Mapa oborových příležitostí

Mapa oborových příležitostí připravená MZV ve spolupráci s CzechTrade a MPO přináší nový pohled na exportní příležitosti pro české exportéry. Data je možné zobrazit na základě teritoriálního nebo oborového členění s možností filtrace dle HS kódu.

Mapa globálních oborových příležitostí představuje unikátní nástroj podpory ekonomické diplomacie prostřednictvím hledání oborových příležitostí českého exportu. Je výsledkem analýzy, jejímž cílem je identifikovat perspektivní možnosti uplatnění českých podniků na zahraničních trzích a přiblížit tak potenciálním exportérům přehled o konkrétních příležitostech vývozu do konkrétních teritorií.

Zaměřuje se především na sektory s nevyužitým potenciálem, přičemž bere v úvahu exportní kapacitu na straně českého vývozu a strukturu a specifika místní ekonomiky. Výčet oborů je zaměřený na sektory, ve kterých na cílových trzích stabilně roste poptávka a v nichž v současné době není plně využit exportní potenciál České republiky.

Mapa je též dostupná ke stažení v PDF verzi jako celek, i po jednotlivých světadílech.

Nigérie

Perspektivní obor Země Konkrétní příležitosti
Automobilový průmysl Nigérie HS 8702 - Motorová vozidla pro dopravu deseti nebo více osob, včetně řidiče
Nigérie HS 9401 - Sedadla (jiná než sedadla čísla 9402), též proměnitelná v lůžka, jejich části
Energetický průmysl Nigérie HS 8409 - Části a součásti vhodné pro motory pístové
Nigérie HS 8411 - Proudové motory, turbovrtulové pohony a ost. plynové turbíny
Nigérie HS 8414 - Čerpadla vývěvy vzduchové kompresory aj.
Nigérie HS 8484 - Těsnění ap. výrobky kovoplastové; soubory, sestavy, mechanické ucpávky
Nigérie HS 8502 - Elektrická generátorová soustrojí a rotační měniče
Nigérie HS 8544 - Izolované dráty, kabely aj. izolované elektrické vodiče
Chemický průmysl Nigérie HS 2815 - Hydroxid sodný (louh sodný); hydroxid draselný (louh draselný); peroxidy sodíku nebo draslíku
Nigérie HS 3402 - Organické povrchově aktivní prostředky, prací, čisticí aj. prostředky též obsahující mýdlo
Nigérie HS 3603 - Zápalnice; bleskovice; roznětky nebo rozbušky; zažehovače; elektrické rozbušky
Kovozpracovatelský průmysl Nigérie HS 7213 - Tyče a pruty, válcované za tepla, v nepravidelně navinutých svitcích, ze železa nebo nelegované oceli
Nigérie HS 7214 - Ost. tyče a pruty ze železa nebo nelegované oceli
Nigérie HS 7302 - Konstrukční materiál pro stavbu železničních nebo tramvajových tratí ze železa nebo oceli
Nigérie HS 7304 - Trouby, trubky a duté profily, bezešvé, ze železa (jiného než litiny) nebo z oceli
Nigérie HS 7308 - Konstrukce jn. a části a součásti pro použití v konstrukcích , ze železa, oceli
Nigérie HS 7325 - Ost. výrobky odlité ze železa, oceli
Nigérie HS 7326 - Ost. výrobky ze železa, oceli
Nigérie HS 8212 - Břitvy, holicí strojky a holicí čepelky
Nigérie HS 8301 - Visací zámky a zámky, z obecných kovů

Na zpracování Mapy globálních oborových příležitostí se podíleli Ministerstvo zahraničních věcí, zastupitelské úřady České republiky v zahraničí, Ministerstvo průmyslu a obchodu a zahraniční kanceláře agentury CzechTrade. Seznamy pro jednotlivé země byly verifikovány ze strany podnikatelských asociací.

Zkratka sem na Mapu oborových příležitostí: www.businessinfo.cz/mop nebo BusinessInfo.cz/mop

Logo Klientského centra pro exportMáte nějaký dotaz k zobrazeným exportním příležitostem? Potřebujete podrobnější informace?

Využijte Klientské centrum pro export!

Centrum poskytuje podnikatelům konzultace jejich exportních a investičních záměrů. Prostřednictvím Jednotné zahraniční sítě zastupitelských úřadů ČR a zahraničních kanceláří CzechTrade je schopné zprostředkovat služby ve více než 90 zemích světa. Klientské centrum se nachází v sídle agentury CzechTrade v Praze.

Jak kontaktovat specialisty Klientského centra pro export?

 • telefonem +420 224 907 576
 • e-mailem kcexport@businessinfo.cz
 • nebo přímo v sídle agentury CzechTrade:
  Dittrichova 21
  128 01 Praha 2

 • Úřední hodiny Klientského centra pro export:
  v pracovní dny
  9 až 12 a 13 až 16 hodin
 • Osobní konzultace zajišťují specialisté Klientského centra po předchozí domluvě každý den od 8 do 16:30 hodin.