Mapa oborových příležitostí

Mapa oborových příležitostí připravená MZV ve spolupráci s CzechTrade a MPO přináší nový pohled na exportní příležitosti pro české exportéry. Data je možné zobrazit na základě teritoriálního nebo oborového členění s možností filtrace dle HS kódu.

Mapa globálních oborových příležitostí představuje unikátní nástroj podpory ekonomické diplomacie prostřednictvím hledání oborových příležitostí českého exportu. Je výsledkem analýzy, jejímž cílem je identifikovat perspektivní možnosti uplatnění českých podniků na zahraničních trzích a přiblížit tak potenciálním exportérům přehled o konkrétních příležitostech vývozu do konkrétních teritorií.

Zaměřuje se především na sektory s nevyužitým potenciálem, přičemž bere v úvahu exportní kapacitu na straně českého vývozu a strukturu a specifika místní ekonomiky. Výčet oborů je zaměřený na sektory, ve kterých na cílových trzích stabilně roste poptávka a v nichž v současné době není plně využit exportní potenciál České republiky.

Mapa je též dostupná ke stažení v PDF verzi jako celek, i po jednotlivých světadílech.

Nizozemsko

Perspektivní obor Země Konkrétní příležitosti
Automobilový průmysl Nizozemsko HS 8207 - Vyměnitelné nástroje pro ruční nástroje a nářadí
Nizozemsko HS 8707 - Karoserie (kabiny pro řidiče) pro motorová vozidla čísel 8701 až 8705
Nizozemsko HS 8708 - Části, součásti motorových vozidel čísel 8701 až 8705
Chemický průmysl Nizozemsko HS 2808 - Kyselina dusičná, směs kyseliny sírové, dusičné
Nizozemsko HS 3913 - Přírodní polymery a modifikované přírodní polymery j.n.
Elektrotechnika Nizozemsko HS 8507 - Elektrické akumulátory, včetně separátorů
Nizozemsko HS 8533 - Elektrické rezistory, jiné než topné rezistory
Energetický průmysl Nizozemsko HS 8406 - Parní turbíny
Nizozemsko HS 8502 - Elektrická generátorová soustrojí a rotační měniče
Nizozemsko HS 8503 - Části a součásti motorů, elektr. Generátorů, soustrojí ap.
ICT Nizozemsko CPA 62 - Služby v oblasti programování a poradenství a související služby
Nizozemsko CPA 63.11 - Zpracování dat, hosting a související služby
Nizozemsko HS 8471 - Zařízení pro automat. zpracování dat a jejich jednotky; snímače ap.
Nizozemsko HS 8536 - El. zařízení k vypínání, spínání nebo k ochraně el. obvodů aj. < 1 000 V
Nizozemsko HS 8537 - Tabule, panely, ovládací stoly, pulty, skříně a. základny pro el. ovládání
Kovozpracovatelský průmysl Nizozemsko HS 2607 - Olovnaté rudy a koncentráty
Nizozemsko HS 7223 - Dráty z nerezavějící oceli
Nizozemsko HS 7319 - Šicí jehly, pletací jehlice, šněrovací jehly ap., ze železa, oceli
Nizozemsko HS 7503 - Odpad, šrot niklový
Nizozemsko HS 7612 - Hliníkové sudy, barely, plechovky, krabice ap. výrobky o objemu < 300 l

Na zpracování Mapy globálních oborových příležitostí se podíleli Ministerstvo zahraničních věcí, zastupitelské úřady České republiky v zahraničí, Ministerstvo průmyslu a obchodu a zahraniční kanceláře agentury CzechTrade. Seznamy pro jednotlivé země byly verifikovány ze strany podnikatelských asociací.

Zkratka sem na Mapu oborových příležitostí: www.businessinfo.cz/mop nebo BusinessInfo.cz/mop

Logo Klientského centra pro exportMáte nějaký dotaz k zobrazeným exportním příležitostem? Potřebujete podrobnější informace?

Využijte Klientské centrum pro export!

Centrum poskytuje podnikatelům konzultace jejich exportních a investičních záměrů. Prostřednictvím Jednotné zahraniční sítě zastupitelských úřadů ČR a zahraničních kanceláří CzechTrade je schopné zprostředkovat služby ve více než 90 zemích světa. Klientské centrum se nachází v sídle agentury CzechTrade v Praze.

Jak kontaktovat specialisty Klientského centra pro export?

 • telefonem +420 224 907 576
 • e-mailem kcexport@businessinfo.cz
 • nebo přímo v sídle agentury CzechTrade:
  Dittrichova 21
  128 01 Praha 2

 • Úřední hodiny Klientského centra pro export:
  v pracovní dny
  9 až 12 a 13 až 16 hodin
 • Osobní konzultace zajišťují specialisté Klientského centra po předchozí domluvě každý den od 8 do 16:30 hodin.