Mapa oborových příležitostí

Mapa oborových příležitostí připravená MZV ve spolupráci s CzechTrade a MPO přináší nový pohled na exportní příležitosti pro české exportéry. Data je možné zobrazit na základě teritoriálního nebo oborového členění s možností filtrace dle HS kódu.

Mapa globálních oborových příležitostí představuje unikátní nástroj podpory ekonomické diplomacie prostřednictvím hledání oborových příležitostí českého exportu. Je výsledkem analýzy, jejímž cílem je identifikovat perspektivní možnosti uplatnění českých podniků na zahraničních trzích a přiblížit tak potenciálním exportérům přehled o konkrétních příležitostech vývozu do konkrétních teritorií.

Zaměřuje se především na sektory s nevyužitým potenciálem, přičemž bere v úvahu exportní kapacitu na straně českého vývozu a strukturu a specifika místní ekonomiky. Výčet oborů je zaměřený na sektory, ve kterých na cílových trzích stabilně roste poptávka a v nichž v současné době není plně využit exportní potenciál České republiky.

Mapa je též dostupná ke stažení v PDF verzi jako celek, i po jednotlivých světadílech.

Severní Makedonie

Perspektivní obor Země Konkrétní příležitosti
Automobilový průmysl Severní Makedonie HS 8702 - Motorová vozidla pro dopravu deseti nebo více osob, včetně řidiče
Severní Makedonie HS 8703 - Osobní automobily aj. motorová vozidla pro přepravu osob
Severní Makedonie HS 8704 - Motorová vozidla pro přepravu nákladu
Severní Makedonie HS 8705 - Motorová vozidla pro zvláštní účely, ne vozidla konstruovaná, především pro dopravu osob nebo nákladu
Důlní, těžební a ropný průmysl Severní Makedonie HS 8429 - Samohybné buldozery, stroje na vyrovnávání terénu, rypadla, ap. s pohonem
Severní Makedonie HS 8431 - Části a součásti jeřábů, vozíků, buldozerů, fréz aj.
Energetický průmysl Severní Makedonie HS 7311 - Nádoby na stlačený nebo zkapalněný plyn, ze železa nebo oceli
Severní Makedonie HS 8402 - Parní kotle zvané "na přehřátou vodu"
Severní Makedonie HS 8406 - Parní turbíny
Severní Makedonie HS 8410 - Vodní turbíny, vodní kola a jejich regulátory
Severní Makedonie HS 8413 - Čerpadla na kapaliny, též vybavená měřicím zařízením; zdviže na kapaliny
Severní Makedonie HS 8414 - Čerpadla vývěvy vzduchové kompresory aj.
Severní Makedonie HS 8503 - Části a součásti motorů, elektr. Generátorů, soustrojí ap.
Severní Makedonie HS 8504 - Transformátory, el. měniče statické induktory
Služby Severní Makedonie CPA 71 - Architektonické a inženýrské služby; technické zkoušky a analýzy
Vodohospodářský a odpadní průmysl Severní Makedonie HS 8414 - Čerpadla vývěvy vzduchové kompresory aj.
Severní Makedonie HS 8421 - Odstředivky, odstředivé ždímačky; stroje k filtrování, čištění kapalin nebo plynů
Severní Makedonie HS 8481 - Kohouty, ventily ap. zařízení pro potrubí, kotle, vany aj.
Severní Makedonie HS 8484 - Těsnění ap. výrobky kovoplastové; soubory, sestavy, mechanické ucpávky
Severní Makedonie HS 8501 - Elektrické motory a generátory (kromě generátorových soustrojí)

Na zpracování Mapy globálních oborových příležitostí se podíleli Ministerstvo zahraničních věcí, zastupitelské úřady České republiky v zahraničí, Ministerstvo průmyslu a obchodu a zahraniční kanceláře agentury CzechTrade. Seznamy pro jednotlivé země byly verifikovány ze strany podnikatelských asociací.

Zkratka sem na Mapu oborových příležitostí: www.businessinfo.cz/mop nebo BusinessInfo.cz/mop

Logo Klientského centra pro exportMáte nějaký dotaz k zobrazeným exportním příležitostem? Potřebujete podrobnější informace?

Využijte Klientské centrum pro export!

Centrum poskytuje podnikatelům konzultace jejich exportních a investičních záměrů. Prostřednictvím Jednotné zahraniční sítě zastupitelských úřadů ČR a zahraničních kanceláří CzechTrade je schopné zprostředkovat služby ve více než 90 zemích světa. Klientské centrum se nachází v sídle agentury CzechTrade v Praze.

Jak kontaktovat specialisty Klientského centra pro export?

 • telefonem +420 224 907 576
 • e-mailem kcexport@businessinfo.cz
 • nebo přímo v sídle agentury CzechTrade:
  Dittrichova 21
  128 01 Praha 2

 • Úřední hodiny Klientského centra pro export:
  v pracovní dny
  9 až 12 a 13 až 16 hodin
 • Osobní konzultace zajišťují specialisté Klientského centra po předchozí domluvě každý den od 8 do 16:30 hodin.