Mapa oborových příležitostí

Mapa oborových příležitostí připravená MZV ve spolupráci s CzechTrade a MPO přináší nový pohled na exportní příležitosti pro české exportéry. Data je možné zobrazit na základě teritoriálního nebo oborového členění s možností filtrace dle HS kódu.

Mapa globálních oborových příležitostí představuje unikátní nástroj podpory ekonomické diplomacie prostřednictvím hledání oborových příležitostí českého exportu. Je výsledkem analýzy, jejímž cílem je identifikovat perspektivní možnosti uplatnění českých podniků na zahraničních trzích a přiblížit tak potenciálním exportérům přehled o konkrétních příležitostech vývozu do konkrétních teritorií.

Zaměřuje se především na sektory s nevyužitým potenciálem, přičemž bere v úvahu exportní kapacitu na straně českého vývozu a strukturu a specifika místní ekonomiky. Výčet oborů je zaměřený na sektory, ve kterých na cílových trzích stabilně roste poptávka a v nichž v současné době není plně využit exportní potenciál České republiky.

Mapa je též dostupná ke stažení v PDF verzi jako celek, i po jednotlivých světadílech.

Kuvajt

Perspektivní obor Země Konkrétní příležitosti
Automobilový průmysl Kuvajt HS 4011 - Nové pneumatiky z kaučuku
Kuvajt HS 8512 - Elektrické přístroje osvětlovací nebo signalizační, elektrické stěrače ap.
Kuvajt HS 8702 - Motorová vozidla pro dopravu deseti nebo více osob, včetně řidiče
Kuvajt HS 8704 - Motorová vozidla pro přepravu nákladu
Kuvajt HS 8705 - Motorová vozidla pro zvláštní účely, ne vozidla konstruovaná, především pro dopravu osob nebo nákladu
Kuvajt HS 8708 - Části, součásti motorových vozidel čísel 8701 až 8705
Kuvajt HS 8716 - Přívěsy a návěsy; ost. vozidla bez mechanického pohonu; jejich části
Důlní, těžební a ropný průmysl Kuvajt HS 8413 - Čerpadla na kapaliny, též vybavená měřicím zařízením; zdviže na kapaliny
Kuvajt HS 8414 - Čerpadla vývěvy vzduchové kompresory aj.
Kuvajt HS 8481 - Kohouty, ventily ap. zařízení pro potrubí, kotle, vany aj.
Kuvajt HS 8708 - Části, součásti motorových vozidel čísel 8701 až 8705
Kuvajt HS 9026 - Přístroje a zařízení na měření nebo kontrolu průtoku, hladiny, tlaku aj. přístroje
Energetický průmysl Kuvajt HS 8403 - Kotle k ústřednímu vytápění, jiné než parní kotle
Kuvajt HS 8406 - Parní turbíny
Kuvajt HS 8501 - Elektrické motory a generátory (kromě generátorových soustrojí)
Kuvajt HS 8504 - Transformátory, el. měniče statické induktory
Kuvajt HS 8535 - El. zařízení k vypínání, spínání nebo k ochraně el. obvodů aj. > 1 000 V
Kuvajt HS 8537 - Tabule, panely, ovládací stoly, pulty, skříně a. základny pro el. ovládání
Kuvajt HS 8538 - Části přístrojů k ochraně ap obvodů, rozvaděčů aj.
Kuvajt HS 8544 - Izolované dráty, kabely aj. izolované elektrické vodiče

Na zpracování Mapy globálních oborových příležitostí se podíleli Ministerstvo zahraničních věcí, zastupitelské úřady České republiky v zahraničí, Ministerstvo průmyslu a obchodu a zahraniční kanceláře agentury CzechTrade. Seznamy pro jednotlivé země byly verifikovány ze strany podnikatelských asociací.

Zkratka sem na Mapu oborových příležitostí: www.businessinfo.cz/mop nebo BusinessInfo.cz/mop

Logo Klientského centra pro exportMáte nějaký dotaz k zobrazeným exportním příležitostem? Potřebujete podrobnější informace?

Využijte Klientské centrum pro export!

Centrum poskytuje podnikatelům konzultace jejich exportních a investičních záměrů. Prostřednictvím Jednotné zahraniční sítě zastupitelských úřadů ČR a zahraničních kanceláří CzechTrade je schopné zprostředkovat služby ve více než 90 zemích světa. Klientské centrum se nachází v sídle agentury CzechTrade v Praze.

Jak kontaktovat specialisty Klientského centra pro export?

 • telefonem +420 224 907 576
 • e-mailem kcexport@businessinfo.cz
 • nebo přímo v sídle agentury CzechTrade:
  Dittrichova 21
  128 01 Praha 2

 • Úřední hodiny Klientského centra pro export:
  v pracovní dny
  9 až 12 a 13 až 16 hodin
 • Osobní konzultace zajišťují specialisté Klientského centra po předchozí domluvě každý den od 8 do 16:30 hodin.