Mapa oborových příležitostí

Mapa oborových příležitostí připravená MZV ve spolupráci s CzechTrade a MPO přináší nový pohled na exportní příležitosti pro české exportéry. Data je možné zobrazit na základě teritoriálního nebo oborového členění s možností filtrace dle HS kódu.

Mapa globálních oborových příležitostí představuje unikátní nástroj podpory ekonomické diplomacie prostřednictvím hledání oborových příležitostí českého exportu. Je výsledkem analýzy, jejímž cílem je identifikovat perspektivní možnosti uplatnění českých podniků na zahraničních trzích a přiblížit tak potenciálním exportérům přehled o konkrétních příležitostech vývozu do konkrétních teritorií.

Zaměřuje se především na sektory s nevyužitým potenciálem, přičemž bere v úvahu exportní kapacitu na straně českého vývozu a strukturu a specifika místní ekonomiky. Výčet oborů je zaměřený na sektory, ve kterých na cílových trzích stabilně roste poptávka a v nichž v současné době není plně využit exportní potenciál České republiky.

Mapa je též dostupná ke stažení v PDF verzi jako celek, i po jednotlivých světadílech.

Irák

Perspektivní obor Země Konkrétní příležitosti
Automobilový průmysl Irák HS 8703 - Osobní automobily aj. motorová vozidla pro přepravu osob
Energetický průmysl Irák HS 7321 - Kamna, sporáky, krby, vařiče, grily, aj., ze železa, oceli
Irák HS 8402 - Parní kotle zvané "na přehřátou vodu"
Irák HS 8406 - Parní turbíny
Irák HS 8414 - Čerpadla vývěvy vzduchové kompresory aj.
Irák HS 8481 - Kohouty, ventily ap. zařízení pro potrubí, kotle, vany aj.
Irák HS 8537 - Tabule, panely, ovládací stoly, pulty, skříně a. základny pro el. ovládání
Obranný průmysl Irák HS 3602 - Připravené výbušniny, jiné než prachové výmetné slože
Irák HS 9303 - Ost. střelné zbraně ap zařízení využívající ke střelbě výbušné náplně
Irák HS 9306 - Bomby, granáty, torpéda, miny ap. válečné střelivo a jejich části; náboje ap.
Služby Irák CPA 41 - Budovy a výstavba budov
Irák CPA 42 - Inženýrské stavby a jejich výstavba
Zdravotnický a farmaceutický průmysl Irák HS 2941 - Antibiotika
Irák HS 3004 - Léky odměřené, ne krev, antiséra ap., vata aj.
Irák HS 9018 - Lékařské, zubolékařské nebo zvěrolékařské nástroje a přístroje aj.
Zemědělský a potravinářský průmysl Irák HS 0401 - Mléko, smetana nezahuštěná, neslazená
Irák HS 0402 - Mléko a smetana, zahuštěné nebo slazené
Irák HS 0407 - Ptačí vejce, ve skořápce, čerstvá, konzervovaná nebo vařená
Zpracovatelský průmysl Irák HS 2402 - Doutníky (též s odříznutými konci), doutníčky a cigarety z tabáku nebo tabákových náhražek
Irák HS 4804 - Nenatíraný, papír, kartón a lepenka kraft aj., ne k popisování, ne k hyg. účelům

Na zpracování Mapy globálních oborových příležitostí se podíleli Ministerstvo zahraničních věcí, zastupitelské úřady České republiky v zahraničí, Ministerstvo průmyslu a obchodu a zahraniční kanceláře agentury CzechTrade. Seznamy pro jednotlivé země byly verifikovány ze strany podnikatelských asociací.

Zkratka sem na Mapu oborových příležitostí: www.businessinfo.cz/mop nebo BusinessInfo.cz/mop

Logo Klientského centra pro exportMáte nějaký dotaz k zobrazeným exportním příležitostem? Potřebujete podrobnější informace?

Využijte Klientské centrum pro export!

Centrum poskytuje podnikatelům konzultace jejich exportních a investičních záměrů. Prostřednictvím Jednotné zahraniční sítě zastupitelských úřadů ČR a zahraničních kanceláří CzechTrade je schopné zprostředkovat služby ve více než 90 zemích světa. Klientské centrum se nachází v sídle agentury CzechTrade v Praze.

Jak kontaktovat specialisty Klientského centra pro export?

 • telefonem +420 224 907 576
 • e-mailem kcexport@businessinfo.cz
 • nebo přímo v sídle agentury CzechTrade:
  Dittrichova 21
  128 01 Praha 2

 • Úřední hodiny Klientského centra pro export:
  v pracovní dny
  9 až 12 a 13 až 16 hodin
 • Osobní konzultace zajišťují specialisté Klientského centra po předchozí domluvě každý den od 8 do 16:30 hodin.