Mapa oborových příležitostí

Mapa oborových příležitostí připravená MZV ve spolupráci s CzechTrade a MPO přináší nový pohled na exportní příležitosti pro české exportéry. Data je možné zobrazit na základě teritoriálního nebo oborového členění s možností filtrace dle HS kódu.

Mapa globálních oborových příležitostí představuje unikátní nástroj podpory ekonomické diplomacie prostřednictvím hledání oborových příležitostí českého exportu. Je výsledkem analýzy, jejímž cílem je identifikovat perspektivní možnosti uplatnění českých podniků na zahraničních trzích a přiblížit tak potenciálním exportérům přehled o konkrétních příležitostech vývozu do konkrétních teritorií.

Zaměřuje se především na sektory s nevyužitým potenciálem, přičemž bere v úvahu exportní kapacitu na straně českého vývozu a strukturu a specifika místní ekonomiky. Výčet oborů je zaměřený na sektory, ve kterých na cílových trzích stabilně roste poptávka a v nichž v současné době není plně využit exportní potenciál České republiky.

Mapa je též dostupná ke stažení v PDF verzi jako celek, i po jednotlivých světadílech.

Lotyšsko

Perspektivní obor Země Konkrétní příležitosti
Dopravní průmysl a infrastruktura Lotyšsko HS 4011 - Nové pneumatiky z kaučuku
Lotyšsko HS 8702 - Motorová vozidla pro dopravu deseti nebo více osob, včetně řidiče
Lotyšsko HS 8703 - Osobní automobily aj. motorová vozidla pro přepravu osob
Lotyšsko HS 8707 - Karoserie (kabiny pro řidiče) pro motorová vozidla čísel 8701 až 8705
Lotyšsko HS 8708 - Části, součásti motorových vozidel čísel 8701 až 8705
Obranný průmysl Lotyšsko HS 4014 - Hygienické nebo farmaceutické výrobky, z vulkanizovaného kaučuku, jn. než tvrdého kaučuku
Lotyšsko HS 8526 - Radiolokační a radiosondážní přístroje, radionavigační a radiové přístroje pro dálkové řízení
Lotyšsko HS 8804 - Padáky (včetně řiditelných padáků a paraglidingů) a rotující padáky
Lotyšsko HS 9301 - Vojenské zbraně, jiné než revolvery, pistole a zbraně čísla 9307
Lotyšsko HS 9302 - Revolvery a pistole, jiné než čísel 9303 nebo 9304
Lotyšsko HS 9303 - Ost. střelné zbraně ap zařízení využívající ke střelbě výbušné náplně
Lotyšsko HS 9304 - Ost. zbraně, ne sečné bodné
Lotyšsko HS 9305 - Části, součásti a příslušenství výrobků čísel 9301 až 9304
Lotyšsko HS 9306 - Bomby, granáty, torpéda, miny ap. válečné střelivo a jejich části; náboje ap.
Vodohospodářský a odpadní průmysl Lotyšsko HS 8413 - Čerpadla na kapaliny, též vybavená měřicím zařízením; zdviže na kapaliny
Lotyšsko HS 8414 - Čerpadla vývěvy vzduchové kompresory aj.
Lotyšsko HS 8421 - Odstředivky, odstředivé ždímačky; stroje k filtrování, čištění kapalin nebo plynů
Zemědělský a potravinářský průmysl Lotyšsko HS 1107 - Slad, též pražený
Lotyšsko HS 2106 - Potravinové přípravky, jinde neuved.
Lotyšsko HS 2201 - Voda, včetně přírodních nebo umělých minerálních vod a sodovek, neslazená

Na zpracování Mapy globálních oborových příležitostí se podíleli Ministerstvo zahraničních věcí, zastupitelské úřady České republiky v zahraničí, Ministerstvo průmyslu a obchodu a zahraniční kanceláře agentury CzechTrade. Seznamy pro jednotlivé země byly verifikovány ze strany podnikatelských asociací.

Zkratka sem na Mapu oborových příležitostí: www.businessinfo.cz/mop nebo BusinessInfo.cz/mop

Logo Klientského centra pro exportMáte nějaký dotaz k zobrazeným exportním příležitostem? Potřebujete podrobnější informace?

Využijte Klientské centrum pro export!

Centrum poskytuje podnikatelům konzultace jejich exportních a investičních záměrů. Prostřednictvím Jednotné zahraniční sítě zastupitelských úřadů ČR a zahraničních kanceláří CzechTrade je schopné zprostředkovat služby ve více než 90 zemích světa. Klientské centrum se nachází v sídle agentury CzechTrade v Praze.

Jak kontaktovat specialisty Klientského centra pro export?

 • telefonem +420 224 907 576
 • e-mailem kcexport@businessinfo.cz
 • nebo přímo v sídle agentury CzechTrade:
  Dittrichova 21
  128 01 Praha 2

 • Úřední hodiny Klientského centra pro export:
  v pracovní dny
  9 až 12 a 13 až 16 hodin
 • Osobní konzultace zajišťují specialisté Klientského centra po předchozí domluvě každý den od 8 do 16:30 hodin.