Mapa oborových příležitostí

Mapa oborových příležitostí připravená MZV ve spolupráci s CzechTrade a MPO přináší nový pohled na exportní příležitosti pro české exportéry. Data je možné zobrazit na základě teritoriálního nebo oborového členění s možností filtrace dle HS kódu.

Mapa globálních oborových příležitostí představuje unikátní nástroj podpory ekonomické diplomacie prostřednictvím hledání oborových příležitostí českého exportu. Je výsledkem analýzy, jejímž cílem je identifikovat perspektivní možnosti uplatnění českých podniků na zahraničních trzích a přiblížit tak potenciálním exportérům přehled o konkrétních příležitostech vývozu do konkrétních teritorií.

Zaměřuje se především na sektory s nevyužitým potenciálem, přičemž bere v úvahu exportní kapacitu na straně českého vývozu a strukturu a specifika místní ekonomiky. Výčet oborů je zaměřený na sektory, ve kterých na cílových trzích stabilně roste poptávka a v nichž v současné době není plně využit exportní potenciál České republiky.

Mapa je též dostupná ke stažení v PDF verzi jako celek, i po jednotlivých světadílech.

Malta

Perspektivní obor Země Konkrétní příležitosti
Automobilový průmysl Malta HS 8703 - Osobní automobily aj. motorová vozidla pro přepravu osob
Malta HS 8708 - Části, součásti motorových vozidel čísel 8701 až 8705
Malta HS 8711 - Motocykly a jízdní kola vybavená pomocným motorem, též s postranními vozíky
Chemický průmysl Malta HS 3102 - Minerální nebo chemická hnojiva dusíkatá
Malta HS 3103 - Minerální nebo chemická hnojiva fosforečná
Malta HS 3104 - Minerální nebo chemická hnojiva draselná
Malta HS 3105 - Hnojiva minerální chemická, obsah. 2-3 prvky
Malta HS 3909 - Aminové pryskyřice, fenolové pryskyřice a polyurethany, v primárních formách
Civilní letecký průmysl Malta HS 8802 - Ost. letadla (například vrtulníky, letouny); kosmické lodě
Dopravní průmysl a infrastruktura Malta HS 8712 - Jízdní kola a jiná kola (tříkolky), bez motoru
Malta HS 8901 - Lodě pro osobní dopravu, turistické, trajektové ap. plavidla pro přepravu osob nebo nákladů
Malta HS 8906 - Ost. plavidla, včetně válečných lodí a záchranných člunů, jiných než veslových
Elektrotechnika Malta HS 8471 - Zařízení pro automat. zpracování dat a jejich jednotky; snímače ap.
Malta HS 8510 - Holicí strojky, stříhací strojky na vlasy a srst a depilační přístroje, s vestavěným elektrickým motorem
Malta HS 8512 - Elektrické přístroje osvětlovací nebo signalizační, elektrické stěrače ap.
Malta HS 8514 - Elektrické průmyslové, laboratorní pece; ost. zařízení pro tepel. zpracování materiálů
Malta HS 8517 - Telefonní a ost. přístroje pro vysílání, přijímání hlasu, obrazů aj. dat
Malta HS 8528 - Monitory, projektory, bez TV, přijímače televizní
Malta HS 8534 - Tištěné obvody
Malta HS 8541 - Diody, tranzistory ap polovodičová zařízení

Na zpracování Mapy globálních oborových příležitostí se podíleli Ministerstvo zahraničních věcí, zastupitelské úřady České republiky v zahraničí, Ministerstvo průmyslu a obchodu a zahraniční kanceláře agentury CzechTrade. Seznamy pro jednotlivé země byly verifikovány ze strany podnikatelských asociací.

Zkratka sem na Mapu oborových příležitostí: www.businessinfo.cz/mop nebo BusinessInfo.cz/mop

Logo Klientského centra pro exportMáte nějaký dotaz k zobrazeným exportním příležitostem? Potřebujete podrobnější informace?

Využijte Klientské centrum pro export!

Centrum poskytuje podnikatelům konzultace jejich exportních a investičních záměrů. Prostřednictvím Jednotné zahraniční sítě zastupitelských úřadů ČR a zahraničních kanceláří CzechTrade je schopné zprostředkovat služby ve více než 90 zemích světa. Klientské centrum se nachází v sídle agentury CzechTrade v Praze.

Jak kontaktovat specialisty Klientského centra pro export?

 • telefonem +420 224 907 576
 • e-mailem kcexport@businessinfo.cz
 • nebo přímo v sídle agentury CzechTrade:
  Dittrichova 21
  128 01 Praha 2

 • Úřední hodiny Klientského centra pro export:
  v pracovní dny
  9 až 12 a 13 až 16 hodin
 • Osobní konzultace zajišťují specialisté Klientského centra po předchozí domluvě každý den od 8 do 16:30 hodin.