Mapa oborových příležitostí

Mapa oborových příležitostí připravená MZV ve spolupráci s CzechTrade a MPO přináší nový pohled na exportní příležitosti pro české exportéry. Data je možné zobrazit na základě teritoriálního nebo oborového členění s možností filtrace dle HS kódu.

Mapa globálních oborových příležitostí představuje unikátní nástroj podpory ekonomické diplomacie prostřednictvím hledání oborových příležitostí českého exportu. Je výsledkem analýzy, jejímž cílem je identifikovat perspektivní možnosti uplatnění českých podniků na zahraničních trzích a přiblížit tak potenciálním exportérům přehled o konkrétních příležitostech vývozu do konkrétních teritorií.

Zaměřuje se především na sektory s nevyužitým potenciálem, přičemž bere v úvahu exportní kapacitu na straně českého vývozu a strukturu a specifika místní ekonomiky. Výčet oborů je zaměřený na sektory, ve kterých na cílových trzích stabilně roste poptávka a v nichž v současné době není plně využit exportní potenciál České republiky.

Mapa je též dostupná ke stažení v PDF verzi jako celek, i po jednotlivých světadílech.

Srí Lanka

Perspektivní obor Země Konkrétní příležitosti
Civilní letecký průmysl Srí Lanka HS 8526 - Radiolokační a radiosondážní přístroje, radionavigační a radiové přístroje pro dálkové řízení
Energetický průmysl Srí Lanka HS 8406 - Parní turbíny
Srí Lanka HS 8413 - Čerpadla na kapaliny, též vybavená měřicím zařízením; zdviže na kapaliny
Srí Lanka HS 8414 - Čerpadla vývěvy vzduchové kompresory aj.
Srí Lanka HS 8501 - Elektrické motory a generátory (kromě generátorových soustrojí)
Srí Lanka HS 8507 - Elektrické akumulátory, včetně separátorů
Srí Lanka HS 8537 - Tabule, panely, ovládací stoly, pulty, skříně a. základny pro el. ovládání
Plasty a gumárenský průmysl Srí Lanka HS 3402 - Organické povrchově aktivní prostředky, prací, čisticí aj. prostředky též obsahující mýdlo
Srí Lanka HS 3917 - Trubky, potrubí a hadice a jejich příslušenství z plastů
Srí Lanka HS 4002 - Syntetický kaučuk a faktis, v primárních formách nebo v deskách, listech nebo pásech
Strojírenský průmysl Srí Lanka HS 7214 - Ost. tyče a pruty ze železa nebo nelegované oceli
Srí Lanka HS 7308 - Konstrukce jn. a části a součásti pro použití v konstrukcích , ze železa, oceli
Srí Lanka HS 7326 - Ost. výrobky ze železa, oceli
Srí Lanka HS 8212 - Břitvy, holicí strojky a holicí čepelky
Vodohospodářský a odpadní průmysl Srí Lanka HS 3825 - Odpadní produkty chem. prům. aj. komunální odpad.; splašky; odpady příbuz. průmyslu
Srí Lanka HS 9880 - Vodohospodářská zařízení jako úpravny pitné vody, čističky odpadních vod ap.
Zemědělský a potravinářský průmysl Srí Lanka HS 1701 - Třtinový nebo řepný cukr a chemicky čistá sacharóza, v pev. stavu
Srí Lanka HS 8438 - Stroje pro přípravu, výrobu potravin nebo nápojů
Železniční a kolejová doprava Srí Lanka HS 8602 - Ost. lokomotivy a malé posunovací lokomotivy
Srí Lanka HS 8603 - Železniční nebo tramvajové osobní vozy a nákladní vozy, s vlastním pohonem

Na zpracování Mapy globálních oborových příležitostí se podíleli Ministerstvo zahraničních věcí, zastupitelské úřady České republiky v zahraničí, Ministerstvo průmyslu a obchodu a zahraniční kanceláře agentury CzechTrade. Seznamy pro jednotlivé země byly verifikovány ze strany podnikatelských asociací.

Zkratka sem na Mapu oborových příležitostí: www.businessinfo.cz/mop nebo BusinessInfo.cz/mop

Logo Klientského centra pro exportMáte nějaký dotaz k zobrazeným exportním příležitostem? Potřebujete podrobnější informace?

Využijte Klientské centrum pro export!

Centrum poskytuje podnikatelům konzultace jejich exportních a investičních záměrů. Prostřednictvím Jednotné zahraniční sítě zastupitelských úřadů ČR a zahraničních kanceláří CzechTrade je schopné zprostředkovat služby ve více než 90 zemích světa. Klientské centrum se nachází v sídle agentury CzechTrade v Praze.

Jak kontaktovat specialisty Klientského centra pro export?

 • telefonem +420 224 907 576
 • e-mailem kcexport@businessinfo.cz
 • nebo přímo v sídle agentury CzechTrade:
  Dittrichova 21
  128 01 Praha 2

 • Úřední hodiny Klientského centra pro export:
  v pracovní dny
  9 až 12 a 13 až 16 hodin
 • Osobní konzultace zajišťují specialisté Klientského centra po předchozí domluvě každý den od 8 do 16:30 hodin.