Mapa oborových příležitostí

Mapa oborových příležitostí připravená MZV ve spolupráci s CzechTrade a MPO přináší nový pohled na exportní příležitosti pro české exportéry. Data je možné zobrazit na základě teritoriálního nebo oborového členění s možností filtrace dle HS kódu.

Mapa globálních oborových příležitostí představuje unikátní nástroj podpory ekonomické diplomacie prostřednictvím hledání oborových příležitostí českého exportu. Je výsledkem analýzy, jejímž cílem je identifikovat perspektivní možnosti uplatnění českých podniků na zahraničních trzích a přiblížit tak potenciálním exportérům přehled o konkrétních příležitostech vývozu do konkrétních teritorií.

Zaměřuje se především na sektory s nevyužitým potenciálem, přičemž bere v úvahu exportní kapacitu na straně českého vývozu a strukturu a specifika místní ekonomiky. Výčet oborů je zaměřený na sektory, ve kterých na cílových trzích stabilně roste poptávka a v nichž v současné době není plně využit exportní potenciál České republiky.

Mapa je též dostupná ke stažení v PDF verzi jako celek, i po jednotlivých světadílech.

Lucembursko

Perspektivní obor Země Konkrétní příležitosti
Dopravní průmysl a infrastruktura Lucembursko HS 8607 - Části železničních nebo tramvajových lokomotiv nebo kolejových vozidel
Lucembursko HS 8702 - Motorová vozidla pro dopravu deseti nebo více osob, včetně řidiče
Lucembursko HS 8703 - Osobní automobily aj. motorová vozidla pro přepravu osob
Energetický průmysl Lucembursko HS 8403 - Kotle k ústřednímu vytápění, jiné než parní kotle
Lucembursko HS 8411 - Proudové motory, turbovrtulové pohony a ost. plynové turbíny
Lucembursko HS 8467 - Ruční nástroje a nářadí, pneumatické, hydraulické nebo s motorem
Lucembursko HS 8481 - Kohouty, ventily ap. zařízení pro potrubí, kotle, vany aj.
Lucembursko HS 8501 - Elektrické motory a generátory (kromě generátorových soustrojí)
ICT Lucembursko CPA 62 - Služby v oblasti programování a poradenství a související služby
Lucembursko HS 8517 - Telefonní a ost. přístroje pro vysílání, přijímání hlasu, obrazů aj. dat
Lucembursko HS 8519 - Přístroje pro záznam, reprodukci zvuku
Stavební průmysl Lucembursko HS 3925 - Stavební výrobky z plastů, jinde neuved.
Lucembursko HS 6904 - Keramické stavební cihly, podlahové bloky, nosné nebo výplňové tvarovky a podobné výrobky
Lucembursko HS 7213 - Tyče a pruty, válcované za tepla, v nepravidelně navinutých svitcích, ze železa nebo nelegované oceli
Lucembursko HS 7215 - ost. tyče a pruty ze železa nebo nelegované oceli
Lucembursko HS 7314 - Látky, mřížovina, síťovina a pletivo ze železného nebo ocelového drátu
Lucembursko HS 7325 - Ost. výrobky odlité ze železa, oceli
Lucembursko HS 7610 - Hliníkové konstrukce, desky, tyče, profily, trubky ap.

Na zpracování Mapy globálních oborových příležitostí se podíleli Ministerstvo zahraničních věcí, zastupitelské úřady České republiky v zahraničí, Ministerstvo průmyslu a obchodu a zahraniční kanceláře agentury CzechTrade. Seznamy pro jednotlivé země byly verifikovány ze strany podnikatelských asociací.

Zkratka sem na Mapu oborových příležitostí: www.businessinfo.cz/mop nebo BusinessInfo.cz/mop

Logo Klientského centra pro exportMáte nějaký dotaz k zobrazeným exportním příležitostem? Potřebujete podrobnější informace?

Využijte Klientské centrum pro export!

Centrum poskytuje podnikatelům konzultace jejich exportních a investičních záměrů. Prostřednictvím Jednotné zahraniční sítě zastupitelských úřadů ČR a zahraničních kanceláří CzechTrade je schopné zprostředkovat služby ve více než 90 zemích světa. Klientské centrum se nachází v sídle agentury CzechTrade v Praze.

Jak kontaktovat specialisty Klientského centra pro export?

 • telefonem +420 224 907 576
 • e-mailem kcexport@businessinfo.cz
 • nebo přímo v sídle agentury CzechTrade:
  Dittrichova 21
  128 01 Praha 2

 • Úřední hodiny Klientského centra pro export:
  v pracovní dny
  9 až 12 a 13 až 16 hodin
 • Osobní konzultace zajišťují specialisté Klientského centra po předchozí domluvě každý den od 8 do 16:30 hodin.