Mapa oborových příležitostí

Mapa oborových příležitostí připravená MZV ve spolupráci s CzechTrade a MPO přináší nový pohled na exportní příležitosti pro české exportéry. Data je možné zobrazit na základě teritoriálního nebo oborového členění s možností filtrace dle HS kódu.

Mapa globálních oborových příležitostí představuje unikátní nástroj podpory ekonomické diplomacie prostřednictvím hledání oborových příležitostí českého exportu. Je výsledkem analýzy, jejímž cílem je identifikovat perspektivní možnosti uplatnění českých podniků na zahraničních trzích a přiblížit tak potenciálním exportérům přehled o konkrétních příležitostech vývozu do konkrétních teritorií.

Zaměřuje se především na sektory s nevyužitým potenciálem, přičemž bere v úvahu exportní kapacitu na straně českého vývozu a strukturu a specifika místní ekonomiky. Výčet oborů je zaměřený na sektory, ve kterých na cílových trzích stabilně roste poptávka a v nichž v současné době není plně využit exportní potenciál České republiky.

Mapa je též dostupná ke stažení v PDF verzi jako celek, i po jednotlivých světadílech.

Norsko

Perspektivní obor Země Konkrétní příležitosti
Automobilový průmysl Norsko HS 4011 - Nové pneumatiky z kaučuku
Norsko HS 8427 - Vidlicové stohovací vozíky; ost. vozíky vybavené zdvihacím nebo manipulačním zařízením
Norsko HS 8703 - Osobní automobily aj. motorová vozidla pro přepravu osob
Norsko HS 8704 - Motorová vozidla pro přepravu nákladu
Norsko HS 8708 - Části, součásti motorových vozidel čísel 8701 až 8705
Norsko HS 8711 - Motocykly a jízdní kola vybavená pomocným motorem, též s postranními vozíky
Kovozpracovatelský průmysl Norsko HS 7217 - Dráty ze železa nebo nelegované oceli
Norsko HS 7301 - Štětovnice ze železa nebo oceli, též vrtané, ražené nebo vyrobené ze sestavených prvků
Norsko HS 7304 - Trouby, trubky a duté profily, bezešvé, ze železa (jiného než litiny) nebo z oceli
Norsko HS 7306 - Ost. trouby, trubky a duté profily ze železa nebo oceli
Norsko HS 7308 - Konstrukce jn. a části a součásti pro použití v konstrukcích , ze železa, oceli
Norsko HS 7326 - Ost. výrobky ze železa, oceli
Norsko HS 7616 - Ost. výrobky z hliníku
Norsko HS 8302 - Úchytky, kování ap. výrobky z obecných kovů k nábytku, dveřím, schodištím apod.
Nábytkářský průmysl Norsko HS 4412 - Překližky, dýhované desky a podobné vrstvené dřevo
Norsko HS 9403 - Ost. nábytek a jeho části a součásti
Stavební průmysl Norsko HS 3917 - Trubky, potrubí a hadice a jejich příslušenství z plastů
Norsko HS 3918 - Podlahové krytiny, obklady stěn nebo stropů z plastů
Norsko HS 3919 - Samolepící desky, listy, fólie, filmy, pruhy a pásky a jiné ploché tvary z plastů, též v rolích
Norsko HS 3920 - Ost. desky, listy, fólie aj. z plastů, nelehčené a nevyztužené ap. ani jinak nekomb.

Na zpracování Mapy globálních oborových příležitostí se podíleli Ministerstvo zahraničních věcí, zastupitelské úřady České republiky v zahraničí, Ministerstvo průmyslu a obchodu a zahraniční kanceláře agentury CzechTrade. Seznamy pro jednotlivé země byly verifikovány ze strany podnikatelských asociací.

Zkratka sem na Mapu oborových příležitostí: www.businessinfo.cz/mop nebo BusinessInfo.cz/mop

Logo Klientského centra pro exportMáte nějaký dotaz k zobrazeným exportním příležitostem? Potřebujete podrobnější informace?

Využijte Klientské centrum pro export!

Centrum poskytuje podnikatelům konzultace jejich exportních a investičních záměrů. Prostřednictvím Jednotné zahraniční sítě zastupitelských úřadů ČR a zahraničních kanceláří CzechTrade je schopné zprostředkovat služby ve více než 90 zemích světa. Klientské centrum se nachází v sídle agentury CzechTrade v Praze.

Jak kontaktovat specialisty Klientského centra pro export?

 • telefonem +420 224 907 576
 • e-mailem kcexport@businessinfo.cz
 • nebo přímo v sídle agentury CzechTrade:
  Dittrichova 21
  128 01 Praha 2

 • Úřední hodiny Klientského centra pro export:
  v pracovní dny
  9 až 12 a 13 až 16 hodin
 • Osobní konzultace zajišťují specialisté Klientského centra po předchozí domluvě každý den od 8 do 16:30 hodin.