Mapa oborových příležitostí

Mapa oborových příležitostí připravená MZV ve spolupráci s CzechTrade a MPO přináší nový pohled na exportní příležitosti pro české exportéry. Data je možné zobrazit na základě teritoriálního nebo oborového členění s možností filtrace dle HS kódu.

Mapa globálních oborových příležitostí představuje unikátní nástroj podpory ekonomické diplomacie prostřednictvím hledání oborových příležitostí českého exportu. Je výsledkem analýzy, jejímž cílem je identifikovat perspektivní možnosti uplatnění českých podniků na zahraničních trzích a přiblížit tak potenciálním exportérům přehled o konkrétních příležitostech vývozu do konkrétních teritorií.

Zaměřuje se především na sektory s nevyužitým potenciálem, přičemž bere v úvahu exportní kapacitu na straně českého vývozu a strukturu a specifika místní ekonomiky. Výčet oborů je zaměřený na sektory, ve kterých na cílových trzích stabilně roste poptávka a v nichž v současné době není plně využit exportní potenciál České republiky.

Mapa je též dostupná ke stažení v PDF verzi jako celek, i po jednotlivých světadílech.

Filipíny

Perspektivní obor Země Konkrétní příležitosti
Civilní letecký průmysl Filipíny HS 8526 - Radiolokační a radiosondážní přístroje, radionavigační a radiové přístroje pro dálkové řízení
Filipíny HS 8805 - Letecké katapulty ap. přístroje a zařízení
Dopravní průmysl a infrastruktura Filipíny HS 6306 - Plachty nepromokavé lodní, stínící ap., stany aj.
Filipíny HS 7302 - Konstrukční materiál pro stavbu železničních nebo tramvajových tratí ze železa nebo oceli
Filipíny HS 8428 - ost. zvedací, manipulační, nakládací nebo vykládací zařízení
Filipíny HS 8429 - Samohybné buldozery, stroje na vyrovnávání terénu, rypadla, ap. s pohonem
Filipíny HS 8706 - Podvozky (chassis) vybavené motorem, pro motorová vozidla čísel 8701 až 8705
Energetický průmysl Filipíny HS 2507 - Kaolin a jiné kaolinitické jíly, též kalcinované
Filipíny HS 2618 - Granulovaná struska z výroby železa nebo oceli
Filipíny HS 2704 - Koks a polokoks z černého uhlí, hnědého uhlí nebo rašeliny, též aglomerovaný; retortové uhlí
Filipíny HS 3206 - Ost. barviva, anorganické výrobky používané jako luminofory
Filipíny HS 3901 - Polymery ethylenu v primárních formách
Filipíny HS 7311 - Nádoby na stlačený nebo zkapalněný plyn, ze železa nebo oceli
Filipíny HS 7321 - Kamna, sporáky, krby, vařiče, grily, aj., ze železa, oceli
Filipíny HS 7322 - Radiátory pro ústřední topení, ohřívače ap. ze železa, oceli
Filipíny HS 8402 - Parní kotle zvané "na přehřátou vodu"
Filipíny HS 8403 - Kotle k ústřednímu vytápění, jiné než parní kotle
Filipíny HS 8406 - Parní turbíny
Obranný průmysl Filipíny HS 8526 - Radiolokační a radiosondážní přístroje, radionavigační a radiové přístroje pro dálkové řízení
Filipíny HS 9302 - Revolvery a pistole, jiné než čísel 9303 nebo 9304

Na zpracování Mapy globálních oborových příležitostí se podíleli Ministerstvo zahraničních věcí, zastupitelské úřady České republiky v zahraničí, Ministerstvo průmyslu a obchodu a zahraniční kanceláře agentury CzechTrade. Seznamy pro jednotlivé země byly verifikovány ze strany podnikatelských asociací.

Zkratka sem na Mapu oborových příležitostí: www.businessinfo.cz/mop nebo BusinessInfo.cz/mop

Logo Klientského centra pro exportMáte nějaký dotaz k zobrazeným exportním příležitostem? Potřebujete podrobnější informace?

Využijte Klientské centrum pro export!

Centrum poskytuje podnikatelům konzultace jejich exportních a investičních záměrů. Prostřednictvím Jednotné zahraniční sítě zastupitelských úřadů ČR a zahraničních kanceláří CzechTrade je schopné zprostředkovat služby ve více než 90 zemích světa. Klientské centrum se nachází v sídle agentury CzechTrade v Praze.

Jak kontaktovat specialisty Klientského centra pro export?

 • telefonem +420 224 907 576
 • e-mailem kcexport@businessinfo.cz
 • nebo přímo v sídle agentury CzechTrade:
  Dittrichova 21
  128 01 Praha 2

 • Úřední hodiny Klientského centra pro export:
  v pracovní dny
  9 až 12 a 13 až 16 hodin
 • Osobní konzultace zajišťují specialisté Klientského centra po předchozí domluvě každý den od 8 do 16:30 hodin.