Mapa oborových příležitostí

Mapa oborových příležitostí připravená MZV ve spolupráci s CzechTrade a MPO přináší nový pohled na exportní příležitosti pro české exportéry. Data je možné zobrazit na základě teritoriálního nebo oborového členění s možností filtrace dle HS kódu.

Mapa globálních oborových příležitostí představuje unikátní nástroj podpory ekonomické diplomacie prostřednictvím hledání oborových příležitostí českého exportu. Je výsledkem analýzy, jejímž cílem je identifikovat perspektivní možnosti uplatnění českých podniků na zahraničních trzích a přiblížit tak potenciálním exportérům přehled o konkrétních příležitostech vývozu do konkrétních teritorií.

Zaměřuje se především na sektory s nevyužitým potenciálem, přičemž bere v úvahu exportní kapacitu na straně českého vývozu a strukturu a specifika místní ekonomiky. Výčet oborů je zaměřený na sektory, ve kterých na cílových trzích stabilně roste poptávka a v nichž v současné době není plně využit exportní potenciál České republiky.

Mapa je též dostupná ke stažení v PDF verzi jako celek, i po jednotlivých světadílech.

Mexiko

Perspektivní obor Země Konkrétní příležitosti
Automobilový průmysl Mexiko HS 4011 - Nové pneumatiky z kaučuku
Mexiko HS 4013 – duše pryžové
Mexiko HS 5113 – tkaniny z chlupů zvířecích hrubých a žíní
Mexiko HS 5204 – nitě šicí bavlněné, upravené pro prodej
Mexiko HS 7506 – desky, plechy, pásy, folie niklové
Mexiko HS 8484 – těsnění kovoplastická, soubory, sestavy těsnění
Mexiko HS 8708 - Části, součásti motorových vozidel čísel 8701 až 8705
Civilní letecký průmysl Mexiko HS 7506 – desky, plechy, pásy, folie niklové
Mexiko HS 8803 – části a součásti motor. a bezmotor. prostředků k létání
Důlní, těžební a ropný průmysl Mexiko HS 4010 – pásy dopravníkové, řemeny hnací, z kaučuku vulkan.
Mexiko HS 8414 - Čerpadla vývěvy vzduchové kompresory aj.
Mexiko HS 8428 - ost. zvedací, manipulační, nakládací nebo vykládací zařízení
Mexiko HS 8429 - Samohybné buldozery, stroje na vyrovnávání terénu, rypadla, ap. s pohonem
Mexiko HS 8430 - Ost. srovnávací, vyrovnávací, škrabací, vrtací aj. stroje; sněhové pluhy a frézy
Mexiko HS 8474 - Stroje na třídění, prosévání, oddělování ap. kamenů, zemin aj. nerostných hmot
Mexiko HS 9617 – láhve izolační aj., nádoby vakuové, tepelně izolované
Energetický průmysl Mexiko HS 7309 - Nádrže, cisterny, kádě ap., ze železa nebo oceli, o objemu > 300 l
Mexiko HS 7506 – desky, plechy, pásy, folie niklové
Mexiko HS 8413 - Čerpadla na kapaliny, též vybavená měřicím zařízením; zdviže na kapaliny
Mexiko HS 8414 - Čerpadla vývěvy vzduchové kompresory aj.

Na zpracování Mapy globálních oborových příležitostí se podíleli Ministerstvo zahraničních věcí, zastupitelské úřady České republiky v zahraničí, Ministerstvo průmyslu a obchodu a zahraniční kanceláře agentury CzechTrade. Seznamy pro jednotlivé země byly verifikovány ze strany podnikatelských asociací.

Zkratka sem na Mapu oborových příležitostí: www.businessinfo.cz/mop nebo BusinessInfo.cz/mop

Logo Klientského centra pro exportMáte nějaký dotaz k zobrazeným exportním příležitostem? Potřebujete podrobnější informace?

Využijte Klientské centrum pro export!

Centrum poskytuje podnikatelům konzultace jejich exportních a investičních záměrů. Prostřednictvím Jednotné zahraniční sítě zastupitelských úřadů ČR a zahraničních kanceláří CzechTrade je schopné zprostředkovat služby ve více než 90 zemích světa. Klientské centrum se nachází v sídle agentury CzechTrade v Praze.

Jak kontaktovat specialisty Klientského centra pro export?

 • telefonem +420 224 907 576
 • e-mailem kcexport@businessinfo.cz
 • nebo přímo v sídle agentury CzechTrade:
  Dittrichova 21
  128 01 Praha 2

 • Úřední hodiny Klientského centra pro export:
  v pracovní dny
  9 až 12 a 13 až 16 hodin
 • Osobní konzultace zajišťují specialisté Klientského centra po předchozí domluvě každý den od 8 do 16:30 hodin.