Mapa oborových příležitostí

Mapa oborových příležitostí připravená MZV ve spolupráci s CzechTrade a MPO přináší nový pohled na exportní příležitosti pro české exportéry. Data je možné zobrazit na základě teritoriálního nebo oborového členění s možností filtrace dle HS kódu.

Mapa globálních oborových příležitostí představuje unikátní nástroj podpory ekonomické diplomacie prostřednictvím hledání oborových příležitostí českého exportu. Je výsledkem analýzy, jejímž cílem je identifikovat perspektivní možnosti uplatnění českých podniků na zahraničních trzích a přiblížit tak potenciálním exportérům přehled o konkrétních příležitostech vývozu do konkrétních teritorií.

Zaměřuje se především na sektory s nevyužitým potenciálem, přičemž bere v úvahu exportní kapacitu na straně českého vývozu a strukturu a specifika místní ekonomiky. Výčet oborů je zaměřený na sektory, ve kterých na cílových trzích stabilně roste poptávka a v nichž v současné době není plně využit exportní potenciál České republiky.

Mapa je též dostupná ke stažení v PDF verzi jako celek, i po jednotlivých světadílech.

Libanon

Perspektivní obor Země Konkrétní příležitosti
Energetický průmysl Libanon HS 8402 - Parní kotle zvané "na přehřátou vodu"
Libanon HS 8403 - Kotle k ústřednímu vytápění, jiné než parní kotle
Libanon HS 8413 - Čerpadla na kapaliny, též vybavená měřicím zařízením; zdviže na kapaliny
Libanon HS 8414 - Čerpadla vývěvy vzduchové kompresory aj.
Libanon HS 8481 - Kohouty, ventily ap. zařízení pro potrubí, kotle, vany aj.
Obranný průmysl Libanon HS 9020 - Ost. dýchací přístroje a plynové masky, kromě ochranných masek bez mechanických částí
Libanon HS 9302 - Revolvery a pistole, jiné než čísel 9303 nebo 9304
Libanon HS 9303 - Ost. střelné zbraně ap zařízení využívající ke střelbě výbušné náplně
Libanon HS 9306 - Bomby, granáty, torpéda, miny ap. válečné střelivo a jejich části; náboje ap.
Sklářský a keramický průmysl Libanon HS 7011 - Skleněné pláště a jejich skleněné části, pro elektrické lampy, obrazovky ap.
Libanon HS 7013 - Stolní, kuchyňské, toaletní, kancelářské skleněné výrobky, pro výzdobu aj. účely
Vodohospodářský a odpadní průmysl Libanon HS 5911 - Výrobky zboží textilní pro technické účely
Libanon HS 8414 - Čerpadla vývěvy vzduchové kompresory aj.
Libanon HS 8421 - Odstředivky, odstředivé ždímačky; stroje k filtrování, čištění kapalin nebo plynů
Libanon HS 8503 - Části a součásti motorů, elektr. Generátorů, soustrojí ap.
Zdravotnický a farmaceutický průmysl Libanon HS 3004 - Léky odměřené, ne krev, antiséra ap., vata aj.
Libanon HS 3005 - Vata, gáza, obinadla apod. výrobky
Libanon HS 7017 - Laboratorní, hygienické nebo farmaceutické skleněné zboží
Libanon HS 9018 - Lékařské, zubolékařské nebo zvěrolékařské nástroje a přístroje aj.
Libanon HS 9019 - Přístroje pro mechanoterapii; masážní; psychotechnické aj. přístroje

Na zpracování Mapy globálních oborových příležitostí se podíleli Ministerstvo zahraničních věcí, zastupitelské úřady České republiky v zahraničí, Ministerstvo průmyslu a obchodu a zahraniční kanceláře agentury CzechTrade. Seznamy pro jednotlivé země byly verifikovány ze strany podnikatelských asociací.

Zkratka sem na Mapu oborových příležitostí: www.businessinfo.cz/mop nebo BusinessInfo.cz/mop

Logo Klientského centra pro exportMáte nějaký dotaz k zobrazeným exportním příležitostem? Potřebujete podrobnější informace?

Využijte Klientské centrum pro export!

Centrum poskytuje podnikatelům konzultace jejich exportních a investičních záměrů. Prostřednictvím Jednotné zahraniční sítě zastupitelských úřadů ČR a zahraničních kanceláří CzechTrade je schopné zprostředkovat služby ve více než 90 zemích světa. Klientské centrum se nachází v sídle agentury CzechTrade v Praze.

Jak kontaktovat specialisty Klientského centra pro export?

 • telefonem +420 224 907 576
 • e-mailem kcexport@businessinfo.cz
 • nebo přímo v sídle agentury CzechTrade:
  Dittrichova 21
  128 01 Praha 2

 • Úřední hodiny Klientského centra pro export:
  v pracovní dny
  9 až 12 a 13 až 16 hodin
 • Osobní konzultace zajišťují specialisté Klientského centra po předchozí domluvě každý den od 8 do 16:30 hodin.