Mapa oborových příležitostí

Mapa oborových příležitostí připravená MZV ve spolupráci s CzechTrade a MPO přináší nový pohled na exportní příležitosti pro české exportéry. Data je možné zobrazit na základě teritoriálního nebo oborového členění s možností filtrace dle HS kódu.

Mapa globálních oborových příležitostí představuje unikátní nástroj podpory ekonomické diplomacie prostřednictvím hledání oborových příležitostí českého exportu. Je výsledkem analýzy, jejímž cílem je identifikovat perspektivní možnosti uplatnění českých podniků na zahraničních trzích a přiblížit tak potenciálním exportérům přehled o konkrétních příležitostech vývozu do konkrétních teritorií.

Zaměřuje se především na sektory s nevyužitým potenciálem, přičemž bere v úvahu exportní kapacitu na straně českého vývozu a strukturu a specifika místní ekonomiky. Výčet oborů je zaměřený na sektory, ve kterých na cílových trzích stabilně roste poptávka a v nichž v současné době není plně využit exportní potenciál České republiky.

Mapa je též dostupná ke stažení v PDF verzi jako celek, i po jednotlivých světadílech.

Itálie

Perspektivní obor Země Konkrétní příležitosti
Automobilový průmysl Itálie HS 8702 - Motorová vozidla pro dopravu deseti nebo více osob, včetně řidiče
Itálie HS 8703 - Osobní automobily aj. motorová vozidla pro přepravu osob
Itálie HS 8708 - Části, součásti motorových vozidel čísel 8701 až 8705
Civilní letecký průmysl Itálie HS 8801 - Balony a vzducholodě; kluzáky, rogala a ost. bezmotorové prostředky pro létání
Itálie HS 8802 - Ost. letadla (například vrtulníky, letouny); kosmické lodě
Itálie HS 8803 - Části a součásti výrobků čísel 8801 nebo 8802
Itálie HS 8804 - Padáky (včetně řiditelných padáků a paraglidingů) a rotující padáky
Itálie HS 8805 - Letecké katapulty ap. přístroje a zařízení
Chemický průmysl Itálie HS 3823 - Technické monokarboxylové mastné kyseliny; kyselé oleje z rafinace; technické mastné alkoholy
Kovozpracovatelský průmysl Itálie HS 7204 - Odpad a šrot ze železa nebo oceli; přetavený odpad ze železa nebo oceli v ingotech
Itálie HS 7213 - Tyče a pruty, válcované za tepla, v nepravidelně navinutých svitcích, ze železa nebo nelegované oceli
Itálie HS 7214 - Ost. tyče a pruty ze železa nebo nelegované oceli
Itálie HS 7217 - Dráty ze železa nebo nelegované oceli
Itálie HS 7223 - Dráty z nerezavějící oceli
Itálie HS 7224 - ost. legovaná ocel v ingotech nebo v jiných primárních formách; polotovary z ost. legované oceli
Itálie HS 7227 - Tyče a pruty, válcované za tepla, v nepravidelně navinutých svitcích, z ost. legované oceli
Itálie HS 7228 - Ost. tyče a pruty z ost. legované oceli
Itálie HS 7229 - Dráty z ost. legované oceli
Itálie HS 8212 - Břitvy, holicí strojky a holicí čepelky
Sklářský a keramický průmysl Itálie HS 7003 - Lité a válcované sklo v tabulích aj. neopracované

Na zpracování Mapy globálních oborových příležitostí se podíleli Ministerstvo zahraničních věcí, zastupitelské úřady České republiky v zahraničí, Ministerstvo průmyslu a obchodu a zahraniční kanceláře agentury CzechTrade. Seznamy pro jednotlivé země byly verifikovány ze strany podnikatelských asociací.

Zkratka sem na Mapu oborových příležitostí: www.businessinfo.cz/mop nebo BusinessInfo.cz/mop

Logo Klientského centra pro exportMáte nějaký dotaz k zobrazeným exportním příležitostem? Potřebujete podrobnější informace?

Využijte Klientské centrum pro export!

Centrum poskytuje podnikatelům konzultace jejich exportních a investičních záměrů. Prostřednictvím Jednotné zahraniční sítě zastupitelských úřadů ČR a zahraničních kanceláří CzechTrade je schopné zprostředkovat služby ve více než 90 zemích světa. Klientské centrum se nachází v sídle agentury CzechTrade v Praze.

Jak kontaktovat specialisty Klientského centra pro export?

 • telefonem +420 224 907 576
 • e-mailem kcexport@businessinfo.cz
 • nebo přímo v sídle agentury CzechTrade:
  Dittrichova 21
  128 01 Praha 2

 • Úřední hodiny Klientského centra pro export:
  v pracovní dny
  9 až 12 a 13 až 16 hodin
 • Osobní konzultace zajišťují specialisté Klientského centra po předchozí domluvě každý den od 8 do 16:30 hodin.