Mapa oborových příležitostí

Mapa oborových příležitostí připravená MZV ve spolupráci s CzechTrade a MPO přináší nový pohled na exportní příležitosti pro české exportéry. Data je možné zobrazit na základě teritoriálního nebo oborového členění s možností filtrace dle HS kódu.

Mapa globálních oborových příležitostí představuje unikátní nástroj podpory ekonomické diplomacie prostřednictvím hledání oborových příležitostí českého exportu. Je výsledkem analýzy, jejímž cílem je identifikovat perspektivní možnosti uplatnění českých podniků na zahraničních trzích a přiblížit tak potenciálním exportérům přehled o konkrétních příležitostech vývozu do konkrétních teritorií.

Zaměřuje se především na sektory s nevyužitým potenciálem, přičemž bere v úvahu exportní kapacitu na straně českého vývozu a strukturu a specifika místní ekonomiky. Výčet oborů je zaměřený na sektory, ve kterých na cílových trzích stabilně roste poptávka a v nichž v současné době není plně využit exportní potenciál České republiky.

Mapa je též dostupná ke stažení v PDF verzi jako celek, i po jednotlivých světadílech.

Malajsie

Perspektivní obor Země Konkrétní příležitosti
Civilní letecký průmysl Malajsie HS 8411 - Proudové motory, turbovrtulové pohony a ost. plynové turbíny
Malajsie HS 8526 - Radiolokační a radiosondážní přístroje, radionavigační a radiové přístroje pro dálkové řízení
Malajsie HS 8802 - Ost. letadla (například vrtulníky, letouny); kosmické lodě
Malajsie HS 8803 - Části a součásti výrobků čísel 8801 nebo 8802
Důlní, těžební a ropný průmysl Malajsie HS 3601 - Prachové výmetné slože
Malajsie HS 7311 - Nádoby na stlačený nebo zkapalněný plyn, ze železa nebo oceli
Malajsie HS 8431 - Části a součásti jeřábů, vozíků, buldozerů, fréz aj.
Malajsie HS 8474 - Stroje na třídění, prosévání, oddělování ap. kamenů, zemin aj. nerostných hmot
Elektrotechnika Malajsie HS 8418 - Chladničky, mrazničky aj. chladicí, mrazicí zařízení,čerpadla tepelná
Malajsie HS 8445 - Stroje pro přípravu, spřádání, textilních vláken aj. stroje na výrobu textilních přízí
Malajsie HS 8501 - Elektrické motory a generátory (kromě generátorových soustrojí)
Malajsie HS 8507 - Elektrické akumulátory, včetně separátorů
Malajsie HS 8512 - Elektrické přístroje osvětlovací nebo signalizační, elektrické stěrače ap.
Malajsie HS 8532 - Elektrické kondenzátory, pevné, otočné nebo dolaďovací
Malajsie HS 8538 - Části přístrojů k ochraně ap obvodů, rozvaděčů aj.
Malajsie HS 8544 - Izolované dráty, kabely aj. izolované elektrické vodiče
Malajsie HS 8546 - Elektrické izolátory z jakéhokoliv materiálu
Malajsie HS 9031 - Měřicí nebo kontrolní přístroje, projektory na kontrolu profilů
Energetický průmysl Malajsie HS 6814 - Slída zpracovaná, výrobky, i na podložce
Malajsie HS 8307 - Ohebné trubky, z obecných kovů, též s příslušenstvím (fitinky)

Na zpracování Mapy globálních oborových příležitostí se podíleli Ministerstvo zahraničních věcí, zastupitelské úřady České republiky v zahraničí, Ministerstvo průmyslu a obchodu a zahraniční kanceláře agentury CzechTrade. Seznamy pro jednotlivé země byly verifikovány ze strany podnikatelských asociací.

Zkratka sem na Mapu oborových příležitostí: www.businessinfo.cz/mop nebo BusinessInfo.cz/mop

Logo Klientského centra pro exportMáte nějaký dotaz k zobrazeným exportním příležitostem? Potřebujete podrobnější informace?

Využijte Klientské centrum pro export!

Centrum poskytuje podnikatelům konzultace jejich exportních a investičních záměrů. Prostřednictvím Jednotné zahraniční sítě zastupitelských úřadů ČR a zahraničních kanceláří CzechTrade je schopné zprostředkovat služby ve více než 90 zemích světa. Klientské centrum se nachází v sídle agentury CzechTrade v Praze.

Jak kontaktovat specialisty Klientského centra pro export?

 • telefonem +420 224 907 576
 • e-mailem kcexport@businessinfo.cz
 • nebo přímo v sídle agentury CzechTrade:
  Dittrichova 21
  128 01 Praha 2

 • Úřední hodiny Klientského centra pro export:
  v pracovní dny
  9 až 12 a 13 až 16 hodin
 • Osobní konzultace zajišťují specialisté Klientského centra po předchozí domluvě každý den od 8 do 16:30 hodin.