Mapa oborových příležitostí

Mapa oborových příležitostí připravená MZV ve spolupráci s CzechTrade a MPO přináší nový pohled na exportní příležitosti pro české exportéry. Data je možné zobrazit na základě teritoriálního nebo oborového členění s možností filtrace dle HS kódu.

Mapa globálních oborových příležitostí představuje unikátní nástroj podpory ekonomické diplomacie prostřednictvím hledání oborových příležitostí českého exportu. Je výsledkem analýzy, jejímž cílem je identifikovat perspektivní možnosti uplatnění českých podniků na zahraničních trzích a přiblížit tak potenciálním exportérům přehled o konkrétních příležitostech vývozu do konkrétních teritorií.

Zaměřuje se především na sektory s nevyužitým potenciálem, přičemž bere v úvahu exportní kapacitu na straně českého vývozu a strukturu a specifika místní ekonomiky. Výčet oborů je zaměřený na sektory, ve kterých na cílových trzích stabilně roste poptávka a v nichž v současné době není plně využit exportní potenciál České republiky.

Mapa je též dostupná ke stažení v PDF verzi jako celek, i po jednotlivých světadílech.

Litva

Perspektivní obor Země Konkrétní příležitosti
Automobilový průmysl Litva HS 8429 - Samohybné buldozery, stroje na vyrovnávání terénu, rypadla, ap. s pohonem
Litva HS 8708 - Části, součásti motorových vozidel čísel 8701 až 8705
Chemický průmysl Litva HS 2522 - Nehašené vápno, hašené a hydraulické vápno, kromě oxidu a hydroxidu vápenatého čísla 2825
Litva HS 3101 - Živočišná nebo rostlinná hnojiva, též smíchaná nebo chemicky upravená
Litva HS 3210 - Ost. nátěrové barvy a laky; připravené vodní pigmenty
Litva HS 3407 - Modelovací pasty, pasty pro zábavu dětí, pasty v zubním lékařství ap.
Litva HS 3603 - Zápalnice; bleskovice; roznětky nebo rozbušky; zažehovače; elektrické rozbušky
Litva HS 3809 - Přípravky k úpravě povrchu, k apretování, přípravky k urychlení barvení ap.
Litva HS 3809 - Přípravky k úpravě povrchu, k apretování, přípravky k urychlení barvení ap.
Civilní letecký průmysl Litva HS 8411 - Proudové motory, turbovrtulové pohony a ost. plynové turbíny
Dopravní průmysl a infrastruktura Litva HS 8905 - Majákové lodě, požární lodě, plovoucí bagry, plovoucí jeřáby a jiná plavidla
Litva HS 8906 - Ost. plavidla, včetně válečných lodí a záchranných člunů, jiných než veslových
Litva HS 8907 - Ost. Plavidla
Energetický průmysl Litva HS 8410 - Vodní turbíny, vodní kola a jejich regulátory
Litva HS 8502 - Elektrická generátorová soustrojí a rotační měniče
Litva HS 8504 - Transformátory, el. měniče statické induktory
Kovozpracovatelský průmysl Litva HS 7115 - ost. výrobky z drahých kovů nebo kovů plátovaných drahými kovy
Litva HS 7227 - Tyče a pruty, válcované za tepla, v nepravidelně navinutých svitcích, z ost. legované oceli
Litva HS 7402 - Měď nerafinovaná, anody pro rafinaci
Litva HS 8001 - Cín surový (neopracovaný)

Na zpracování Mapy globálních oborových příležitostí se podíleli Ministerstvo zahraničních věcí, zastupitelské úřady České republiky v zahraničí, Ministerstvo průmyslu a obchodu a zahraniční kanceláře agentury CzechTrade. Seznamy pro jednotlivé země byly verifikovány ze strany podnikatelských asociací.

Zkratka sem na Mapu oborových příležitostí: www.businessinfo.cz/mop nebo BusinessInfo.cz/mop

Logo Klientského centra pro exportMáte nějaký dotaz k zobrazeným exportním příležitostem? Potřebujete podrobnější informace?

Využijte Klientské centrum pro export!

Centrum poskytuje podnikatelům konzultace jejich exportních a investičních záměrů. Prostřednictvím Jednotné zahraniční sítě zastupitelských úřadů ČR a zahraničních kanceláří CzechTrade je schopné zprostředkovat služby ve více než 90 zemích světa. Klientské centrum se nachází v sídle agentury CzechTrade v Praze.

Jak kontaktovat specialisty Klientského centra pro export?

 • telefonem +420 224 907 576
 • e-mailem kcexport@businessinfo.cz
 • nebo přímo v sídle agentury CzechTrade:
  Dittrichova 21
  128 01 Praha 2

 • Úřední hodiny Klientského centra pro export:
  v pracovní dny
  9 až 12 a 13 až 16 hodin
 • Osobní konzultace zajišťují specialisté Klientského centra po předchozí domluvě každý den od 8 do 16:30 hodin.