

Jak kontaktovat specialisty Klientského centra pro export?

 • telefonem +420 224 907 576
 • e-mailem kcexport@businessinfo.cz
 • nebo přímo v sídle agentury CzechTrade:
  Dittrichova 21
  128 01 Praha 2

 • Úřední hodiny Klientského centra pro export:
  v pracovní dny
  9 až 12 a 13 až 16 hodin
 • Osobní konzultace zajišťují specialisté Klientského centra po předchozí domluvě každý den od 8 do 16:30 hodin.