Mapa oborových příležitostí

Mapa oborových příležitostí připravená MZV ve spolupráci s CzechTrade a MPO přináší nový pohled na exportní příležitosti pro české exportéry. Data je možné zobrazit na základě teritoriálního nebo oborového členění s možností filtrace dle HS kódu.

Mapa globálních oborových příležitostí představuje unikátní nástroj podpory ekonomické diplomacie prostřednictvím hledání oborových příležitostí českého exportu. Je výsledkem analýzy, jejímž cílem je identifikovat perspektivní možnosti uplatnění českých podniků na zahraničních trzích a přiblížit tak potenciálním exportérům přehled o konkrétních příležitostech vývozu do konkrétních teritorií.

Zaměřuje se především na sektory s nevyužitým potenciálem, přičemž bere v úvahu exportní kapacitu na straně českého vývozu a strukturu a specifika místní ekonomiky. Výčet oborů je zaměřený na sektory, ve kterých na cílových trzích stabilně roste poptávka a v nichž v současné době není plně využit exportní potenciál České republiky.

Mapa je též dostupná ke stažení v PDF verzi jako celek, i po jednotlivých světadílech.

Kambodža

Perspektivní obor Země Konkrétní příležitosti
Automobilový průmysl Kambodža HS 8703 - Osobní automobily aj. motorová vozidla pro přepravu osob
Civilní letecký průmysl Kambodža HS 8526 - Radiolokační a radiosondážní přístroje, radionavigační a radiové přístroje pro dálkové řízení
Kambodža HS 8527 - Přijímací přístroje pro rozhlasové vysílání
Kambodža HS 8530 – Přístroje elektrické pro řízení dopravy
Důlní, těžební a ropný průmysl Kambodža HS 8429 - Samohybné buldozery, stroje na vyrovnávání terénu, rypadla, ap. s pohonem
Kambodža HS 8430 - Ost. srovnávací, vyrovnávací, škrabací, vrtací aj. stroje; sněhové pluhy a frézy
Kambodža HS 8431 - Části a součásti jeřábů, vozíků, buldozerů, fréz aj.
Kambodža HS 8474 - Stroje na třídění, prosévání, oddělování ap. kamenů, zemin aj. nerostných hmot
Kambodža HS 8513 - Svítidla elektr., přenosná s vl. zdrojem energie
Kambodža HS 8425 - Kladkostroje a zdvihací zařízení, jiné než skipové výtahy; navijáky a vrátky; zdviháky
Kambodža HS 8467 – Nářadí ruční pneumatické s motorem, ne elektr.
Kambodža HS 8479 - Stroje a mechanická zařízení s vlastní individuální funkcí, jinde neuvedené
Kambodža HS 8428 - ost. zvedací, manipulační, nakládací nebo vykládací zařízení
Energetický průmysl Kambodža HS 8501 - Elektrické motory a generátory (kromě generátorových soustrojí)
Kambodža HS 8402 - Parní kotle zvané "na přehřátou vodu"
Kambodža HS 8406 - Parní turbíny
Kambodža HS 8410 - Vodní turbíny, vodní kola a jejich regulátory
Kambodža HS 8503 - Části a součásti motorů, elektr. Generátorů, soustrojí ap.
Kambodža HS 7311 - Nádoby na stlačený nebo zkapalněný plyn, ze železa nebo oceli
Kambodža HS 8504 - Transformátory, el. měniče statické induktory

Na zpracování Mapy globálních oborových příležitostí se podíleli Ministerstvo zahraničních věcí, zastupitelské úřady České republiky v zahraničí, Ministerstvo průmyslu a obchodu a zahraniční kanceláře agentury CzechTrade. Seznamy pro jednotlivé země byly verifikovány ze strany podnikatelských asociací.

Zkratka sem na Mapu oborových příležitostí: www.businessinfo.cz/mop nebo BusinessInfo.cz/mop

Logo Klientského centra pro exportMáte nějaký dotaz k zobrazeným exportním příležitostem? Potřebujete podrobnější informace?

Využijte Klientské centrum pro export!

Centrum poskytuje podnikatelům konzultace jejich exportních a investičních záměrů. Prostřednictvím Jednotné zahraniční sítě zastupitelských úřadů ČR a zahraničních kanceláří CzechTrade je schopné zprostředkovat služby ve více než 90 zemích světa. Klientské centrum se nachází v sídle agentury CzechTrade v Praze.

Jak kontaktovat specialisty Klientského centra pro export?

 • telefonem +420 224 907 576
 • e-mailem kcexport@businessinfo.cz
 • nebo přímo v sídle agentury CzechTrade:
  Dittrichova 21
  128 01 Praha 2

 • Úřední hodiny Klientského centra pro export:
  v pracovní dny
  9 až 12 a 13 až 16 hodin
 • Osobní konzultace zajišťují specialisté Klientského centra po předchozí domluvě každý den od 8 do 16:30 hodin.