Mapa oborových příležitostí

Mapa oborových příležitostí připravená MZV ve spolupráci s CzechTrade a MPO přináší nový pohled na exportní příležitosti pro české exportéry. Data je možné zobrazit na základě teritoriálního nebo oborového členění s možností filtrace dle HS kódu.

Mapa globálních oborových příležitostí představuje unikátní nástroj podpory ekonomické diplomacie prostřednictvím hledání oborových příležitostí českého exportu. Je výsledkem analýzy, jejímž cílem je identifikovat perspektivní možnosti uplatnění českých podniků na zahraničních trzích a přiblížit tak potenciálním exportérům přehled o konkrétních příležitostech vývozu do konkrétních teritorií.

Zaměřuje se především na sektory s nevyužitým potenciálem, přičemž bere v úvahu exportní kapacitu na straně českého vývozu a strukturu a specifika místní ekonomiky. Výčet oborů je zaměřený na sektory, ve kterých na cílových trzích stabilně roste poptávka a v nichž v současné době není plně využit exportní potenciál České republiky.

Mapa je též dostupná ke stažení v PDF verzi jako celek, i po jednotlivých světadílech.

Černá Hora

Perspektivní obor Země Konkrétní příležitosti
Důlní, těžební a ropný průmysl Černá Hora HS 8431 - Části a součásti jeřábů, vozíků, buldozerů, fréz aj.
Černá Hora HS 8459 - Obráběcí stroje pro vrtání, vyvrtávání, frézování ap., ne soustruhy
Černá Hora HS 8481 - Kohouty, ventily ap. zařízení pro potrubí, kotle, vany aj.
Energetický průmysl Černá Hora HS 7311 - Nádoby na stlačený nebo zkapalněný plyn, ze železa nebo oceli
Černá Hora HS 8402 - Parní kotle zvané "na přehřátou vodu"
Černá Hora HS 8410 - Vodní turbíny, vodní kola a jejich regulátory
Černá Hora HS 8413 - Čerpadla na kapaliny, též vybavená měřicím zařízením; zdviže na kapaliny
Černá Hora HS 8414 - Čerpadla vývěvy vzduchové kompresory aj.
Černá Hora HS 8501 - Elektrické motory a generátory (kromě generátorových soustrojí)
Černá Hora HS 8503 - Části a součásti motorů, elektr. Generátorů, soustrojí ap.
Černá Hora HS 8504 - Transformátory, el. měniče statické induktory
Sklářský a keramický průmysl Černá Hora HS 6911 - Stolní a kuchyňské nádobí, ost. předměty pro domácnost a toaletní z porcelánu
Služby Černá Hora CPA 79.10 - Služby cestovních agentur a kanceláří
Vodohospodářský a odpadní průmysl Černá Hora HS 8402 - Parní kotle zvané "na přehřátou vodu"
Černá Hora HS 8410 - Vodní turbíny, vodní kola a jejich regulátory
Železniční a kolejová doprava Černá Hora HS 7302 - Konstrukční materiál pro stavbu železničních nebo tramvajových tratí ze železa nebo oceli
Černá Hora HS 8530 - El. přístroje signalizační, bezpečnostní nebo pro řízení dopravy
Černá Hora HS 8608 - Kolejový svrškový upevňovací materiál a zařízení; mechanické přístroje a signalizační zařízení

Na zpracování Mapy globálních oborových příležitostí se podíleli Ministerstvo zahraničních věcí, zastupitelské úřady České republiky v zahraničí, Ministerstvo průmyslu a obchodu a zahraniční kanceláře agentury CzechTrade. Seznamy pro jednotlivé země byly verifikovány ze strany podnikatelských asociací.

Zkratka sem na Mapu oborových příležitostí: www.businessinfo.cz/mop nebo BusinessInfo.cz/mop

Logo Klientského centra pro exportMáte nějaký dotaz k zobrazeným exportním příležitostem? Potřebujete podrobnější informace?

Využijte Klientské centrum pro export!

Centrum poskytuje podnikatelům konzultace jejich exportních a investičních záměrů. Prostřednictvím Jednotné zahraniční sítě zastupitelských úřadů ČR a zahraničních kanceláří CzechTrade je schopné zprostředkovat služby ve více než 90 zemích světa. Klientské centrum se nachází v sídle agentury CzechTrade v Praze.

Jak kontaktovat specialisty Klientského centra pro export?

 • telefonem +420 224 907 576
 • e-mailem kcexport@businessinfo.cz
 • nebo přímo v sídle agentury CzechTrade:
  Dittrichova 21
  128 01 Praha 2

 • Úřední hodiny Klientského centra pro export:
  v pracovní dny
  9 až 12 a 13 až 16 hodin
 • Osobní konzultace zajišťují specialisté Klientského centra po předchozí domluvě každý den od 8 do 16:30 hodin.