Mapa oborových příležitostí

Mapa oborových příležitostí připravená MZV ve spolupráci s CzechTrade a MPO přináší nový pohled na exportní příležitosti pro české exportéry. Data je možné zobrazit na základě teritoriálního nebo oborového členění s možností filtrace dle HS kódu.

Mapa globálních oborových příležitostí představuje unikátní nástroj podpory ekonomické diplomacie prostřednictvím hledání oborových příležitostí českého exportu. Je výsledkem analýzy, jejímž cílem je identifikovat perspektivní možnosti uplatnění českých podniků na zahraničních trzích a přiblížit tak potenciálním exportérům přehled o konkrétních příležitostech vývozu do konkrétních teritorií.

Zaměřuje se především na sektory s nevyužitým potenciálem, přičemž bere v úvahu exportní kapacitu na straně českého vývozu a strukturu a specifika místní ekonomiky. Výčet oborů je zaměřený na sektory, ve kterých na cílových trzích stabilně roste poptávka a v nichž v současné době není plně využit exportní potenciál České republiky.

Mapa je též dostupná ke stažení v PDF verzi jako celek, i po jednotlivých světadílech.

Nový Zéland

Perspektivní obor Země Konkrétní příležitosti
Chemický průmysl Nový Zéland HS 2827 - Chloridy, chlorid-oxidy a chlorid-hydroxidy; bromidy a bromid-oxidy; jodidy a jodid-oxidy
Nový Zéland HS 2904 - Sulfo-, nitro- nebo nitrosoderiváty uhlovodíků, též halogenované
Nový Zéland HS 2942 - ost. organické sloučeniny
Nový Zéland HS 3809 - Přípravky k úpravě povrchu, k apretování, přípravky k urychlení barvení ap.
Nový Zéland HS 3901 - Polymery ethylenu v primárních formách
Civilní letecký průmysl Nový Zéland HS 8411 - Proudové motory, turbovrtulové pohony a ost. plynové turbíny
Nový Zéland HS 8801 - Balony a vzducholodě; kluzáky, rogala a ost. bezmotorové prostředky pro létání
Energetický průmysl Nový Zéland HS 2713 - Ropný koks, ropné živice a ost. zbytky minerálních olejů nebo olejů ze živičných nerostů
Nový Zéland HS 7311 - Nádoby na stlačený nebo zkapalněný plyn, ze železa nebo oceli
Nový Zéland HS 7322 - Radiátory pro ústřední topení, ohřívače ap. ze železa, oceli
Nový Zéland HS 7402 - Měď nerafinovaná, anody pro rafinaci
Nový Zéland HS 8402 - Parní kotle zvané "na přehřátou vodu"
Kovozpracovatelský průmysl Nový Zéland HS 7325 - Ost. výrobky odlité ze železa, oceli
Nový Zéland HS 7806 - Ost. výrobky z olova
Nový Zéland HS 8307 - Ohebné trubky, z obecných kovů, též s příslušenstvím (fitinky)
Obranný průmysl Nový Zéland HS 8805 - Letecké katapulty ap. přístroje a zařízení
Nový Zéland HS 9305 - Části, součásti a příslušenství výrobků čísel 9301 až 9304
Stavební průmysl Nový Zéland HS 2508 - Ost. jíly, kyanit a sillimanit aj. nebo dinasové zeminy
Nový Zéland HS 2621 - Ost. strusky a popely, popel z mořských řas a zbytky ze spalování komunálního odpadu
Nový Zéland HS 3210 - Ost. nátěrové barvy a laky; připravené vodní pigmenty

Na zpracování Mapy globálních oborových příležitostí se podíleli Ministerstvo zahraničních věcí, zastupitelské úřady České republiky v zahraničí, Ministerstvo průmyslu a obchodu a zahraniční kanceláře agentury CzechTrade. Seznamy pro jednotlivé země byly verifikovány ze strany podnikatelských asociací.

Zkratka sem na Mapu oborových příležitostí: www.businessinfo.cz/mop nebo BusinessInfo.cz/mop

Logo Klientského centra pro exportMáte nějaký dotaz k zobrazeným exportním příležitostem? Potřebujete podrobnější informace?

Využijte Klientské centrum pro export!

Centrum poskytuje podnikatelům konzultace jejich exportních a investičních záměrů. Prostřednictvím Jednotné zahraniční sítě zastupitelských úřadů ČR a zahraničních kanceláří CzechTrade je schopné zprostředkovat služby ve více než 90 zemích světa. Klientské centrum se nachází v sídle agentury CzechTrade v Praze.

Jak kontaktovat specialisty Klientského centra pro export?

 • telefonem +420 224 907 576
 • e-mailem kcexport@businessinfo.cz
 • nebo přímo v sídle agentury CzechTrade:
  Dittrichova 21
  128 01 Praha 2

 • Úřední hodiny Klientského centra pro export:
  v pracovní dny
  9 až 12 a 13 až 16 hodin
 • Osobní konzultace zajišťují specialisté Klientského centra po předchozí domluvě každý den od 8 do 16:30 hodin.