Mapa oborových příležitostí

Mapa oborových příležitostí připravená MZV ve spolupráci s CzechTrade a MPO přináší nový pohled na exportní příležitosti pro české exportéry. Data je možné zobrazit na základě teritoriálního nebo oborového členění s možností filtrace dle HS kódu.

Mapa globálních oborových příležitostí představuje unikátní nástroj podpory ekonomické diplomacie prostřednictvím hledání oborových příležitostí českého exportu. Je výsledkem analýzy, jejímž cílem je identifikovat perspektivní možnosti uplatnění českých podniků na zahraničních trzích a přiblížit tak potenciálním exportérům přehled o konkrétních příležitostech vývozu do konkrétních teritorií.

Zaměřuje se především na sektory s nevyužitým potenciálem, přičemž bere v úvahu exportní kapacitu na straně českého vývozu a strukturu a specifika místní ekonomiky. Výčet oborů je zaměřený na sektory, ve kterých na cílových trzích stabilně roste poptávka a v nichž v současné době není plně využit exportní potenciál České republiky.

Mapa je též dostupná ke stažení v PDF verzi jako celek, i po jednotlivých světadílech.

Myanmar

Perspektivní obor Země Konkrétní příležitosti
Civilní letecký průmysl Myanmar HS 8526 - Radiolokační a radiosondážní přístroje, radionavigační a radiové přístroje pro dálkové řízení
Myanmar HS 8527 - Přijímací přístroje pro rozhlasové vysílání
Myanmar HS 8528 - Monitory, projektory, bez TV, přijímače televizní
Myanmar HS 8530 - El. přístroje signalizační, bezpečnostní nebo pro řízení dopravy
Myanmar HS 8801 - Balony a vzducholodě; kluzáky, rogala a ost. bezmotorové prostředky pro létání
Myanmar HS 8803 - Části a součásti výrobků čísel 8801 nebo 8802
Myanmar HS 8804 - Padáky (včetně řiditelných padáků a paraglidingů) a rotující padáky
Myanmar HS 8805 - Letecké katapulty ap. přístroje a zařízení
Dopravní průmysl a infrastruktura Myanmar CPA 30 - Ost. dopravní prostředky a zařízení, vč. souvisejících služeb a prací
Myanmar CPA 42 - Inženýrské stavby a jejich výstavba
Myanmar HS 7302 - Konstrukční materiál pro stavbu železničních nebo tramvajových tratí ze železa nebo oceli
Myanmar HS 8603 - Železniční nebo tramvajové osobní vozy a nákladní vozy, s vlastním pohonem
Energetický průmysl Myanmar CPA 27 - Elektrická zařízení, vč. subdodavatelských prací
Myanmar CPA 42.22 - Inženýrské sítě pro elektřinu a telekomunikace a jejich výstavba
Myanmar HS 8402 - Parní kotle zvané "na přehřátou vodu"
Myanmar HS 8406 - Parní turbíny
Myanmar HS 8410 - Vodní turbíny, vodní kola a jejich regulátory
Myanmar HS 8413 - Čerpadla na kapaliny, též vybavená měřicím zařízením; zdviže na kapaliny
Myanmar HS 8414 - Čerpadla vývěvy vzduchové kompresory aj.
ICT Myanmar CPA 61 - Telekomunikační služby

Na zpracování Mapy globálních oborových příležitostí se podíleli Ministerstvo zahraničních věcí, zastupitelské úřady České republiky v zahraničí, Ministerstvo průmyslu a obchodu a zahraniční kanceláře agentury CzechTrade. Seznamy pro jednotlivé země byly verifikovány ze strany podnikatelských asociací.

Zkratka sem na Mapu oborových příležitostí: www.businessinfo.cz/mop nebo BusinessInfo.cz/mop

Logo Klientského centra pro exportMáte nějaký dotaz k zobrazeným exportním příležitostem? Potřebujete podrobnější informace?

Využijte Klientské centrum pro export!

Centrum poskytuje podnikatelům konzultace jejich exportních a investičních záměrů. Prostřednictvím Jednotné zahraniční sítě zastupitelských úřadů ČR a zahraničních kanceláří CzechTrade je schopné zprostředkovat služby ve více než 90 zemích světa. Klientské centrum se nachází v sídle agentury CzechTrade v Praze.

Jak kontaktovat specialisty Klientského centra pro export?

 • telefonem +420 224 907 576
 • e-mailem kcexport@businessinfo.cz
 • nebo přímo v sídle agentury CzechTrade:
  Dittrichova 21
  128 01 Praha 2

 • Úřední hodiny Klientského centra pro export:
  v pracovní dny
  9 až 12 a 13 až 16 hodin
 • Osobní konzultace zajišťují specialisté Klientského centra po předchozí domluvě každý den od 8 do 16:30 hodin.