Mapa oborových příležitostí

Mapa oborových příležitostí připravená MZV ve spolupráci s CzechTrade a MPO přináší nový pohled na exportní příležitosti pro české exportéry. Data je možné zobrazit na základě teritoriálního nebo oborového členění s možností filtrace dle HS kódu.

Mapa globálních oborových příležitostí představuje unikátní nástroj podpory ekonomické diplomacie prostřednictvím hledání oborových příležitostí českého exportu. Je výsledkem analýzy, jejímž cílem je identifikovat perspektivní možnosti uplatnění českých podniků na zahraničních trzích a přiblížit tak potenciálním exportérům přehled o konkrétních příležitostech vývozu do konkrétních teritorií.

Zaměřuje se především na sektory s nevyužitým potenciálem, přičemž bere v úvahu exportní kapacitu na straně českého vývozu a strukturu a specifika místní ekonomiky. Výčet oborů je zaměřený na sektory, ve kterých na cílových trzích stabilně roste poptávka a v nichž v současné době není plně využit exportní potenciál České republiky.

Mapa je též dostupná ke stažení v PDF verzi jako celek, i po jednotlivých světadílech.

Pákistán

Perspektivní obor Země Konkrétní příležitosti
Chemický průmysl Pákistán HS 2904 - Sulfo-, nitro- nebo nitrosoderiváty uhlovodíků, též halogenované
Pákistán HS 2925 - Sloučeniny s karboxyimidovou iminovou funkcí
Pákistán HS 3215 - Tiskařské barvy, inkousty a tuše všech druhů, též koncentrované nebo tuhé
Pákistán HS 3407 - Modelovací pasty, pasty pro zábavu dětí, pasty v zubním lékařství ap.
Pákistán HS 3602 - Připravené výbušniny, jiné než prachové výmetné slože
Pákistán HS 3606 - Ferocer aj. pyroforické slitiny ve všech formách
Pákistán HS 3804 - Odpadní louhy z výroby dřevné buničiny, též koncentrované, odcukerněné nebo chemicky upravené
Pákistán HS 3805 - Terpentýnová silice, borová nebo sulfátová terpentýnová silice aj.
Pákistán HS 3809 - Přípravky k úpravě povrchu, k apretování, přípravky k urychlení barvení ap.
Pákistán HS 3824 - Připravená pojidla pro licí formy nebo jádra; chemické výrobky a přípravky chemického průmyslu
Pákistán HS 3901 - Polymery ethylenu v primárních formách
Pákistán HS 3913 - Přírodní polymery a modifikované přírodní polymery j.n.
Pákistán HS 4401 - Palivové dřevo ; dřevěné štěpky nebo třísky; piliny dřevěné
Pákistán HS 4403 - Surové dřevo, též odkorněné, zbavené dřevní běli nebo nahrubo opracované
Pákistán HS 4407 - Dřevo rozřezané nebo štípané podélně, krájené nebo loupané, ap., >6 mm
Pákistán HS 4418 - Výrobky stavebního truhlářství a tesařství, ap. dřeva
Pákistán HS 4702 - Chemická dřevná buničina, druhů pro rozpouštění
Pákistán HS 4705 - Dřevná buničina získávaná kombinací mechanického a chemického rozvlákňovacího postupu
Pákistán HS 4808 - Papír, kartón a lepenka, zvlněné, krepované, ap.
Pákistán HS 4812 - Filtrační bloky a desky z papíroviny

Na zpracování Mapy globálních oborových příležitostí se podíleli Ministerstvo zahraničních věcí, zastupitelské úřady České republiky v zahraničí, Ministerstvo průmyslu a obchodu a zahraniční kanceláře agentury CzechTrade. Seznamy pro jednotlivé země byly verifikovány ze strany podnikatelských asociací.

Zkratka sem na Mapu oborových příležitostí: www.businessinfo.cz/mop nebo BusinessInfo.cz/mop

Logo Klientského centra pro exportMáte nějaký dotaz k zobrazeným exportním příležitostem? Potřebujete podrobnější informace?

Využijte Klientské centrum pro export!

Centrum poskytuje podnikatelům konzultace jejich exportních a investičních záměrů. Prostřednictvím Jednotné zahraniční sítě zastupitelských úřadů ČR a zahraničních kanceláří CzechTrade je schopné zprostředkovat služby ve více než 90 zemích světa. Klientské centrum se nachází v sídle agentury CzechTrade v Praze.

Jak kontaktovat specialisty Klientského centra pro export?

 • telefonem +420 224 907 576
 • e-mailem kcexport@businessinfo.cz
 • nebo přímo v sídle agentury CzechTrade:
  Dittrichova 21
  128 01 Praha 2

 • Úřední hodiny Klientského centra pro export:
  v pracovní dny
  9 až 12 a 13 až 16 hodin
 • Osobní konzultace zajišťují specialisté Klientského centra po předchozí domluvě každý den od 8 do 16:30 hodin.