Mapa oborových příležitostí

Mapa oborových příležitostí připravená MZV ve spolupráci s CzechTrade a MPO přináší nový pohled na exportní příležitosti pro české exportéry. Data je možné zobrazit na základě teritoriálního nebo oborového členění s možností filtrace dle HS kódu.

Mapa globálních oborových příležitostí představuje unikátní nástroj podpory ekonomické diplomacie prostřednictvím hledání oborových příležitostí českého exportu. Je výsledkem analýzy, jejímž cílem je identifikovat perspektivní možnosti uplatnění českých podniků na zahraničních trzích a přiblížit tak potenciálním exportérům přehled o konkrétních příležitostech vývozu do konkrétních teritorií.

Zaměřuje se především na sektory s nevyužitým potenciálem, přičemž bere v úvahu exportní kapacitu na straně českého vývozu a strukturu a specifika místní ekonomiky. Výčet oborů je zaměřený na sektory, ve kterých na cílových trzích stabilně roste poptávka a v nichž v současné době není plně využit exportní potenciál České republiky.

Mapa je též dostupná ke stažení v PDF verzi jako celek, i po jednotlivých světadílech.

Mosambik

Perspektivní obor Země Konkrétní příležitosti
Důlní, těžební a ropný průmysl Mosambik HS 7304 - Trouby, trubky a duté profily, bezešvé, ze železa (jiného než litiny) nebo z oceli
Mosambik HS 8408 - Motory pístové, vznětové, s vnitřním spalováním
Mosambik HS 8414 - Čerpadla vývěvy vzduchové kompresory aj.
Mosambik HS 8428 - ost. zvedací, manipulační, nakládací nebo vykládací zařízení
Mosambik HS 8429 - Samohybné buldozery, stroje na vyrovnávání terénu, rypadla, ap. s pohonem
Mosambik HS 8431 - Části a součásti jeřábů, vozíků, buldozerů, fréz aj.
Mosambik HS 8459 - Obráběcí stroje pro vrtání, vyvrtávání, frézování ap., ne soustruhy
Mosambik HS 8467 - Ruční nástroje a nářadí, pneumatické, hydraulické nebo s motorem
Mosambik HS 8704 - Motorová vozidla pro přepravu nákladu
Energetický průmysl Mosambik HS 7305 - ost. trouby a trubky > 406,4 mm, ze železa nebo oceli
Mosambik HS 8303 - Pancéřové, zpevněné sejfy, trezory, dveře a bezpečnostní schránky ap. výrobky
Mosambik HS 8410 - Vodní turbíny, vodní kola a jejich regulátory
Mosambik HS 8501 - Elektrické motory a generátory (kromě generátorových soustrojí)
Mosambik HS 8502 - Elektrická generátorová soustrojí a rotační měniče
Mosambik HS 8532 - Elektrické kondenzátory, pevné, otočné nebo dolaďovací
Mosambik HS 8533 - Elektrické rezistory, jiné než topné rezistory
Mosambik HS 8535 - El. zařízení k vypínání, spínání nebo k ochraně el. obvodů aj. > 1 000 V
Mosambik HS 8536 - El. zařízení k vypínání, spínání nebo k ochraně el. obvodů aj. < 1 000 V
Mosambik HS 8537 - Tabule, panely, ovládací stoly, pulty, skříně a. základny pro el. ovládání
Mosambik HS 8538 - Části přístrojů k ochraně ap obvodů, rozvaděčů aj.

Na zpracování Mapy globálních oborových příležitostí se podíleli Ministerstvo zahraničních věcí, zastupitelské úřady České republiky v zahraničí, Ministerstvo průmyslu a obchodu a zahraniční kanceláře agentury CzechTrade. Seznamy pro jednotlivé země byly verifikovány ze strany podnikatelských asociací.

Zkratka sem na Mapu oborových příležitostí: www.businessinfo.cz/mop nebo BusinessInfo.cz/mop

Logo Klientského centra pro exportMáte nějaký dotaz k zobrazeným exportním příležitostem? Potřebujete podrobnější informace?

Využijte Klientské centrum pro export!

Centrum poskytuje podnikatelům konzultace jejich exportních a investičních záměrů. Prostřednictvím Jednotné zahraniční sítě zastupitelských úřadů ČR a zahraničních kanceláří CzechTrade je schopné zprostředkovat služby ve více než 90 zemích světa. Klientské centrum se nachází v sídle agentury CzechTrade v Praze.

Jak kontaktovat specialisty Klientského centra pro export?

 • telefonem +420 224 907 576
 • e-mailem kcexport@businessinfo.cz
 • nebo přímo v sídle agentury CzechTrade:
  Dittrichova 21
  128 01 Praha 2

 • Úřední hodiny Klientského centra pro export:
  v pracovní dny
  9 až 12 a 13 až 16 hodin
 • Osobní konzultace zajišťují specialisté Klientského centra po předchozí domluvě každý den od 8 do 16:30 hodin.