Mapa oborových příležitostí

Mapa oborových příležitostí připravená MZV ve spolupráci s CzechTrade a MPO přináší nový pohled na exportní příležitosti pro české exportéry. Data je možné zobrazit na základě teritoriálního nebo oborového členění s možností filtrace dle HS kódu.

Mapa globálních oborových příležitostí představuje unikátní nástroj podpory ekonomické diplomacie prostřednictvím hledání oborových příležitostí českého exportu. Je výsledkem analýzy, jejímž cílem je identifikovat perspektivní možnosti uplatnění českých podniků na zahraničních trzích a přiblížit tak potenciálním exportérům přehled o konkrétních příležitostech vývozu do konkrétních teritorií.

Zaměřuje se především na sektory s nevyužitým potenciálem, přičemž bere v úvahu exportní kapacitu na straně českého vývozu a strukturu a specifika místní ekonomiky. Výčet oborů je zaměřený na sektory, ve kterých na cílových trzích stabilně roste poptávka a v nichž v současné době není plně využit exportní potenciál České republiky.

Mapa je též dostupná ke stažení v PDF verzi jako celek, i po jednotlivých světadílech.

Jordánsko

Perspektivní obor Země Konkrétní příležitosti
Automobilový průmysl Jordánsko HS 8507 - Elektrické akumulátory, včetně separátorů
Jordánsko HS 8512 - Elektrické přístroje osvětlovací nebo signalizační, elektrické stěrače ap.
Jordánsko HS 8703 - Osobní automobily aj. motorová vozidla pro přepravu osob
Jordánsko HS 8708 - Části, součásti motorových vozidel čísel 8701 až 8705
Energetický průmysl Jordánsko CPA 38 - Sběr, příprava k likvidaci a likvidace odpadu; zpracování odpadu k dalšímu využití
Jordánsko HS 8401 - Jaderné reaktory; neozářené palivové články pro jaderné reaktory
Jordánsko HS 9026 - Přístroje a zařízení na měření nebo kontrolu průtoku, hladiny, tlaku aj. přístroje
Kovozpracovatelský průmysl Jordánsko HS 7213 - Tyče a pruty, válcované za tepla, v nepravidelně navinutých svitcích, ze železa nebo nelegované oceli
Jordánsko HS 8413 - Čerpadla na kapaliny, též vybavená měřicím zařízením; zdviže na kapaliny
Obranný průmysl Jordánsko HS 8706 - Podvozky (chassis) vybavené motorem, pro motorová vozidla čísel 8701 až 8705
Jordánsko HS 9302 - Revolvery a pistole, jiné než čísel 9303 nebo 9304
Jordánsko HS 9303 - Ost. střelné zbraně ap zařízení využívající ke střelbě výbušné náplně
Jordánsko HS 9305 - Části, součásti a příslušenství výrobků čísel 9301 až 9304
Sklářský a keramický průmysl Jordánsko HS 7003 - Sklárna na tabule z litého nebo válc. skla
Stavební průmysl Jordánsko HS 6810 - Výrobky z cementu, betonu nebo umělého kamene, též vyztužené
Vodohospodářský a odpadní průmysl Jordánsko HS 8421 - Odstředivky, odstředivé ždímačky; stroje k filtrování, čištění kapalin nebo plynů
Zdravotnický a farmaceutický průmysl Jordánsko HS 3001 - Žlázy aj. k organoterapeutickým účelům, výtažky
Jordánsko HS 3003 - Léky neodměřené, ne krev, antisera ap., vata aj.
Jordánsko HS 3005 - Vata, gáza, obinadla apod. výrobky
Jordánsko HS 7017 - Laboratorní, hygienické nebo farmaceutické skleněné zboží

Na zpracování Mapy globálních oborových příležitostí se podíleli Ministerstvo zahraničních věcí, zastupitelské úřady České republiky v zahraničí, Ministerstvo průmyslu a obchodu a zahraniční kanceláře agentury CzechTrade. Seznamy pro jednotlivé země byly verifikovány ze strany podnikatelských asociací.

Zkratka sem na Mapu oborových příležitostí: www.businessinfo.cz/mop nebo BusinessInfo.cz/mop

Logo Klientského centra pro exportMáte nějaký dotaz k zobrazeným exportním příležitostem? Potřebujete podrobnější informace?

Využijte Klientské centrum pro export!

Centrum poskytuje podnikatelům konzultace jejich exportních a investičních záměrů. Prostřednictvím Jednotné zahraniční sítě zastupitelských úřadů ČR a zahraničních kanceláří CzechTrade je schopné zprostředkovat služby ve více než 90 zemích světa. Klientské centrum se nachází v sídle agentury CzechTrade v Praze.

Jak kontaktovat specialisty Klientského centra pro export?

 • telefonem +420 224 907 576
 • e-mailem kcexport@businessinfo.cz
 • nebo přímo v sídle agentury CzechTrade:
  Dittrichova 21
  128 01 Praha 2

 • Úřední hodiny Klientského centra pro export:
  v pracovní dny
  9 až 12 a 13 až 16 hodin
 • Osobní konzultace zajišťují specialisté Klientského centra po předchozí domluvě každý den od 8 do 16:30 hodin.