Mapa oborových příležitostí

Mapa oborových příležitostí připravená MZV ve spolupráci s CzechTrade a MPO přináší nový pohled na exportní příležitosti pro české exportéry. Data je možné zobrazit na základě teritoriálního nebo oborového členění s možností filtrace dle HS kódu.

Mapa globálních oborových příležitostí představuje unikátní nástroj podpory ekonomické diplomacie prostřednictvím hledání oborových příležitostí českého exportu. Je výsledkem analýzy, jejímž cílem je identifikovat perspektivní možnosti uplatnění českých podniků na zahraničních trzích a přiblížit tak potenciálním exportérům přehled o konkrétních příležitostech vývozu do konkrétních teritorií.

Zaměřuje se především na sektory s nevyužitým potenciálem, přičemž bere v úvahu exportní kapacitu na straně českého vývozu a strukturu a specifika místní ekonomiky. Výčet oborů je zaměřený na sektory, ve kterých na cílových trzích stabilně roste poptávka a v nichž v současné době není plně využit exportní potenciál České republiky.

Mapa je též dostupná ke stažení v PDF verzi jako celek, i po jednotlivých světadílech.

Korejská republika

Perspektivní obor Země Konkrétní příležitosti
Automobilový průmysl Korejská republika HS 8548 - Odpad a zbytky galvanických článků, baterií a el. akumulátorů ap. jinde neuvedené
Korejská republika HS 8701 - Traktory a tahače
Korejská republika HS 8708 - Části, součásti motorových vozidel čísel 8701 až 8705
Energetický průmysl Korejská republika HS 8402 - Parní kotle zvané "na přehřátou vodu"
Korejská republika HS 8406 - Parní turbíny
ICT Korejská republika CPA 63.11 - Zpracování dat, hosting a související služby
Obranný průmysl Korejská republika HS 9301 - Vojenské zbraně, jiné než revolvery, pistole a zbraně čísla 9307
Korejská republika HS 9302 - Revolvery a pistole, jiné než čísel 9303 nebo 9304
Korejská republika HS 9303 - Ost. střelné zbraně ap zařízení využívající ke střelbě výbušné náplně
Korejská republika HS 9304 - Ost. zbraně, ne sečné bodné
Strojírenský průmysl Korejská republika HS 8458 - Soustruhy pro obrábění kovů
Korejská republika HS 8459 - Obráběcí stroje pro vrtání, vyvrtávání, frézování ap., ne soustruhy
Korejská republika HS 8462 - Tvářecí stroje na opracování kovů, buchary, lisy ap.
Korejská republika HS 8463 - Stroje tvářecí jiné pro opracování kovů ap.
Zábava a volný čas Korejská republika HS 9201 - Klavíry a pianina, včetně automatických klavírů; cembala aj. strunné nástroje s klaviaturou
Korejská republika HS 9503 - Tříkolky, koloběžky, šlapací auta apod., ost. hračky, skládanky
Korejská republika HS 9506 - Výrobky a potřeby pro cvičení, gymnastiku aj. sporty
Zdravotnický a farmaceutický průmysl Korejská republika HS 9018 - Lékařské, zubolékařské nebo zvěrolékařské nástroje a přístroje aj.
Korejská republika HS 9019 - Přístroje pro mechanoterapii; masážní; psychotechnické aj. přístroje
Korejská republika HS 9402 - Lékařský, chirurgický, zubolékařský nebo zvěrolékařský nábytek

Na zpracování Mapy globálních oborových příležitostí se podíleli Ministerstvo zahraničních věcí, zastupitelské úřady České republiky v zahraničí, Ministerstvo průmyslu a obchodu a zahraniční kanceláře agentury CzechTrade. Seznamy pro jednotlivé země byly verifikovány ze strany podnikatelských asociací.

Zkratka sem na Mapu oborových příležitostí: www.businessinfo.cz/mop nebo BusinessInfo.cz/mop

Logo Klientského centra pro exportMáte nějaký dotaz k zobrazeným exportním příležitostem? Potřebujete podrobnější informace?

Využijte Klientské centrum pro export!

Centrum poskytuje podnikatelům konzultace jejich exportních a investičních záměrů. Prostřednictvím Jednotné zahraniční sítě zastupitelských úřadů ČR a zahraničních kanceláří CzechTrade je schopné zprostředkovat služby ve více než 90 zemích světa. Klientské centrum se nachází v sídle agentury CzechTrade v Praze.

Jak kontaktovat specialisty Klientského centra pro export?

 • telefonem +420 224 907 576
 • e-mailem kcexport@businessinfo.cz
 • nebo přímo v sídle agentury CzechTrade:
  Dittrichova 21
  128 01 Praha 2

 • Úřední hodiny Klientského centra pro export:
  v pracovní dny
  9 až 12 a 13 až 16 hodin
 • Osobní konzultace zajišťují specialisté Klientského centra po předchozí domluvě každý den od 8 do 16:30 hodin.