Mapa oborových příležitostí

Mapa oborových příležitostí připravená MZV ve spolupráci s CzechTrade a MPO přináší nový pohled na exportní příležitosti pro české exportéry. Data je možné zobrazit na základě teritoriálního nebo oborového členění s možností filtrace dle HS kódu.

Mapa globálních oborových příležitostí představuje unikátní nástroj podpory ekonomické diplomacie prostřednictvím hledání oborových příležitostí českého exportu. Je výsledkem analýzy, jejímž cílem je identifikovat perspektivní možnosti uplatnění českých podniků na zahraničních trzích a přiblížit tak potenciálním exportérům přehled o konkrétních příležitostech vývozu do konkrétních teritorií.

Zaměřuje se především na sektory s nevyužitým potenciálem, přičemž bere v úvahu exportní kapacitu na straně českého vývozu a strukturu a specifika místní ekonomiky. Výčet oborů je zaměřený na sektory, ve kterých na cílových trzích stabilně roste poptávka a v nichž v současné době není plně využit exportní potenciál České republiky.

Mapa je též dostupná ke stažení v PDF verzi jako celek, i po jednotlivých světadílech.

Keňa

Perspektivní obor Země Konkrétní příležitosti
Energetický průmysl Keňa HS 8504 - Transformátory, el. měniče statické induktory
Keňa HS 8507 - Elektrické akumulátory, včetně separátorů
Keňa HS 8537 - Tabule, panely, ovládací stoly, pulty, skříně a. základny pro el. ovládání
Keňa HS 8541 - Diody, tranzistory ap polovodičová zařízení
Keňa HS 8544 - Izolované dráty, kabely aj. izolované elektrické vodiče
Obranný průmysl Keňa HS 9301 - Vojenské zbraně, jiné než revolvery, pistole a zbraně čísla 9307
Keňa HS 9302 - Revolvery a pistole, jiné než čísel 9303 nebo 9304
Keňa HS 9303 - Ost. střelné zbraně ap zařízení využívající ke střelbě výbušné náplně
Keňa HS 9304 - Ost. zbraně, ne sečné bodné
Keňa HS 9305 - Části, součásti a příslušenství výrobků čísel 9301 až 9304
Keňa HS 9306 - Bomby, granáty, torpéda, miny ap. válečné střelivo a jejich části; náboje ap.
Služby Keňa CPA 37 - Služby související s odpadními vodami
Keňa CPA 38 - Sběr, příprava k likvidaci a likvidace odpadu; zpracování odpadu k dalšímu využití
Stavební průmysl Keňa HS 7306 - Ost. trouby, trubky a duté profily ze železa nebo oceli
Keňa HS 8415 - Stroje přístroje klimatizační
Keňa HS 8431 - Části a součásti jeřábů, vozíků, buldozerů, fréz aj.
Keňa HS 8481 - Kohouty, ventily ap. zařízení pro potrubí, kotle, vany aj.
Zdravotnický a farmaceutický průmysl Keňa HS 3003 - Léky neodměřené, ne krev, antisera ap., vata aj.
Keňa HS 3004 - Léky odměřené, ne krev, antiséra ap., vata aj.
Keňa HS 9018 - Lékařské, zubolékařské nebo zvěrolékařské nástroje a přístroje aj.

Na zpracování Mapy globálních oborových příležitostí se podíleli Ministerstvo zahraničních věcí, zastupitelské úřady České republiky v zahraničí, Ministerstvo průmyslu a obchodu a zahraniční kanceláře agentury CzechTrade. Seznamy pro jednotlivé země byly verifikovány ze strany podnikatelských asociací.

Zkratka sem na Mapu oborových příležitostí: www.businessinfo.cz/mop nebo BusinessInfo.cz/mop

Logo Klientského centra pro exportMáte nějaký dotaz k zobrazeným exportním příležitostem? Potřebujete podrobnější informace?

Využijte Klientské centrum pro export!

Centrum poskytuje podnikatelům konzultace jejich exportních a investičních záměrů. Prostřednictvím Jednotné zahraniční sítě zastupitelských úřadů ČR a zahraničních kanceláří CzechTrade je schopné zprostředkovat služby ve více než 90 zemích světa. Klientské centrum se nachází v sídle agentury CzechTrade v Praze.

Jak kontaktovat specialisty Klientského centra pro export?

 • telefonem +420 224 907 576
 • e-mailem kcexport@businessinfo.cz
 • nebo přímo v sídle agentury CzechTrade:
  Dittrichova 21
  128 01 Praha 2

 • Úřední hodiny Klientského centra pro export:
  v pracovní dny
  9 až 12 a 13 až 16 hodin
 • Osobní konzultace zajišťují specialisté Klientského centra po předchozí domluvě každý den od 8 do 16:30 hodin.