Mapa oborových příležitostí

Mapa oborových příležitostí připravená MZV ve spolupráci s CzechTrade a MPO přináší nový pohled na exportní příležitosti pro české exportéry. Data je možné zobrazit na základě teritoriálního nebo oborového členění s možností filtrace dle HS kódu.

Mapa globálních oborových příležitostí představuje unikátní nástroj podpory ekonomické diplomacie prostřednictvím hledání oborových příležitostí českého exportu. Je výsledkem analýzy, jejímž cílem je identifikovat perspektivní možnosti uplatnění českých podniků na zahraničních trzích a přiblížit tak potenciálním exportérům přehled o konkrétních příležitostech vývozu do konkrétních teritorií.

Zaměřuje se především na sektory s nevyužitým potenciálem, přičemž bere v úvahu exportní kapacitu na straně českého vývozu a strukturu a specifika místní ekonomiky. Výčet oborů je zaměřený na sektory, ve kterých na cílových trzích stabilně roste poptávka a v nichž v současné době není plně využit exportní potenciál České republiky.

Mapa je též dostupná ke stažení v PDF verzi jako celek, i po jednotlivých světadílech.

Kazachstán

Perspektivní obor Země Konkrétní příležitosti
Důlní, těžební a ropný průmysl Kazachstán HS 3603 - Zápalnice; bleskovice; roznětky nebo rozbušky; zažehovače; elektrické rozbušky
Kazachstán HS 4010 - Dopravníkové nebo převodové pásy nebo řemeny z vulkanizovaného kaučuku
Kazachstán HS 8412 - Ost. motory a pohony
Kazachstán HS 8419 - Stroje, laboratorní přístroje, pro zpracovávání materiálů výrobními postupy změnou teploty
Kazachstán HS 8428 - ost. zvedací, manipulační, nakládací nebo vykládací zařízení
Energetický průmysl Kazachstán HS 7304 - Trouby, trubky a duté profily, bezešvé, ze železa (jiného než litiny) nebo z oceli
Kazachstán HS 8403 - Kotle k ústřednímu vytápění, jiné než parní kotle
Kazachstán HS 8406 - Parní turbíny
Kazachstán HS 8410 - Vodní turbíny, vodní kola a jejich regulátory
Kazachstán HS 8413 - Čerpadla na kapaliny, též vybavená měřicím zařízením; zdviže na kapaliny
Kazachstán HS 8414 - Čerpadla vývěvy vzduchové kompresory aj.
Kazachstán HS 8421 - Odstředivky, odstředivé ždímačky; stroje k filtrování, čištění kapalin nebo plynů
Kazachstán HS 8481 - Kohouty, ventily ap. zařízení pro potrubí, kotle, vany aj.
Kazachstán HS 8502 - Elektrická generátorová soustrojí a rotační měniče
Obranný průmysl Kazachstán HS 8411 - Proudové motory, turbovrtulové pohony a ost. plynové turbíny
Kazachstán HS 8802 - Ost. letadla (například vrtulníky, letouny); kosmické lodě
Kazachstán HS 8804 - Padáky (včetně řiditelných padáků a paraglidingů) a rotující padáky
Kazachstán HS 9302 - Revolvery a pistole, jiné než čísel 9303 nebo 9304
Kazachstán HS 9304 - Ost. zbraně, ne sečné bodné
Kazachstán HS 9306 - Bomby, granáty, torpéda, miny ap. válečné střelivo a jejich části; náboje ap.

Na zpracování Mapy globálních oborových příležitostí se podíleli Ministerstvo zahraničních věcí, zastupitelské úřady České republiky v zahraničí, Ministerstvo průmyslu a obchodu a zahraniční kanceláře agentury CzechTrade. Seznamy pro jednotlivé země byly verifikovány ze strany podnikatelských asociací.

Zkratka sem na Mapu oborových příležitostí: www.businessinfo.cz/mop nebo BusinessInfo.cz/mop

Logo Klientského centra pro exportMáte nějaký dotaz k zobrazeným exportním příležitostem? Potřebujete podrobnější informace?

Využijte Klientské centrum pro export!

Centrum poskytuje podnikatelům konzultace jejich exportních a investičních záměrů. Prostřednictvím Jednotné zahraniční sítě zastupitelských úřadů ČR a zahraničních kanceláří CzechTrade je schopné zprostředkovat služby ve více než 90 zemích světa. Klientské centrum se nachází v sídle agentury CzechTrade v Praze.

Jak kontaktovat specialisty Klientského centra pro export?

 • telefonem +420 224 907 576
 • e-mailem kcexport@businessinfo.cz
 • nebo přímo v sídle agentury CzechTrade:
  Dittrichova 21
  128 01 Praha 2

 • Úřední hodiny Klientského centra pro export:
  v pracovní dny
  9 až 12 a 13 až 16 hodin
 • Osobní konzultace zajišťují specialisté Klientského centra po předchozí domluvě každý den od 8 do 16:30 hodin.